4342
0

Przygotowanie sklepu internetowego na dyrektywę cyfrową, towarową i Omnibus – Zmiany w regulaminie sklepu

4342
0

Już 1 stycznia 2023 r. czekają nas spore zmiany w przepisach prawnych dotyczących działalności sklepów internetowych. Zmiany te wynikają z implementacji w Polsce trzech unijnych dyrektyw: cyfrowej, towarowej, Omnibus, które w istotny sposób zmieniają zasady funkcjonowania sklepów internetowych. Jak przygotować swój e-commerce na zmiany w przepisach?

W cyklu artykułów omówię krok po kroku jak przygotować sklep internetowy na nowe prawo oraz jakie zmiany musisz wprowadzić, żeby prowadzić e-biznes legalnie. Więcej informacji na temat tego z czego wynikają zmiany, kogo dotyczą oraz kiedy wchodzą w życie znajdziesz w artykule:

https://prawodlabiznesu.eu/alerty/dyrektywa-cyfrowa-towarowa-i-omnibus-jakie-zmiany-wprowadzaja-nowe-przepisy-i-jak-sie-na-nie-przygotowac/

W serii artykułów dotyczących dostosowania sklepu internetowego do nowych przepisów przeczytaj również:

Czy nowe przepisy wymuszają zmianę regulaminu e-sklepu?

Odpowiedź jest krótka – tak! Każdy sklep internetowy najpóźniej 1 stycznia 2023 r. musi wprowadzić zmiany w regulaminie sklepu. Modyfikacji wymagają szczególnie postanowienia dotyczące reklamacji, w związku z nowymi przepisami ustawy o prawach konsumenta. Ale to nie wszystko! Jest jeszcze sporo dodatkowych kwestii, które musisz dodać do swojego regulaminu lub zmodyfikować obecne postanowienia. W tym artykule po kolei omówię jakie zmiany musisz wprowadzić w regulaminie swojego sklepu internetowego, aby działać w zgodzie z nowymi przepisami.

Musisz też wiedzieć, że zakres zmian w Twoim regulaminie mocno uzależniony jest od jego obecnej treści. W artykule omówione są najważniejsze zmiany wynikające z nowych regulacji prawnch, ale modyfikacji mogą też wymagać inne postanowienia, jeżeli ich treść odbiega od znowelizowanych przepisów.

Przykładowo zdarzają się sklepy, które w regulaminie mają opisaną procedurę dodawania opinii konsumenckich. Nie jest to rzecz, która standardowo regulowana jest w regulaminie, ale jeżeli w Twoim przypadku tak właśnie jest, to najpewniej Twój regulamin również w tym zakresie będzie wymagał zmian.

Szukasz regulaminu sklepu internetowego zgodnego z aktualnymi przepisami?

Sprawdź przygotowane przez nas wzory regulaminów, zgodne z aktualnym stanem prawnym!

Obowiązek poinformowania o numerze telefonu i innym środku komunikacji

Zacznijmy od dosyć prozaicznej zmiany. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek przedsiębiorcy jest poinformowanie konsumenta o numerze telefonu, pod którym konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą. Jeżeli więc w regulaminie nie podawałeś dotychczas numeru telefonu to po prostu musisz go dodać w ramach Twoich danych kontaktowych.

Ponadto, jeżeli w ramach Twojego sklepu dostępny jest inny środek komunikacji online to również o jego dostępności powinieneś poinformować konsumenta poprzez dodanie odpowiedniego postanowienia w regulaminie.

14 dni na odpowiedź na reklamację

Nowością jest również skrócenie terminu na odpowiedź na reklamację konsumencką z 30 do 14 dni. Ważna uwaga jednak jesta taka, że termin ten ma zastosowanie w przypadku, gdy z innych przepisów nie wynika inny termin. W związku z tym mimo, że dotychczas termin ten wynosił 30 dni to i tak w przypadku np. reklamacji związanej z wadą produktu należało ją rozpoznać w terminie 14 dni, bo taki termin wynikał z przepisów Kodeksu cywilnego. W tym zakresie więc – w kontekście terminu – niewiele się zmieni.

