104
0

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

104
0

Kontynuując tematykę związaną z koronawirusem SARS-Cov-2 oraz zmianami prawnymi wymuszonymi rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 warto zwrócić uwagę na kolejną „furtkę”, którą otwiera dla mikroprzedsiębiorców ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Newsletter dla e-biznesu 🎉

Zapisz się do newslettera, uzyskaj dostęp do unikalnych treści tworzonych przez prawników naszej kancelarii oraz otrzymuj informacje o najważniejszych aktualnościach prawnych.

Klikając przycisk „Zapisuję się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Dla kogo przewidziana jest pożyczka?

Ze środków Funduszu Pracy starosta ma możliwość udzielenia jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Definicję mikroprzedsiębiorcy znajdziemy w ustawie dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Mikroprzedsiębiorcą jest bowiem przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Warunkiem do uzyskania pożyczki z Funduszu pracy jest ponadto prowadzenie działalności przed dniem 1 marca 2020 roku.

Jaka jest wysokość i na jaki okres może być przyznawana pożyczka?                                                                                                  

Jeżeli sytuacja mikroprzedsiębiorcy pogorszyła się wskutek rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 starosta może udzielić mu pożyczki w kwocie nieprzekraczającej 5 tysięcy złotych. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 6 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Umorzenie pożyczki

Warto zwrócić uwagę, że rozwiązania które są obecnie na etapie prac legislacyjnych w związku z pracami nad ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewidują możliwość umorzenia pożyczki. Warunkiem jaki trzeba spełnić, aby zaciągnięta pożyczka była umorzona jest niezmniejszenie stanu zatrudnienia przez mikroprzedsiębiorcę przez okres 6 miesięcy od dnia jej udzielenia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020r. Możliwość umorzenia pożyczki stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Niewywiązanie się przez mikroprzedsiębiorcę z ustalonych założeń

Aby zabezpieczyć możliwość udzielenia pożyczek tylko tym przedsiębiorcom, którzy faktycznie tej pomocy potrzebują stosuje się formę zabezpieczenia spłaty udzielonej pożyczki. Formą taką może być weksel własny in blanco lub inna forma, ustalona wcześniej przez strony umowy. Ponadto, co oczywiste, starosta może dochodzić roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Jakub Michalski
APLIKANT RADCOWSKI

Pomagam przedsiębiorcom w windykacji i egzekucji należnych im świadczeń. Zajmuję się rejestracją podmiotów i zgłaszaniem zmian w KRS, zarówno spółek, jak i NGO. Sporządzam pisma w procesach sądowych oraz opinie prawne. Przygotowuję dokumentację prawną sklepów internetowych.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.