Czy Twoja pozycja w wyszukiwarce internetowej jest zgodna z prawem?

Nie wszyscy przedsiębiorcy wiedzą, że także działanie wyszukiwarek internetowych i usług odsyłania w Internecie są uregulowane prawnie i to nawet na szczeblu unijnym. Chodzi mianowicie o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego, które obowiązuje…

Uchylenie zakazów covidowych w kontekście postępowania egzekucyjnego

Uchylenie zakazów w zakresie eksmisji i egzekucji z nieruchomości Wraz z pandemią Covid-19 polski ustawodawca wprowadzał szereg przepisów, które co do zasady miały łagodzić negatywne następstwa pandemii powstałe dla obywateli Polski na wielu płaszczyznach ich życia. Takie też działania zostały podjęte przez ustawodawcę w zakresie postępowania egzekucyjnego, a ich następstwem było wdrożenie do polskiego porządku prawnego…

Odpowiedzialność materialna pracownika wynikająca z przepisów Kodeksu pracy

Odpowiedzialność materialna pracownika wynikająca z przepisów Kodeksu pracy Pracownik zatrudniony na umowę o pracą ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku wyrządzenia szkody pracodawcy. Istotnym jest jednak, iż zależnie od zachowania pracownika, okoliczności powstania szkody jak również od tego „w czym” szkoda powstała odpowiedzialność ta będzie kształtować się odmiennie. Dla uporządkowania na początku wskazać trzeba, iż pracownik…

Nowelizacja specustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Ustawa nowelizująca specustawę Dnia 26 marca 2022 r. opublikowana została ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. I choć obszerność tejże ustawy nowelizującej nie wydaje się być znaczna, to zmiany…

Внесення змін до спеціального закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.

Закон про внесення змін до спеціального закону 26 березня 2022 року опубліковано закон від 23 березня 2022 року про внесення змін до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території країни та закону про вищу освіту і науку. І хоча масштаби цього внесення змін не здаються значними, внесені ним зміни дійсно…

Umowa o roboty budowlane, a sytuacja prawna podwykonawcy

Czym jest umowa o roboty budowlane i czym właściwie są roboty budowlane? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w kodeksie cywilnym, a dokładnie w księdze trzeciej dotyczącej zobowiązań. Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy…

Czy do memów mogę wykorzystać sceny z filmów?

Czy części utworu są chronione prawem autorskim? Każdy film nosi cechy twórcze, co oznacza, że w rozumieniu ustawy o prawie autorskim jest utworem, szczególnie, że utwór audiowizualny jest wymieniony odrębnie w ustawie jako typowy przykład utworu, co wiążę się z tym, że film jako całość i jego poszczególne elementy podlegają ochronie. Istotnym jest, co podkreśla…

Спеціальний закон, тобто Закон про допомогу громадянам України

Введення спеціального акта 12 березня 2022 року набув чинності закон про допомогу громадянам України у зв’язку з нападом Російської Федерації на Україну. Законодавчим актом передбачено низку нормативних актів, основною метою яких є насамперед визначення правил легалізації перебування громадян України на території Республіки Польща. У цьому контексті варто поставити основне запитання – на кого саме поширюються…

Specustawa, czyli ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Dnia 12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Akt prawny przewiduje szereg regulacji, których głównym celem, jest określenie zasad zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z najważniejszych założeń specustawy jest prawo obywatela Ukrainy, który na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, do legalnego pobytu w Polsce przez 18 miesięcy. Czy jednak regulacje specustawy obejmują każdego obywatela Ukrainy, który przybył na terytorium Polski?