Co realnie nabywa twoja firma nabywając majątkowe prawa autorskie do programu komputerowego?

Program komputerowy, a prawa autorskie. Chyba każdy przedsiębiorca działający w branży IT słyszał o tym, że program komputerowy pozostaje pod ochroną przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z praktyki jednak wiem, że już na etapie podpisywania umowy między software house’m, a innym przedsiębiorcom nie zawsze kwestia ta jest prawidłowo rozumiana przez strony. Problem…

Przeniesienie majątkowych praw autorskich do programu komputerowego, a prawo do interfejsu graficznego

Jak najczęściej skonstruowane są umowy z software house? Praktyka pokazuje, że niemała część umów w IT zostaje skonstruowana w ten sposób, że software house przenosi na zamawiającego majątkowe prawa autorskie do programu komputerowego. Co to jednak realnie oznacza? Część odpowiedzi na to pytanie zawarłem już w artykule pod tytułem: Co realnie nabywa Twoja firma nabywając…

Body leasing w IT

Czym jest body leasing? Dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie spotkali się z określeniem body leasing należy się kilka słów wyjaśnienia. Choć nazwa ta brzmi nieco „przedmiotowo” to jest to po prostu model współpracy, w których jedna firma udostępnia swoich pracowników innej firmie. Usługa ta ma też oczywiście bardziej polską nazwę, a nawet kilka, i…