Prowadząc przedsiębiorstwo należy pamiętać o tym, że wobec każdego z naszych klientów, będącego osobą fizyczną, powinniśmy spełnić tzw. obowiązek informacyjny. Spełnienie obowiązku informacyjnego polega na przekazaniu osobom, których dane dotyczą, w sposób kompleksowy, informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych w naszym przedsiębiorstwie.

Trzeba również wskazać iż nowe regulacje europejskie w znaczny sposób rozszerzają katalog informacji obligatoryjnych jakie przedsiębiorca zobowiązany jest udzielić klientowi.

Zakres informacji jakie administrator obowiązany jest udostępnić został określony w art. 13 i 14 RODO. Zgodnie z wskazanymi przepisami zakres przekazywanych informacji powinien obejmować następujące dane:

 • informacje o osobie administratora,
 • informacje o przedstawicielu administratora (jeżeli takiego posiada),
 • dane inspektora ochrony danych (jeżeli taki istnieje),
 • cel pozyskiwania i przetwarzania danych,
 • podstawa prawna przetwarzania danych,
 • okres przez jaki będą przetrzymywane dane ( o ile jest to możliwe do określenia),
 • informacje w zakresie praw osób, których dane dotyczą,
 • dane podmiotu przetwarzającego,
 • informacje o profilowaniu,
 • informacje o zamiarze (o ile taki zamiar jest) przekazywania danych do UE lub EOG,
 • informację o tym, czy podanie informacji ustawowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy,
 • informację o tym czy podmiot danych jest zobowiązany do ich podania w tym konsekwencje, jakie kategorie danych osobowych się przetwarza oraz
  źródło pochodzenia danych osobowych.

W tym miejscu należy wskazać iż przepisy RODO nie przewidują szczególnej formy spełnienia obowiązku informacyjnego. Ważnym jedynie jest to, aby komunikat ten był sporządzony jasno i przejrzyście. W praktyce przyjęło się jednak, iż takie informacje zawiera się w polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej administratora.