112
0

Mały ZUS plus

112
0

Z dniem 1 lutego 2020 roku w życie weszły nowe zasady dla przedsiębiorców korzystających z Małego ZUSu tzw. Mały ZUS plus. Koncepcja Małego ZUSu plus kierowana jest do najmniejszych firm. Warunkiem koniecznym aby móc z niego skorzystać jest konkretna kwota przychodu. Mianowicie przychód w roku 2019 nie mógł wynieść więcej niż 120.000,00 zł.

Co dzięki temu zyskają przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy będą obliczać składki na ubezpieczenia społeczne proporcjonalnie do dochodu osiągniętego w roku poprzednim. Jako podstawę wymiaru tych składek należy przyjąć  połowę przeciętnego dochodu miesięcznego. Podstawa ta musi się jednak mieścić w określonych widełkach procentowych, czyli między 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego, a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Dla zobrazowania w 2020 roku są to odpowiednio kwoty 780 zł i 3136,20 zł.  Dzięki temu składki będą niższe około kilkaset złotych w każdym miesiącu.

Do obliczania podstawy wymiaru składki stosuje się poniższy wzór:

I tak otrzymany wynik należy kolejno zaokrąglić do pełnych groszy, pomnożyć przez 0,5 i ponownie zaokrąglić do pełnych groszy.

Dodatkowe kryteria dla przedsiębiorców chcących skorzystać z Małego ZUSu plus:

  1. prowadzenie działalności w roku poprzednim przez co najmniej 60 dni.
  2. nierozliczanie się przedsiębiorców w roku poprzednim w formie karty podatkowej.
  3. niekorzystanie przez przedsiębiorców w roku poprzednim ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.

Aby zabezpieczyć interesy pracowników pracujących na etat zakaz korzystania z Małego ZUSu plus obejmuje przedsiębiorców wykonujących działalność dla swoich były pracodawców. Zakaz ten ma zapobiegać przymuszaniu pracowników etatowych do przechodzenia na formę samozatrudnienia.

„Mały ZUS plus” jest ulgą dobrowolną. Oznacz to w istocie jedynie to, iż jeżeli przedsiębiorca nie chce, to nie musi z niej korzystać. Natomiast przedsiębiorcy, którzy w roku poprzedzającym nie skorzystali z ulgi „mały ZUS”, a chcą skorzystać z profitów płynących z Małego ZUSu plus powinni złożyć następujące dokumenty:

  1. – wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeżeli na dzień 31 stycznia podlegali ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystali z „małego ZUS” lub
  2. – wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli akurat 31 stycznia zakończy się okres 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek”
  3. – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – w przypadku podlegania wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Z opłacania mniejszych składek można korzystać jedynie przez 36 miesięcy w ciągu kolejno po sobie następujących 5 latach prowadzenia działalności.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Jakub Michalski
APLIKANT RADCOWSKI

Pomagam przedsiębiorcom w windykacji i egzekucji należnych im świadczeń. Zajmuję się rejestracją podmiotów i zgłaszaniem zmian w KRS, zarówno spółek, jak i NGO. Sporządzam pisma w procesach sądowych oraz opinie prawne. Przygotowuję dokumentację prawną sklepów internetowych.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.