139
0

Podatki i opłaty

139
0

Podatek PIT

Zeznania podatkowe za 2019 r. mogą być złożone do dnia 31 maja 2020 r. W tym terminie może być też wpłacony należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 r.

W przypadku poniesienia w 2020 r. straty oraz uzyskania w 2020 r. łącznych przychodów niższych o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. istnieje możliwość jednorazowego obniżenia o wysokość tej straty (nie więcej niż o kwotę 5 milionów zł), odpowiednia dochodu lub przychodu uzyskanego w 2019 r.

Podatek CIT

W przypadku poniesienia w roku podatkowym przypadającym w 2020 r. straty oraz uzyskania w 2020 r. łącznych przychodów niższych o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. istnieje możliwość jednorazowego obniżenia o wysokość tej straty (nie więcej niż o kwotę 5 milionów zł), dochodu lub uzyskanego w 2019 r.

Zmiany w zakresie przepisów o VAT

Odroczono obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 lipca 2020 r.

Podatek od nieruchomości

Przepisy tarczy antykryzysowej umożliwiają radzie gminy podjęcie uchwały o wprowadzenie zwolnienia z podatku od nieruchomości za część roku 2020 lub przesunięcia rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

Zwolnienie z opłat audiowizualnych i abonamentowych

Przepisy mają na celu odciążenie przedsiębiorców z  wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzaniami prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi i opłat abonamentowych. Warunkami  skorzystania z wstrzymania poboru wynagrodzeń i opłat, są:

  1. świadczenie przed wejściem w życie tarczy antykryzysowej przez przedsiębiorcę usług w miejscu, które umożliwia zapoznawanie się przez jego klientów z utworami lub przedmiotami praw pokrewnych;
  2. bycie płatnikiem wynagrodzeń i opłat, których dotyczy zwolnienie;
  3. uiszczenie wynagrodzeń i opłat, których dotyczy zwolnienie, za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 8 marca 2020 r.

Opłata prolongacyjna w podatkach

Wprowadzono regulację, dzięki której z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa nie będzie naliczana opłata prolongacyjna. Powyższe zwolnienie obejmuje decyzje wydane na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po jego odwołaniu.

Opłata prolongacyjna w składkach ZUS

Przepisy tarczy antykryzysowej przewidują, że przedsiębiorcy którzy mają trudności w opłaceniu należności z tytułu składek należnych za okres od stycznia 2020 r. do poboru których zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku zawarcia umowy o odroczenie terminu płatności składek lub umowy o rozłożenie należności na raty, będą zwolnieni z konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Paweł Głąb
RADCA PRAWNY

Specjalizuję się w prawie e-commerce, prawie własności intelektualnej oraz prawie danych osobowych. Pomagam firmom chronić ich marki, produkty i walczyć z nieuczciwą konkurencją. Przygotowuję regulaminy, polityki prywatności i cookies oraz dokumentację RODO. Zajmuję się również tworzeniem i audytowaniem umów.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.