205
0

Spółka komandytowa i spółka jawna opodatkowana CIT

205
0

Odzierając ten artykuł z emocji trzeba zacząć od tego, że jeśli prace legislacyjne nad zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych zostaną „wcielone” w ustawę to od 1 stycznia 2021 r. zmieni się nie tylko sposób opodatkowania spółek komandytowych, ale także jawnych, a zmiany te są – mówiąc wprost – przede wszystkim profiskalne.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Zacznijmy jednak od początku. Kiedyś podział był jasny. Osoby prawne podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, a inne podmioty – od osób fizycznych zaczynając, a na spółkach osobowych (jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo akcyjnej) kończąc podatkiem od osób fizycznych. Następnie, stało się tak, że spółka komandytowo – akcyjna została poddana opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W tamtym czasie mówiło się także o tym, że zmiany takie spotkają także spółki komandytowe, jednak ze względu na znaczące słowa krytyki odnoszące się do samych już założeń tego rozwiązania projekt ten nie był dalej procedowany. W kolejnych latach głosy o podwójnym opodatkowaniu pojawiały się pod koniec niemal każdego roku podatkowego jednak na dyskusji na temat tego rozwiązania sprawa się kończyła. Ostatecznie, rok 2020 – bo przecież jest to rok pełen niespodzianek – wprowadza zmiany jeszcze dalej idące niż te, które jeszcze w latach ubiegłych wydawały się realnym scenariuszem. Otóż beneficjentem „dobrej zmiany” stanie się także spółka jawna.

Od kiedy wchodzą zmiany

Nie wchodząc tu zbytnio w niuanse regulacji ustawowej można ogólnie powiedzieć, że zasadą jest, że zmiany w prawie podatkowym mają wejść w życie – co nie powinno zaskakiwać w przypadku przepisów podatkowych – od dnia 1 stycznia 2021 r. Nie jest to jednak zasada bezwzględna o czym warto wiedzieć. Spółka komandytowa może postanowić, że nowe zasady w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r. Wówczas spółka komandytowa uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r.

Nie tylko spółka komandytowa, ale także spółka jawna stanie się podatnikiem CIT

Cóż, jak już napisałem nie tylko spółkę komandytową czekają zmiany. Zanim przejdę więc do kwestii dotyczących zmian w opodatkowaniu spółki komandytowej pozwolę sobie zacząć od jeszcze większego zaskoczenia. Jest nim wprowadzenie podwójnego podatkowania spółki jawnej, która zgodnie z nowymi regulacjami może stać się podatnikiem CIT.

W przeciwieństwie jednak do spółki komandytowej nie każda spółka jawna stanie się podatnikiem CIT. Jak wynika z projektowanych zmian podatnikiem tego podatku będzie spółka jawna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży:

a) przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego wzoru, o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki lub
b) aktualizacji tej informacji w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników − do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

Jak widać, w przypadku spółek jawnych choć mogą zostać one objęte CIT, a tym samym podwójnym opodatkowaniem, to finalnie okoliczność ta zależna będzie od tej spółki i wykonania przez nią określonych obowiązków wskazanych w ustawie.

Newsletter dla e-biznesu 🎉

Zapisz się do newslettera, uzyskaj dostęp do unikalnych treści tworzonych przez prawników naszej kancelarii oraz otrzymuj informacje o najważniejszych aktualnościach prawnych.

[FM_form id=”2″]

Klikając przycisk „Zapisuję się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Objęcie spółki komandytowej CIT

Cóż, warto zacząć od słowa wstępu szczególnie należącego się tym, którzy do tej pory nie interesowali się spółkami komandytowymi, ani tym bardziej zagadnieniami podatkowymi. Otóż obecnie sprawa wygląda tak, że spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego, gdyż podatnikami tymi są jej wspólnicy. Innymi słowy – spółka komandytowa odprowadzała podatek VAT, ale nie odprowadzała podatku dochodowego. Ten ostatni obciążał wspólników tej spółki.

Od 2021 r. będzie inaczej, gdyż podatnikiem podatku dochodowego stanie się sama spółka. Zasady jej opodatkowania staną się więc analogiczne do zasad opodatkowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Co więcej, wspólnicy spółki komandytowej będą płacić 19% podatek od dywidendy choć już teraz wato podkreślić, że akurat to nie odbędzie się na analogicznych zasadach co opodatkowanie dywidendy wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dodatkowo, kwestia ta będzie wyglądać odmiennie dla komplementariuszy i komandytariuszy, a finalnie wśród tych ostatnich opodatkowanie będzie przedstawiać się odmiennie w zależności od konkretnego przypadku.

Opodatkowanie komplementariuszy

Zacznijmy od tego jak opodatkowani mają być komplementariusze, ponieważ tu sytuacja będzie nieco mniej skomplikowana. Otóż, co do zasady, mają oni płacić podatek od dywidendy w wysokości 19% przy czym pamiętać trzeba, że dochód, który otrzymuje on w związku z udziałem w spółce komandytowej już uprzednio, został opodatkowany w ramach podatku CIT, który był zapłacony przez samą spółkę. Niemniej, konstrukcja opodatkowania, która ma mieć zastosowanie do komplementariuszy przewiduje, że podatek który będą oni uiszczać będzie pomniejszony o przypadającą na danego komplementariusza, w proporcji analogicznej jak przy podziale zysku, część podatku już uprzednio zapłaconego przez samą spółkę.  Innymi słowy, wykluczona będzie sytuacja, w której komplementariusz zapłaci więcej niż 19% podatku od dywidendy ze spółki komandytowej, a realnie zapłaci tego podatku właśnie tyle lub ewentualnie mniej.

