734
0

Czy powinienem oznaczać posty promujące produkty marek, z którymi współpracuję czy jest to „zwykły” product placement?

734
0

Wiadomo, życie influencera nie jest łatwe! W grę będą tu wchodzić przepisy dotyczące ukrytej reklamy, kryptoreklamy, czy wprowadzania konsumentów w błąd. Przy założeniu, że nie jesteś influencerem działającym w prasie lub na platformach udostępniających wideo, będą się one sprowadzać w zasadzie do dwóch ustaw, choć nie można zapominać i o obowiązku wyodrębnienia reklam w oparciu o regulacje ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o których pisałem w innym miejscu.

Czym jest kryptoreklama?

Chodzi po pierwsze o art. 7 ust. 11 u.p.n.p.r., zgodnie z którym zakazaną jest kryptoreklama polegająca na wykorzystywaniu treści publicystycznych w środkach masowego przekazu w celu promocji produktu w sytuacji, gdy przedsiębiorca zapłacił za tę promocję, a nie wynika to wyraźnie z treści lub z obrazów lub dźwięków łatwo rozpoznawalnych przez konsumenta. W przypadku, gdy taki przekaz nie znajduje się w treściach publicystycznych to w grę będzie wchodził też art. 6 ust. 1 tej ustawy, z którego wynika, że praktykę rynkową uznaje się za zaniechanie wprowadzające w błąd, jeżeli pomija istotne informacje potrzebne przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy i tym samym powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.

Czyn nieuczciwej konkurencji

Ponadto w grę wchodzi tu także art. 16 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k., zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji jest wypowiedź zachęcająca do nabywania towarów lub usług, sprawiająca wrażenie informacji neutralnej. Choć do tej pory kwestie te były bardzo niejednolicie traktowane, wiadomym było, że informacje o tego rodzaju współpracach powinny być zawarte w tego rodzaju wpisach influencerów to zupełnie niejasnym było jakie to powinny być oznaczenia, gdzie zaczyna się dobra praktyka, a gdzie kończy legalność i wchodzimy w sferę krypto czy ukrytej reklamy, albo też zaniechania wprowadzającego w błąd.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Rekomendacje Prezesa UOKIK – oznaczanie postów

Obecnie, choć dyskusyjnym jest czy mamy tu do czynienia z dobrymi praktykami czy ustawowym minimum, sprawa ta stała się bardziej klarowna dzięki wydaniu Rekomendacji Prezesa UOKiK dotyczących oznaczania treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych. Jeśli chodzi o oznaczenie postów to najprościej będzie po prostu przytoczyć jak Prezes UOKiK rekomenduje ich oznaczanie w przypadku płatnych współprac podkreślając, że zgodnie z rekomendacjami preferowane jest zamieszczanie oznaczenia w górnej części posta, bo te w dolnej mogą być niewidoczne, a gdy to możliwe – stosowanie także funkcjonalności dostępnych w ramach mediów społecznościowych, które mają na celu oznaczenie odpłatnej współpracy z marką.

W przypadku płatnych współprac rekomendowane są następujące oznaczenia:
– reklama lub [reklama],
– materiałreklamowy lub [materiał reklamowy],
– współpracareklamowa lub [współpraca reklamowa],
– postsponsorowany lub [post sponsorowany],
– materiałsponsorowany lub [materiał sponsorowany],
– płatnawspółpraca lub [płatna współpraca],
– wideo #relacja #post #materiał + #reklamowy
– sponsorowany = np. #wideoreklamowe,
– relacjasponsorowana
– reklama marki XYZ,
– płatna współpraca z marką XYZ.

Dodatkowo, influencer powinien również poinformować, jaką markę reklamuje.

Jeśli mamy do czynienia z autopromocją to oznaczenia powinny być jak niżej:
– autopromocja lub [autopromocja],
– autoreklama lub [autoreklama],
– markawłasna lub [marka własna].

Jeśli natomiast chodzi o oznaczenie współprac wywołanych otrzymaniem prezentu to oznaczenia powinny być jak niżej:
– prezent lub [prezent],
– podarunek lub [podarunek].

W przypadku treści audio takich jak podcasty oznaczenie powinno być zawarte albo na początku audycji, albo bezpośrednio przed treściami promocyjnymi . Jeszcze dalej idące wymogi będą w przypadku platform udostępniających wideo. Do nowo wprowadzonych obostrzeń, które obowiązują od dnia 1 listopada 2021 r., należy w szczególności to, zgodnie z którym do przekazów handlowych umieszczanych na platformie udostępniania wideo przez jej dostawcę, a także przekazów handlowych promowanych lub sprzedawanych przez tego dostawcę, stosuje się przepisy dotyczące przekazów handlowych w telewizji. Co prawda nie będzie tu w zasadzie chodzić o treści zamieszczane w wideo stworzonym przez użytkowników, a o przekaz nadawany najczęściej odpłatnie jako reklama, ale przecież także tworzony, jeśli nie samodzielnie przez użytkowników, to przez agencje marketingowe na zlecenie określonych marek. Warto wiedzieć, że takie przekazy handlowe powinny być łatwo rozpoznawalne, a prócz tego zakazane są ukryte przekazy reklamowe.

Newsletter dla e-biznesu 🎉

Zapisz się do newslettera, uzyskaj dostęp do unikalnych treści tworzonych przez prawników naszej kancelarii oraz otrzymuj informacje o najważniejszych aktualnościach prawnych.

