Z pewnością większość z nas zwróciło kiedyś uwagę na znaczek „R” w kółku znajdujący się przy logo danej marki. Taki symbol przy logu danej marki oznacza, że oznaczenie to stanowi zarejestrowany znak towarowy i korzysta z ochrony prawnej. Działanie takie pozwala pozwala pokazać otoczeniu, w tym również konkurentom, że nasze logo, czy też nazwa są chronione prawnie i wszelkie naruszenia w tym zakresie wiązać się mogą z odpowiednimi konsekwencjami.

Symbol  „R” w kółku jest oznaczeniem, wskazującym na to, że dana nazwa, czy też logo zostały zarejestrowane jako znak towarowy. Oznacza to, że nie może być zarejestrowany znak identyczny lub podobny do już znajdującego w odpowiedniej bazie zarejestrowanych już znaków towarowych. Trzeba bowiem wskazać, że zarejestrowany znak towarowy objęty jest ustawową ochroną prawną. Wiąże się to między innymi z tym, że osoba, która posiada prawo ochronne na znak towarowy może z tego prawa skorzystać przykładowo przy próbie podszywania się pod daną markę.

Powszechnie przyjęło się, że oznaczenie ® umieszczone obok oznaczenia firmy dodaje jej prestiżu i powagi. Istnieje również przekonanie, że produkty przedsiębiorców, którzy uzyskali prawo ochronne na znak towarowy oraz korzystają z oznaczenia ®, są wyższej jakości. Takie przekonanie niejednokrotnie doprowadza do sytuacji, że klient sięga po produkt droższy. Dlatego też można uznać, że ubieganie się o uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy, pomimo opłat jakie się z tym procesem wiążą, finalnie okazuje się dobrą inwestycją oraz czynnikiem pozwalającym na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej.

Warto w tym miejscu również wskazać, że niejednokrotnie można się spotkać z sytuacją, kiedy z uwagi na prestiż jaki jest związany z oznaczeniem „R” w kółku przedsiębiorcy bezprawnie korzystają z takiego oznaczenia przy logo swojej marki. Istnieją również sytuacje, kiedy przedsiębiorcy zwyczajnie nie wiedzą o tym, iż taki symbol wiąże się ochroną wynikającą z prawa własności przemysłowej i nie może być dowolnie stosowany. Trzeba jednak pamiętać o tym, iż bezprawne posługiwanie symbolem ®, jest wykroczeniem i podlega karze grzywny.