Ten nowy, krótszy termin 14-stu dni może mieć jednak zastosowanie np. w przypadku reklamacji dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną. Jeżeli więc regulamin Twojego sklepu termin na jakąkolwiek reklamcję określa na więcej niż 14 dni to obecnie należy te postanowienia zmienić i wprowdzić maksymalny termin odpowiedzi na reklamację wynoszący 14 dni.

Rewolucja w zakresie reklamacji konsumenckich

Reklamacje to zdecydowanie temat, któremu musisz poswięcić najwięcej uwagi w kontekście zmian regulaminu sklepu internetowego. Nowością jest to, że do ustawy o prawach konsumenta dodano nowy rozdział 5a, kompleksowo regulujący zasady reklamacji składanej przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta.

W związku z tym koniecznie musisz zmienić postanowienia regulaminu dotyczące reklamacji składanej przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta. Nowe przepisy mówią wprost – w przypadku reklamacji konsumenckiej nie stosuje się przepisów Kodeksu cywilnego.

W tym zakresie najczęściej można spotkać dwa rozwiązania. Pierwsze to odesłanie w regulaminie do odpowiednich przepisów prawa. Drugie to szczegółowy opis procedury reklamacyjnej, będący niejako “skopiowaniem” przepisów ustawy.

W pierwszym przypadku modyfikacja jest prostsza. Musisz wprowadzić postanowienie zgodnie z którym w przypadku braku zgodności towaru z umową (bo taka właśnie jest teraz podstawa reklamacji, a nie jak dotychczas “wada rzeczy sprzedanej”) odpowiadasz na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.

Jeżeli natomiast Twój regulamin zawiera postanowienia szczegółowo opisujące procedruę reklamacji, która oparta była na przepisach Kodeksu cywilnego, to w zakresie reklamacji konsumenckiej, musisz całkowicie zmienić te postanowienia i dostosować je do nowych przepisów ustawy o prawach konsumenta.

Pamiętaj również o tym, że nie możesz wyłączyć uprawnienia konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta do złożenia reklamacji.

Niejako na “starych zasadach” w dalszym ciągu rozpoznawane będą reklamacje składane przez przedsiębiorców. W takim przypadku w dalszym ciągu należy stosować przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady. Pamiętaj również, że w przypadku przedsiębiorców rękojmie możesz całkowicie wyłączyć, co oznacza, że przedsiębiorca nie może złożyć reklamacji.

Tym samym obecnie mamy niejako dwa tryby reklamacji, w zależności od tego jakiej kategorii kupujący składa reklamację. W przypadku sprzedaży B2C w zakresie reklamacji obowiązują przepisy ustawy o prawach konsumenta, a w przypadku sprzedaży B2B, tak jak dotychczas, przepisy Kodeksu cywilnego.

Przykład postanowienia regulaminu w zakresie reklamacji
1. Wobec klientów będących przedsiębiorcami sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
2. Wobec klientów będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta sprzedawca ponosi odpowiedzialnośc za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.

Zgodność towaru z umową

Nowością, niejako związaną z omawianym wcześniej tematem reklamacji, jest obowiązek poinformowania konsumenta o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową. Dotychczas konieczne było bowiem poinformowanie konsumenta o obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad. To zmiana więc raczej czysta kosmetyczna i wynikająca po prostu z tego, że w zakresie sprzedaży konsumenckiej nie funkcjonuje już pojęcie “wady rzeczy sprzedanej”, ale właśnie “niezgodność towaru z umową”.

Obowiązek ten można bardzo łatwo spełnić zastępując dotychczasową informację o dostarczeniu rzeczy bez wad postanowieniem, że produkty oferowane w sklepie internetowym są zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta. W przypadku natomiast produktów cyfrowych będzie to art. 43k ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta.

Szkolenie on-line: Reklamacje 2023 (video)

Jak zgodnie z nowymi przepisami rozpoznawać reklamacje konsumenckie. Szkolenie dla sprzedawców stacjonarnych i on-line.