Opodatkowanie komandytariuszy

Jeśli chodzi o komandytariuszy sytuacja nie jest już niestety tak korzystna, chociaż zacznijmy od dobrych wieści. Otóż w nowelizacji znalazła się regulacja zgodnie z którą zwolnione od podatku są kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem. Tym samym, aż do kwoty 120.000,00 zł komandytariusz realnie zapłaci „tylko” 9,5% podatku. Niestety, powyżej tej kwoty zapłaci on już podatek w normalnej wysokości.

Trzeba też zauważyć, że zwolnienie to nie będzie miało zastosowania  do komandytariusza spółki komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

1) posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub
2) jest członkiem zarządu:
a) spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
b) spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
3) jest podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Mówiąc więc krótko, korzystna regulacja podatkowa, o której była mowa powyżej, nie będzie miała zastosowania do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością spółek komandytowych, które cieszą się obecnie chyba największą popularnością.

Co jeszcze warto wiedzieć ?

Są jeszcze dwie kwestie, które warto wiedzieć zanim podejmiemy decyzję co dalej z naszą spółką komandytową. Otóż, co istotne w kontekście wysokości podatku CIT, który zapłaci sama spółka komandytowa nowelizacja przewiduje podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT. Ponadto, zmiany idą w tym kierunku, że w przypadku spółki komandytowej zostanie wyeliminowana danina solidarnościowa dla podatników osiągających dochód w wysokości powyżej 1.000.000,00 zł w wysokości 4%.

Jakie działania podjąć

Cóż, choć powyżej opisałem zarówno korzystne jaki i niekorzystne dla podatników zmiany podatkowe warto przede wszystkim przeprowadzić symulację kwot, które otrzymamy w związku z udziałem w spółce komandytowej biorąc pod uwagę nasze prognozy na rok następny. Warto to zrobić szczególnie uwzględniając specyfikę roku 2021 r. ponieważ, o czym była mowa powyżej, w jego trakcie możliwym jest opodatkowanie na dotychczasowych zasadach, aż do maja !

Jeśli jednak po tych wyliczeniach wynik będzie niekorzystny dla utrzymywania spółki komandytowej w obecnym kształcie można pomyśleć nad wdrożeniem jednej z kilku możliwych zmian w strukturze w ramach, której prowadzimy biznes.

Likwidacja spółki komandytowej

Nie jest tak, że w przypadku każdej możliwej działalności gospodarczej jej prowadzenie wiąże się z dużymi inwestycjami, wymaga wykazania się odpowiednim know-how i tym podobne. W tym przypadku jednym z możliwych wyjść z sytuacji jest likwidacja spółki komandytowej i dalsze prowadzenie działalności gospodarczej w dostosowanej do obecnych realiów gospodarczych formie prawnej. Jeśli nasza spółka była tak zwaną spółką z o.o. komandytową to być może tę działalność będziemy mogli prowadzić w ramach już istniejącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pamiętajmy jednak, że to rozwiązanie przystające jedynie do części biznesów w szczególności usługowych i to takich, które nie kredytują swojej działalności i nie mają ważnych i długotrwałych umów.

Zamiana wspólników

Jeżeli sytuacja wygląda w ten sposób, że nie jest nam przesadnie straszna odpowiedzialność za nasz biznes to możemy też pomyśleć – w szczególności w przypadku spółek z o.o. komandytowych – nad zamianą dotychczasowych ról wspólników. Możemy w tym przypadku pomyśleć przede wszystkim o tym, żeby część lub wszyscy dotychczasowi komandytariusze zostali komplementariuszem, a komplementariusz objął rolę komandytariusza. Oczywiście działanie takie musi mieć swój sens w szczególności, gdy dotychczasowi komandytariusze pełnią rolę wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącej komplementariuszem. Sytuacja taka pozwoli nam nieco zoptymalizować sytuację podatkową jednak kosztem zwiększenia odpowiedzialności dotychczasowych komandytariuszy za zobowiązania spółki. W ramach tej procedury może być też przeprowadzone sprzedaż ogółu praw i obowiązków, które dotychczas przypadały spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przekształcenie

Ostatecznie, szczególnie w przypadku większych biznesów, możliwym rozwiązaniem jest przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę jawną. Ta procedura jest i droga i skomplikowana jednak dla spółek działających na dużą skalę, posiadających kredyty, dofinansowania, pracowników i znaczny majątek wydaje się być jedyną możliwą do przeprowadzenia. Wybór tego, czy przekształcenie pójdzie w kierunku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółki jawnej jest już kwestią analizy i decyzji w każdym indywidualnym przypadku i trudno przedstawiać tu jakieś ogólne plusy lub minusy danego rozwiązania inne niż kwestia opodatkowania oraz odpowiedzialności, które różnią się w przypadku obu tych spółek.

Jeśli Twoja firma stoi obecnie przed decyzją co do konieczności przeprowadzenia zmian w swojej strukturze przede wszystkim powinieneś pamiętać, że nie ma jednego zawsze odpowiedniego schematu działania do takich przypadków i powinieneś swoją decyzję oprzeć na rzetelnej, przeprowadzonej przez specjalistów ocenie sytuacji i skutków poszczególnych rozwiązań. Co prawda, na dzień publikacji tego artykułu prace legislacyjnie jeszcze się nie zakończyły, jednak lepiej zacząć planować co w przypadku uchwalenia zmian i już teraz przeanalizować swoją sytuację, niż w momencie ich wejścia w życie podejmować nieprzemyślane kroki.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.