Klikając przycisk „Zapisuję się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.


Szerzej na temat części z tych zakazów mogłeś już przeczytać w poradniku, a tu warto podkreślić, że taki przekaz handlowy nie może:
– naruszać godności ludzkiej,
– zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną,
– ranić przekonań religijnych lub politycznych,
– zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich,
– sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska.


Będąc aktywnym użytkownikiem internetu, mogę stwierdzić, że niektóre z reklam można różnie oceniać pod względem tych kryteriów, więc być może skorzystamy na tym, że największe platformy wideo będą zobowiązane do kontroli tego typu treści.

Dla influencerów szczególnie istotne może być to, że odbiorcy powinni zostać wyraźnie poinformowani o sponsorowaniu. Sponsorowane audycje lub inne przekazy są oznaczane przez wskazanie sponsora na ich początku oraz w momencie wznowienia po jednej z przerw na reklamę lub telesprzedaż albo na końcu sponsorowanej audycji lub innego przekazu. Wskazanie sponsora może zawierać tylko jego nazwę, firmę, znak towarowy lub inne oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę lub jego działalność, odniesienie do jego towarów, usług lub ich znaku towarowego. Wskazanie sponsora i ani jeden element tego wskazania nie może bezpośrednio zachęcać do zakupu lub najmu towarów lub usług, zwłaszcza przez specjalne, promocyjne do nich odniesienie.


Kolejną istotną kwestią jest to, że nowelizacja wprowadza wyraźną regulację dotyczącą lokowania produktów. Zgodnie z odesłaniem, w przypadku platform przeznaczonych do zamieszczania wideo, lokowanie produktu jest dopuszczalne we wszystkich audycjach, z wyjątkiem:
– serwisów informacyjnych, z wyłączeniem sportowych i prognozy pogody,
– audycji publicystycznych o treści społeczno-politycznej,
– audycji dotyczących spraw konsumenckich,
– audycji religijnych,
– audycji dla dzieci.

Oznaczenia lokowania produktów w audycjach

Audycje, w których stosuje się lokowanie produktu, oznacza się w programach za pomocą znaku graficznego, a w programach audio za pomocą sygnału dźwiękowego, informujących o fakcie lokowania produktu na początku, na końcu oraz w momencie wznowienia po przerwie na reklamę lub telesprzedaż. Na końcu takiej audycji, która została wyprodukowana przy udziale nadawcy lub na jego zamówienie, umieszcza się neutralną informację o producencie lub sprzedawcy lokowanego towaru lub podmiocie świadczącym lokowaną usługę oraz o samym towarze lub usłudze. Zastosowanie lokowania produktu nie może naruszać samodzielności i niezależności redakcyjnej nadawcy przez wpływ na treść lub miejsce audycji w programie oraz nie zwalnia nadawcy od odpowiedzialności za treść audycji.

#reklama

Poradnik prawny dla influencerów i digital marketerów

132 odpowiedzi na pytania prawne najczęściej nurtujące biznes on-line. Kup z rabatem 15% z kodem PIOTR15 lub PAWEL15.

Kluczowe jest to, że nowelizacja nakłada na dostawcę platformy udostępniania wideo obowiązek zamieszczenia – w interesującym nas tu zakresie – w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną postanowień, które obejmują:
– informację o rozporządzeniu, a w razie jego braku zasady umieszczania przekazów handlowych w audycjach, wideo stworzonych przez użytkowników oraz innych przekazów umieszczanych na platformie udostępniania wideo przez użytkowników,
– sposób zgłaszania, że treści umieszczone na platformie udostępniania wideo naruszają zakaz określony w ustawie oraz tryb rozpoznawania zgłoszeń, w tym terminy i sposób udzielania odpowiedzi na zgłoszenia dokonane przez użytkowników,
– kryteria dokonywania oceny zgodności audycji, wideo stworzonych przez użytkowników oraz innych przekazów z przepisami ustawy,
– informacje dotyczące możliwości składania skarg na rozstrzygnięcia dostawcy platformy udostępniania wideo oraz informacje dotyczące innych środków ochrony prawnej przysługujących użytkownikom tych platform wobec rozstrzygnięć ich dostawcy.

Blokowanie treści na platformach wideo

Co istotne, w przypadku blokowania treści, dostawca platformy powinien niezwłocznie przekazywać swoje rozstrzygnięcie jej użytkownikowi wraz z uzasadnieniem. Takie rozstrzygnięcie podlega jednak zaskarżeniu, a jego tryb także powinien być wskazany w regulaminie. Skoro obecnie ustawodawca wprowadził do platform udostępniających wideo tak precyzyjne zasady promocji, to pośrednio należy wnioskować, że aż tak restrykcyjne zasady nie będą obowiązywać w przypadku innych miejsc, w których można promować produkty lub usługi. Niemniej nie można zapominać o zasadach przedstawionych na wstępie tej odpowiedzi ani tym bardziej o tym, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapowiada w tym zakresie stworzenie swoistego kodeksu etyki influencerów.

E-learning – autopromocja

Zapraszam do skorzystania z kursu e-larning “To co najważniejsze w prawie dla influencerów”, który wyjaśni Ci najważniejsze kwestie prawne jeśli chcesz zarabiać jako influencer. Z kodem PIOTR30 możesz nabyć ten kurs 30% taniejhttps://go.akademiaszamana.pl/preorderpiotrkantorowski
Kod jest ważny do 28.11.2022

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.