Przedsiębiorca niemalże konsumentem

Istotnymi modyfikacjami, które zostaną omówione na gruncie tego artykułu jest zmiana Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach konsumenta. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych weszła w życie w dniu 1 stycznia 2020 roku. Natomiast szereg przepisów wchodzi w życie w późniejszym terminie, w tym omawiane przepisy, które miały obowiązywać od dnia 1 czerwca 2020 roku. Jednak ze względu na występującą obecnie pandemie na mocy Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2021 roku i nic nie wskazuje na to, żeby po raz kolejny ich termin wejścia w życie miał zostać przesunięty.

Zwrot towaru, a używanie rzeczy

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 r. wskazuje, że konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy. Co więcej, w przypadku braku poinformowania konsumenta o prawie odstąpienia od umowy może odstąpić on od umowy nawet w terminie 12 miesięcy. Jest to więc często spory…

Biała lista podatników VAT

Dnia 1 września 2019 roku uruchomiona została biała lista podatników VAT. Ma ona za zadanie przede wszystkim weryfikowanie wiarygodności naszych potencjalnych kontrahentów. Innymi słowy biała lista jest to wykaz przedsiębiorców którzy są podatnikami VAT wraz z najbardziej przydatnymi o nich informacjami

Jakie zmiany na rynku cyfrowym wdroży ACTA 2?

Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że tak zwane ACTA 2 to w rzeczywistości dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. Wbrew pozorom już tylko z tej informacji wypływają daleko idące wnioski. Otóż dyrektywy – w przeciwieństwie do rozporządzeń, których przykładem było ostatnimi czasy choćby RODO – co…

Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa za złe wykonanie warunków umowy

Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa za złe wykonanie warunków umowy?

W tym miejscu dochodzimy do etapu, w którym dowiesz się, dlaczego informacje zawarte w tym opracowaniu są dla Ciebie takie ważne. Pisałem już o części tych kwestii w rozdziale dotyczącym zakazanej reklamy. Pamiętaj przede wszystkim o tym, że jeśli naruszysz przepisy prawa podczas wykonywania umowy dla swojego klienta, a jeszcze bardziej wówczas, gdy efekt Twojej…

Prowadzisz własną działalność gospodarczą Sprawdź, co powinieneś wiedzieć o NDA oraz o umowie o powierzaniu przetwarzania danych osobowych

Prowadzisz własną działalność gospodarczą? Sprawdź, co powinieneś wiedzieć o NDA oraz o umowie o powierzaniu przetwarzania danych osobowych

Umowa o zachowaniu poufności, czyli tak zwane NDA (z ang. non-disclosure agreement), oraz umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych będą to umowy, które najczęściej przyjdzie Ci zawierać obok umowy głównej z klientem. Jeśli chodzi o NDA, to niewykluczone, że jej podpisanie zostanie Ci zaproponowane jeszcze na etapie negocjacji umowy właściwej. Co więc powinieneś wiedzieć o…

Seo i Google Ads w świetle prawa. Co powinieneś wiedzieć?

Przede wszystkim warto podkreślić, że w przypadku SEO i Google Ads ich prawne aspekty w dużej mierze będą wynikać z kwestii dotyczących znaków towarowych, ochrony prawa do firmy oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Ze względu jednak na ogromną złożoność tej tematyki w tym miejscu przedstawię jedynie przykładowe orzeczenia, które dobrze ilustrują tę problematykę. Prawne aspekty SEO…

Reklama w świetle prawa - co powinieneś wiedzieć

Reklama w świetle prawa – co powinieneś wiedzieć

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako jeden z czynów nieuczciwej konkurencji wskazuje na nieuczciwą reklamę. Przed przejściem do szczegółów warto powiedzieć, jak należy rozumieć słowo „reklama”. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że zgodnie z dyrektywą 2006/114/WE dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd i porównawczej termin „reklama” oznacza przedstawienie w jakiejkolwiek formie w ramach działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej…

Wykorzystywanie video i audio jako content marketing zgodnie z prawem

Wykorzystywanie video i audio jako content marketing zgodnie z prawem

Wideo i audio jako content marketing Obecnie w content marketingu króluje video i audio. Prowadząc agencję marketingową lub agencję kreatywną powinieneś więc wiedzieć czy te formy przekazu są. Nie mówi się o tym zbyt wiele, ale tego rodzaju kontent będzie odpowiednio wideogramem lub fonogramem. Co to właściwie oznacza? Otóż fonogramem jest pierwsze utrwalenie warstwy dźwiękowej…