923
0
IT

Program komputerowy jako wkład do spółki

923
0

Niewątpliwie wszelkiego rodzaju programy komputerowe stanowią przedmiot obrotu na obecnym rynku. Umowy w ramach których ma to miejsce są różnego rodzaju od licencji niewyłącznych po przeniesienie majątkowych praw autorskich. Powstaje jednak pytanie, czy program komputerowy może stanowić wkład do spółki, a jeśli tak to na jakiej zasadzie powinny być na nią przeniesione prawa do tego programu.

Newsletter dla e-biznesu 🎉

Zapisz się do newslettera, uzyskaj dostęp do unikalnych treści tworzonych przez prawników naszej kancelarii oraz otrzymuj informacje o najważniejszych aktualnościach prawnych.

Klikając przycisk „Zapisuję się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Czym jest program komputerowy?

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie czym jest program komputerowy. Bez tej wiedzy nie sposób rozważać nawet, czy może być on wkładem do spółki. Kodeks spółek handlowych, o czym jednak szerzej w dalszej części, wprowadza w tym zakresie pewne ograniczenia. Odpowiadając więc na podstawowe pytanie trzeba przede wszystkim powiedzieć, że program komputerowy jest przedmiotem prawa autorskiego. Zgodnie z przepisami tej ustawy program komputerowy jest utworem podlegającym ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy nie stanowią inaczej.

Skoro więc program komputerowy jest utworem to nie może budzić wątpliwości, że przysługują do niego tak majątkowe prawa autorskie, jak i osobiste prawa autorskie. Te pierwsze są natomiast zbywalne, a więc mogą być przedmiotem obrotu.

Co może być wkładem do spółki?

Skoro już wiemy, że program komputerowy jest utworem, a tym samym przysługują do niego majątkowe prawa autorskie należy zweryfikować jakiego rodzaju prawa mogą być wkładem do spółki.  Sytuacja przedstawia się odmiennie w zależności od tego czy mamy do czynienia ze spółką osobową czy też spółką kapitałową.

Jak wynika z art. 14 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. Jak już zostało wskazane powyżej skoro program komputerowy jest utworem to przysługują do niego dwa rodzaje praw autorskich – majątkowe i osobiste. Majątkowe prawa autorskie są zbywalne, gdy osobiste prawa autorskie nie. Co za tym idzie, program komputerowy może stanowić wkład do spółki kapitałowej tylko i wyłącznie w zakresie majątkowych praw autorskich.

W przypadku spółek osobowych, prócz wyjątków dotyczących spółki komandytowej oraz komandytowo – akcyjnej, co do zasady brak ograniczeń co do przedmiotu wkładu.

W szczególności, wkładem mogą być też praca, czy świadczenie usług, ale rzecz jasna mogą to być też zbywalne prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego.

Co więc istotne, w przypadku spółek osobowych wkładem do spółki może być zarówno program komputerowy już istniejący, jak i program komputerowy, który dopiero będzie stworzony poprzez wkład pracy wspólników tej spółki.

O czym należy pamiętać wnosząc do spółki program komputerowy jako przedmiot aportu?

Wniesienie programu komputerowego jako przedmiot aportu wiąże się z pewnymi dalszymi konsekwencjami.

Przede wszystkim warto wiedzieć, że z samego faktu wskazania, a w zasadzie dokładnego opisania oraz określenia wartości programu komputerowego w umowie spółki, nie można zapominać o tym, że do przeniesienia majątkowych prawa autorskich konieczne są dalsze jeszcze działania.

W większości przypadków koniecznym będzie zawarcie tak zwanej umowy aportowej, która ureguluje kwestię przeniesienia majątkowych praw autorskich do programu komputerowego na wszystkich polach eksploatacji oraz określenie wynagrodzenia należnego twórcy za takie działanie. Bez dochowania powyższych standardów program komputerowy, a w zasadzie prawa majątkowe do niego, nie zostaną skutecznie przeniesione.

O czym jeszcze powinieneś wiedzieć chcąc rozwijać oprogramowanie w ramach spółki?

Trzeba też wiedzieć, że wniesienie programu komputerowego do spółki nie jest jedyną możliwością zezwolenia jej na korzystanie z tego programu. Podstawę taką daje w szczególności umowa licencji w tym także licencji niewyłącznej. Odnosząc się jednak do realiów obrotu warto wiedzieć, że majątkowe prawa autorskie nie przechodzą na spółkę z samego faktu, że program komputerowy został wykonany przez członka jej zarządu. Tak dzieje się wyłącznie wówczas, gdy program komputerowy został stworzony przez osobę pozostającą w ramach stosunku pracy z tą spółką.

Podsumowanie

Przekazanie programu komputerowego spółce może nastąpić na wielu różnych podstawach prawnych i w wielu wariantach. Dobrze jest tę kwestię uregulować świadomie. Może się stak zdażyć w przypadku zmian w składzie wspólników może okazać się już niemożliwym uzyskanie przeniesienia majątkowych praw autorskich z foundera na spółkę, co może znacząco utrudniać dystrybuowanie stworzonego oprogramowania.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.