Zmiany dotyczące treści lub usług cyfrowych

Spore zmiany w regulaminie dotyczyć będą również sklepów internetowych mających w ofercie produkty lub usługi cyfrowe. W tym przypadku, podobnie jak w zakresie reklamacji, do ustawy o prawach konsumenta dodany został zupełnie nowy rozdział (5b) zawierający przepisy kompleksowo regulujące prawa i obowiązki stron umowy o dostarczanie treści lub usług cyfrowych.

Jeżeli w Twoim sklepie internetowym dostępne są tego rodzaju produkty to koniecznie musisz zweryfikować treść swojego regulaminu z nowymi przepisami ustawy o prawach konsumenta. Może być bowiem tak, że Twój regulamin zawiera postanowienia, które obecnie będą sprzeczne z nowymi przepisami ustawy o prawach konsumenta i tylko indywidualna analiza regulaminu zapewni jego zgodność z prawem.

To co na pewno musi pojawić się w regulaminie z produktami cyfrowymi to termin dostarczenia treści lub usługi cyfrowej. Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorca dostarcza konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej (chociażby właśnie w regulaminie sklepu).

Nowością są również przepisy dotyczące zgodności treści lub usługi cyfrowej z umową, a tym samym zasady ich reklamacji. Podobnie jak w przypadku produktów fizycznych, również w odniesieniu do treści lub usług cyfrowych całkowitej zmiany wymagają postanowienia regulaminu dotyczące reklamacji. W tym zakresie zastosowanie będą mieć przepisy ustawy o prawach konsumenta, a dokładnie regulacje zawarte w rozdziale 5b tej ustawy.

Nowością są również zasady aktualizacji dokonywania zmian w treściach i usługach cyfrowych. Także więc w tym zakresie koniecznie musisz zrewidować postanowienia swojego regulaminu w zestawieniu z nowymi przepisami ustawy o prawach konsumenta. W szczególności jeżeli zależy Ci na możliwości wprowadzania zmian w treściach lub usługach cyfrowych dostarczanych ciągle to – zgodnie z nowymi przepisami – musisz taką możliwość zastrzec w regulaminie. W przypadku treści dostarczanych jednorazowo, typu np. e-book, ten problem Cię nie dotyczy, bo w przypadku takich produktów nie jest możliwe wprowadzanie w nich zmian.

Nowym obowiązkiem sprzedawcy w przypadku treści lub usług cyfrowych jest konieczność poinformowania konsumenta o funkcjonalności towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony, a także o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych. Najlepszym miejscem do zamieszczenia tych informacji jest rzecz jasna regulamin. W każdym więc przypadku gdy w stosunku do sprzedawanych przez Ciebie treści lub usług cyfrowych zastosowanie mają powyższe informacje to powinieneś o nie uzupełnić swój regulamin sklepu.

Przykład postanowienia regulaminu sklepu z e-bookami
W odniesieniu do Produktów mogą być zastosowanie techniczne środki ich ochrony przez nieuprawnionym użyciem. Produkty mogą być odczytane za pomocą wielu popularnych programów i urządzeń, umożliwiających wyświetlenie plików w formacie DOCX, PDF, MOBI lub EPUB lub innych mających zastosowanie w przypadku Produktów. Szczegółowe informacje o stosowanych technicznych środkach ochrony Produktów, ich funkcjonalności oraz o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności Produktów znajdują się na kartach Produktów (jeżeli ich dotyczą).

Podsumowanie zmian w regulaminie sklepu internetowego

Pamiętaj, że zmiany w regulaminie sklepu internetowego to nie jedynie zmiany, które musisz wprowadzić w swoim e-sklepie w związku z nowymi przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r. Zmian dotyczą bowiem również m.in. zasad publikowania opinii konsumenckich, jak również informownia o obniżkach cen. O wszystkich tych zmianach przeczytasz w pozostałych artykułach z serii przygotowania sklepu internetowego na dyrektywę cyfrową, towarową i Omnibus.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Paweł Głąb
RADCA PRAWNY

Specjalizuję się w prawie e-commerce, prawie własności intelektualnej oraz prawie danych osobowych. Pomagam firmom chronić ich marki, produkty i walczyć z nieuczciwą konkurencją. Przygotowuję regulaminy, polityki prywatności i cookies oraz dokumentację RODO. Zajmuję się również tworzeniem i audytowaniem umów.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.