301
0

Akt o usługach cyfrowych. Przygotuj swój sklep internetowy!

301
0

Unijny akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act – DSA) to kolejna po Omnibusie nowa regulacja prawna dotykająca właścicieli sklepów internetowych. Co istotne, DSA jest aktem prawnym rangi rozporządzenia, dlatego obowiązuje w każdym kraju członkowskich bezpośrednio, bez konieczności nowelizacji krajowych przepisów prawnych (podobnie jak miało to miejsce z RODO). Czy akt o usługach cyfrowych wymaga wdrożenia w każdym sklepie internetowym? Nie, nie w każdym. Niemniej w wielu przypadkach nowe przepisy wymuszą zmiany, przede wszystkim w regulaminach e-commerce.

Ten artykuł nie omawia wszystkich regulacji prawnych zawartych w DSA. Jest to wyłącznie praktyczny poradnik dla właścicieli sklepów internetowych. W pierwszej kolejności postaram się odpowiedzieć na pytanie, które sklepy internetowe muszą wdrożyć DSA. Po drugie jak przygotować swój sklep internetowy na nowe przepisy.

Podsumowanie na start!

 1. DSA w sklepach internetowych: Akt o usługach cyfrowych (DSA) jest regulacją prawną mającą zastosowanie bezpośrednio w każdym kraju członkowskim UE, bez konieczności adaptacji do krajowego prawodawstwa. Nie każdy sklep internetowy musi jednak implementować zmiany związane z DSA, ale dla wielu będzie to konieczne. Szczególnie w aspekcie regulaminów e-commerce.
 2. Zakres obowiązywania DSA: DSA dotyczy przede wszystkim sklepów internetowych, które umożliwiają użytkownikom publikowanie treści, takich jak opinie czy komentarze. Właściciele takich sklepów, uznani za hostingodawców, muszą wprowadzić szczegółowe zmiany w regulaminach oraz w sposobie obsługi treści publikowanych przez użytkowników.
 3. Wymagane działania dla właścicieli e-commerce: Właściciele sklepów internetowych powinni zweryfikować, czy ich serwisy umożliwiają dodawanie treści przez użytkowników i czy regulamin zawiera postanowienia dotyczące treści użytkowników. W tym procedur zgłaszania i moderacji treści niedozwolonych.
 4. Dostosowanie regulaminu i procedur: DSA wymaga od sklepów internetowych zdefiniowania treści niedozwolonych, określenia procedury zgłaszania i moderacji takich treści, a także wprowadzenia formularza zgłaszania treści niedozwolonych przez użytkowników.
 5. Wyłączenie odpowiedzialności za treści niedozwolone: DSA przewiduje wyłączenie odpowiedzialności sklepu internetowego za treści publikowane przez użytkowników, pod warunkiem reagowania na zgłoszenia o treściach niedozwolonych. Sklepy nie są zobowiązane do aktywnej moderacji treści, ale muszą podejmować działania w przypadku otrzymania zgłoszeń o treściach naruszających przepisy.

Jakich sklepów internetowych dotyczy akt o usługach cyfrowych (DSA)?

Nie wszystkie sklepy internetowe muszą wprowadzać zmiany w związku z wejściem w życie aktu o usługach cyfrowych (nowe przepisy obowiązują od 17 lutego 2024 r.). Wynika to z dwóch przyczyn. Po pierwsze, wbrew temu co można przeczytać w wielu miejscach w Internecie, DSA nie wprowadza żadnej rewolucji. A z pewnością nie jest to żadna rewolucja dla właścicieli zwykłych sklepów internetowych. Co za tym idzie, wiele sklepów internetowych może posiadać regulaminy spełniające wymogi unijnego rozporządzenia. To co będzie konieczne w takich przypadkach to jedynie drobna “kosmetyka” regulaminu.

Po drugie, co szczególnie istotne, zmiany regulaminu będą konieczne w przypadku sklepów internetowych, które umożliwiają użytkownikom samodzielne publikowanie treści. W przypadku e-commerce chodzi tu przede wszystkich o treści typu opinie lub komentarze. W świetle nowych przepisów, jeżeli umożliwiasz w swoim sklepie użytkownikom publikowanie tego rodzaju treści to jesteś hostingodawcą. Nowe przepisy nakładają na hostingodawców szereg nowych obowiązków, dotyczących głównie zgłaszania niedozwolonych treści i obsługi tych zgłoszeń.

Co jako właściciel e-commerce powinieneś zrobić w związku z DSA?

W związku z wejściem w życie unijnego aktu o usługach cyfrowych powinieneś wykonać następujące kroki:

 1. Zweryfikuj, czy w Twoim sklepie internetowym istnieje możliwość dodawania treści samodzielnie przez użytkowników, czyli przykładowo opinii lub komentarzy.
 2. Odpowiedz sobie na pytanie, czy te funkcjonalności faktycznie są potrzebne i wykorzystywane. Często może być tak, że posiadasz domyślnie działający moduł komentarzy, a praktycznie nie jest on w ogóle wykorzystywany lub wręcz jest miejscem publikacji wyłącznie spamu.
 3. Sprawdź, czy regulamin Twojego sklepu internetowego zawiera postanowienia dotyczące treści użytkowników, w tym szczególności jakie treści uznawane są za niedozwolone, jakie są zasady ich moderacji i zgłaszania przez użytkowników sklepu.
 4. Wprowadź zmiany w regulaminie sklepu internetowego i stwórz formularz zgłaszania treści niedozwolonych przez użytkowników.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej darmowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Jak wdrożyć akt o usługach cyfrowych w sklepie internetowym?

