130
0

Prowadzę kanał z newsami. Czy mogę korzystać z artykułów i zdjęć z innych portali?

130
0

Jeżeli prowadzisz kanał z newsami, ale nie jesteś zarejestrowany jako prasa to oczywiście możesz korzystać z artykułów czy zdjęć z innych portali czy kanałów, ale oczywiście wszystko to pod pewnym, bardzo ważnym warunkiem. Chodzi o tak zwane prawo przedruku, które zostało uregulowane w art. 25 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przepis ten stanowi, że wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji:

 1. 1. rozpowszechnione już:
 2. – sprawozdania o aktualnych wydarzeniach;
  – artykuły na aktualne tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba, że zostało wyraźnie zastrzeżone, że ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione;
  – aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie;
  – krótkie wyciągi ze sprawozdań i artykułów, o których mowa powyżej,
  – przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych,
  – krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów.

W tym przypadku warto wiedzieć, że zasada ta dotyczy także tego rodzaju treści, które są publikowane na kanale, który nie stanowi prasy. Przepis, o którym mowa powyżej, dopuszcza analogiczne działania także do publicznego udostępniania w Internecie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp, o czasie i w miejscu przez siebie wybranym. Trzeba zwrócić uwagę, że zasada ta dotyczy takiego rodzaju treści, które mają charakter periodycznego przekazu, który został zamieszczony przez wydawców portali internetowych, agregatorów treści, autorów regularnych blogów niespełniających wymogów dla prasy, ale zbliżonych do niej przez cel ich zamieszczenia do tego wskazanego odnośnie prasy, radia, telewizji.

Jeżeli udostępniane przez nas treści pochodzą z innych portali czy kanałów i są darmowe, to i tak twórcy tych treści przysługuje wynagrodzenie, które należy uiszczać za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.