Umowa o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa

Umowa o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa

179 zł

brutto

Jeżeli chcesz mieć pewność że dane i informacje, które posiadasz w swojej firmie są dobrze chronione powinieneś dopilnować tego, żeby z każdym pracownikiem, który ma do nich dostęp, podpisać umowę o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa. Dzięki temu każdy pracownik będzie zobowiązany do zachowania w tajemnicy tego czego dowie się w ramach swojej pracy, a nawet tylko w związku z nią! Nie wiesz jak przygotować taki dokument? Ten wzór umowy jest właśnie dla Ciebie!

  • Wzór dokumentów otrzymasz w edytowalnym pliku DOCX. Dzięki temu możesz dostosować je do swoich potrzeb 📄
  • W przygotowaniu finalnej wersji dokumentów pomogą Ci komentarze z instrukcją wypełnienia ℹ️
  • Wzór dokumentów zawiera wszystkie niezbędne postanowienia, ale możesz rozbudować go o dodatkowe zapisy, dostosowując go do swoich potrzeb 📝

Jeżeli zależy Ci na tym, żeby chronić wartościowe dla Twojej firmy informacje, powinieneś zawrzeć z pracownikami umowy o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa. Masz dwa wyjścia. Możesz zlecić przygotowanie indywidualnej umowy prawnikowi (to droższa opcja) lub skorzystać z gotowego wzoru (to tańsze rozwiązanie). Boisz się jednak wykorzystać “pierwszą lepszą” umowę z Internetu. Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Nasz wzór umowy o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa przygotowany został przez prawników posiadających wieloletnie doświadczenie i opracowany został na bazie doświadczeń w przygotowywaniu właśnie tego rodzaju umów. Dzięki temu wzór umowy jest maksymalnie uniwersalny, a jednocześnie zawiera wszystkie niezbędne postanowienia, które zabezpieczą Twoje interesy.

Wzór dokumentu opracowany przez autorów książki

Zabezpieczenie umów i biznesu

Czy dane i informacje, które posiadasz w swojej firmie mają określoną i wymierną wartość? Jeśli tak, to w Twoim interesie leży odpowiednie ich zabezpieczenie! Prawdopodobnie słyszałeś o tajemnicy przedsiębiorstwa i o tym, że jest ona chroniona przepisami prawa. Do tego jednak, żeby nikt nie mógł bezkarnie korzystać z informacji i wiedzy, którą wypracowała Twoja firma musisz dołożyć odpowiednich starań technicznych i organizacyjnych, tak żeby posiadane w Twojej firmie dane i informacje były odpowiednio chronione.

Rzecz jasna, żeby tak się stało należy podjąć szereg działań organizacyjnych takich jak odpowiednie zabezpieczenie stanowisk pracy, dostępów do informacji, baz danych, czy oprogramowania wykorzystywanego w Twojej firmie.  Ostatecznie jednak każdy z pracowników powinien mieć świadomość, że informacje i dane, do których ma dostęp są objęte tajemnicą i nie można ich bezkarnie przekazywać na rzecz innych osób. N

iepodważalnym dowodem, że po stronie pracowników, których zatrudniasz taka wiedza jest i są oni zobowiązani do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa jest własnie zawarcie umowy o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa. Każda osoba, która taką umowę podpisze będzie bezwzględnie zobowiązana do zachowania w tajemnicy tego co dowiedziała się w ramach, a nawet tylko w związku, ze swoją pracą. Tym samym nie będzie mogła w żadnej mierze zasadnie twierdzić, że nie była świadoma wagi poszczególnych danych i informacji, które ujawniła na zewnątrz.

Co dale podpisanie umowy o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa? Przede wszystkim można wymienić te kilka najistotniejszych kwestii:

  1. każda osoba, która podpisze taką umowę będzie miała wiedzę, że jest zobowiązana do tego, aby dbać o zachowanie w tajemnicy danych i informacji, do których ma dostęp w związku z wykonywaną umową,
  2. już tylko podpisanie umowy o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa zmniejsza ryzyko nieuprawnionego rozpowszechniania danych i informacji dotyczących Twojej firmy,
  3. podpisanie umowy o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa jest – przy spełnieniu pozostałych warunków – niezbitym dowodem na to, że w firmie ustanowiona została chroniona prawem tajemnica przedsiębiorstwa,
  4. w przypadku pracowników, którzy podpisali umowę o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa jej naruszenie może stanowić podstawę wypowiedzenia umowy, a niekiedy nawet jej rozwiązania bez wypowiedzenia.

Biorąc pod uwagę fakt, że walutą teraźniejszości jest informacja, a informacje mające dla biznesu znaczenie tworzą know – how to podpisanie umów o zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa należy uznać za must have każdego biznesu!

Wzór dokumentu to za mało?

Skontaktuj się z nami przed zakupem, a przygotujemy dla Ciebie ofertę opracowania dokumentu “szytego na miarę” lub usługi dostosownia wzoru do Twoich potrzeb.

Szukasz innego dokumentu?