Jeżeli w Twoim sklepie istnieje możliwość dodawania treści przez użytkowników, np. opinii na kartach produktów, żeby dostosować swój e-commerce do DSA powinieneś zadbać o odpowiednią modyfikację regulaminu, poprzez wprowadzenie w nim następujących zmian:

 • Zdefiniuj pojęcie treści niedozwolonych i precyzyjnie określ jakie treści uznawane są za sprzeczne z regulaminem.
 • Wskaż punkt kontaktowy w sprawie treści niedozwolonych i określ w jakich językach może być prowadzona komunikacja.
 • Określ zasady moderacji treści i postępowania w przypadku uznania danej treści przez sprzedawcę za treść niedozwoloną.
 • Opisz procedurę zgłaszania treści niedozwolonych i wskaż w jaki sposób użytkownik może dokonać takiego zgłoszenia.
 • Określ zasady postępowania ze zgłoszeniami, wskaż termin wydania decyzji w sprawie zgłoszonej treści i opracuj procedurę odwołania od decyzji sprzedawcy w sprawie treści niedozwolonych.

Brak odpowiedzialności sklepu internetowego za treści niedozwolone

Akt o usługach cyfrowych to jednak nie tylko obowiązki. DSA zawiera również korzystne dla właścicieli sklepów internetowych przepisy, dotyczące wyłączenia odpowiedzialności za treści niedozwolone. Co do zasady, jako właściciel sklepu internetowego nie odpowiadasz za treści opublikowane w Twoim sklepie.

Przykładowo, jeżeli ktoś w Twoim sklepie zamieści opinię zniesławiającą inną osobę to nie ponosisz za to odpowiedzialności. Twoim obowiązkiem jest jednak zareagowanie i usunięcie takiej treści lub ograniczenie do niej dostępu, w przypadku gdy otrzymasz informację o tym, że znajduje się ona w Twoim serwisie.

Co istotne, zgodnie z DSA, to wyłączenie odpowiedzialności ma zastosowanie również wtedy gdy z własnej inicjatywy podejmujesz dobrowolne czynności sprawdzające mające na celu wykrycie, identyfikację i usunięcie nielegalnych treści. Reasumując, nie muisz moderować treści użytkowników, ale nawet jeżeli to robisz to i tak nie ponosisz odpowiedzialności za te treści, jeżeli je usuniesz w przypadku ich wykrycia lub otrzymania zgłoszenia.

Akt o usługach cyfrowych w sklepach internetowych

Mechanizm zgłaszania treści niedozwolonych zgodny z DSA

Zgodnie z aktem o usługach cyfrwych, obowiązkiem hostingodawcy, czyli m.in. sklepu internetowego umożliwiającego publikowanie opinii przez klientów, jest wdrożenie mechanizmu umożliwiającego dokonywanie precyzyjnych i odpowiednio uzasadnionych zgłoszeń“, zawierających wszystkie wymagane przez rozporządzenie elementy.

Mając na względzie, że mechanizm zgłaszania treści powinien umożliwić użytkownikowi dokonanie precyzyjnego zgłoszenia, zawierającego m.in. takie elementy jak adres URL niedozwolonej treści, wydaje się, że samo udostępnienie adresu e-mail do dokonywania takich zgłoszeń może być uznane za niewystarczające w świetle rozporządzenia. Jako właściciel sklepu nie masz bowiem żadnego wpływu na treść wysłanego w ten sposób zgłoszenia.

Dobrym więc rozwiązaniem może być stworzenia na stronie sklepu specjalnego formularza kontaktowego umożliwiającego zgłaszanie niedozwolonych treści. Link do takiego formularza możesz zamieścić w stopce sklepu, jak również w miejscu, gdzie treści użytkowników są publikowane, czyli np. na karcie produktu w miejscu, gdzie wyświetlane są opinie. Taki formularz powinien zawierać co najmniej następujace pola:

 • Imię i nazwisko lub nazwa,
 • Adres e-mail,
 • Adres URL lokalizacji niedozwolonej treści,
 • Dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację niedozwolonej treści,
 • Uzasadnienie zgłoszenia niedozwolonej treści.

Warto również dodać checkbox o następującej treści: “Oświadczam, że dokonuję zgłoszenia zgłoszenia w dobrej wierze i w przekonaniu, że informacje zawarte w zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne”.

Akt o usługach cyfrowych w e-commerce

Unijny akt o usługach cyfrowych (DSA) wprowadza istotne zmiany dla sklepów internetowych umożliwiających publikację treści przez użytkowników, takich jak opinie czy komentarze. Właściciele e-commerce powinni dokładnie zweryfikować swoje regulaminy oraz procesy obsługi treści publikowanych przez klientów, aby dostosować się do nowych wymogów.

Zmiany te obejmują zdefiniowanie treści niedozwolonych, procedur moderacji, zgłaszania treści przez użytkowników oraz stworzenie specjalnych formularzy zgłoszeniowych. Akt ten oferuje również ochronę dla właścicieli sklepów internetowych, wyłączając ich odpowiedzialność za treści publikowane przez użytkowników. Pod warunkiem odpowiedniego reagowania na zgłoszenia o treściach niedozwolonych.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Paweł Głąb
RADCA PRAWNY

Specjalizuję się w prawie e-commerce, prawie własności intelektualnej oraz prawie danych osobowych. Pomagam firmom chronić ich marki, produkty i walczyć z nieuczciwą konkurencją. Przygotowuję regulaminy, polityki prywatności i cookies oraz dokumentację RODO. Zajmuję się również tworzeniem i audytowaniem umów.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.