233
0

PDB #18 – Prawo przedsiębiorców

233
0

W dniu 30 kwietnia 2018 roku przestała obowiązywać ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa ta została zastąpiona ustawą z dnia 6 marca 2018 roku, znaną jako Prawo Przedsiębiorców. Chociaż zmiany wprowadzone w ramach nowej ustawy nie mogą być nazwane rewolucyjnymi, to z pewnością warto się im przyjrzeć. Zwłaszcza że stanowi ona podstawowy dokument dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W pierwszym odcinku cyklu “Prawo Przedsiębiorców” dowiecie się, jakie korzyści wprowadza nowa ustawa dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i na jakie ulgi mogą one liczyć. Jeśli więc planujesz założyć własny biznes, koniecznie dowiedz się więcej na temat tego, ile możesz zaoszczędzić!


Witam Was serdecznie.

Nazywam się Piotr Kantorowski i jestem radcą prawnym. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu “Prawo dla Biznesu”. Ten odcinek nie jest nagrywany tuż przed publikacją, ale znacznie wcześniej. Zaznaczam to, ponieważ jest nagrywany 24 maja 2018 roku, czyli w przeddzień wejścia w życie RODO (Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych). Natomiast publikowany będzie końcem czerwca lub na początku lipca.

Może trochę paradoksalnie postawię tezę, że wszyscy przeżyliśmy wejście w życie RODO. Wszyscy przygotowaliśmy się w różny sposób, ale wszyscy już w jakimś stopniu dostosowaliśmy się do tych przepisów. To jest proces trwały, nie tylko na 25 maja 2018 roku mieliśmy być gotowi, ale od tej daty zaczynają się realne obowiązki wynikające z RODO. Mówiąc krótko, przedsiębiorcy przed 25 maja 2018 roku przede wszystkim zlecali tworzenie odpowiednich dokumentów lub przeprowadzanie audytów dotyczących zgodności ich firm z RODO. Teraz jest czas na rzeczywiste działania i to od Was zależy, czy Wasza firma jest zgodna z przepisami RODO.

Jednym z tematów, o których chciałem dzisiaj porozmawiać, jest RODO. To już obowiązujące prawo, a wszyscy się do niego przyzwyczajamy. Niektórzy radzą sobie lepiej, inni trochę gorzej. Teraz przyszła pora na kolejne istotne zmiany. Zmiany równie istotne jak te związane z wejściem w życie RODO, przynajmniej z perspektywy przedsiębiorców.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Prawo przedsiębiorców

Rozmówmy teraz o zmianach wprowadzonych przez Ustawę Prawo dla Przedsiębiorców, jedną z ustaw stanowiących tzw. konstytucję biznesu.

Na początek pozwólcie mi na luźną dygresję. Wcześniej mieliśmy Ustawę o Swobodzie Działalności Gospodarczej, a teraz mamy Prawo dla Przedsiębiorców. To może nie być oczywiste, ale zwróćmy uwagę na definicje. “Swoboda”, zgodnie z poprzednią ustawą, to możliwość działania bez przymusu lub ograniczeń. Z kolei “prawo”, to ogół przepisów regulujących stosunki społeczeństwa. Jeśli spojrzymy tylko na nazwę ustawy, mogłoby się wydawać, że straciliśmy swobodę, a teraz działamy tylko zgodnie z przepisami. Czy to oznacza, że ograniczono swobodę przedsiębiorców i narzucono im zbiór norm, tworząc prawo, które muszą przestrzegać?

Możemy to interpretować jako taki dylemat, ale odpowiedź może być subiektywna i każdy z nas może ją znaleźć samodzielnie.

Konstytucja biznesu – preambuła

Teraz przeczytam wam preambułę Ustawy Prawo dla Przedsiębiorców, która określa cel, jaki ustawodawca przyświecał wprowadzeniu tej ustawy. Ta preambuła jest wynikiem potocznej nazwy zbioru ustaw, które weszły ostatnio w życie, a do których należy Prawo dla Przedsiębiorców, czyli “konstytucja biznesu”. Preambuła to wprowadzenie do ustawy, podobnie jak w konstytucji kraju. Zgodnie z preambułą Ustawy Prawo dla Przedsiębiorców, kierując się konstytucyjną zasadą wolności działalności gospodarczej i innymi zasadami konstytucyjnymi mającymi znaczenie dla przedsiębiorców, uznajemy, że ochrona i wspieranie wolności działalności gospodarczej przyczyniają się do rozwoju gospodarki oraz wzrostu dobrobytu społecznego. Dążymy do zagwarantowania praw przedsiębiorców i uwzględnienia potrzeby zapewnienia ciągłego rozwoju działalności gospodarczej w warunkach wolnej konkurencji.

Po tym wstępie i preambule do ustawy można odnieść wrażenie, że ustawa ma na celu wspieranie rozwoju gospodarki. Ten podcast nie ma charakteru politycznego, więc nie będziemy oceniać zmian ustawowych pod tym kątem.

Przedsiębiorca i działalność gospodarcza- zmiany w definicji

Zanim zagłębimy się w szczegóły, zwróćmy uwagę na podstawowe pojęcia związane z Ustawą Prawo dla Przedsiębiorców. Zwłaszcza na definicje przedsiębiorcy i działalności gospodarczej. Definicja przedsiębiorcy nie uległa znaczącym zmianom i nadal obejmuje osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym przepisy przyznają zdolność prawną i które prowadzą działalność gospodarczą. W przypadku przedsiębiorców o wykonywaniu działalności gospodarczej mówimy w kontekście szerokim . Oznacza to, że nie tylko firmy, ale także osoby prywatne, które prowadzą działalność na własny rachunek, są objęte tą definicją.

Co do definicji działalności gospodarczej, to tutaj dokonano pewnych zmian, które mogą być korzystne dla wielu przedsiębiorców. Dotychczasowa definicja wskazywała, że działalność gospodarcza obejmuje zarówno działalność produkcyjną, handlową, usługową, jak i budowlaną. Teraz definicja ta została rozszerzona o “działalność polegającą na wykonywaniu zawodu regulowanego w zakresie świadczenia usług w charakterze wyłącznym lub głównym. Również działalność zawodów regulowanych w zakresie świadczenia usług dodatkowo wykonywanych w ramach pozostałych czynności określonych w ustawie.” Innymi słowy, jeśli ktoś prowadzi zawód regulowany, tak jak np. prawnik, lekarz, notariusz, ale jednocześnie świadczy usługi dodatkowe, to teraz również można uznać go za przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy.

Newsletter dla e-biznesu 🎉

Zapisz się do newslettera, uzyskaj dostęp do unikalnych treści tworzonych przez prawników naszej kancelarii oraz otrzymuj informacje o najważniejszych aktualnościach prawnych.

Klikając przycisk „Zapisuję się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Upraszczanie Procesów dla Przedsiębiorców

Kolejną istotną zmianą, na którą warto zwrócić uwagę, jest dążenie do uproszczenia procesów dla przedsiębiorców. Jednym z głównych celów Ustawy Prawo dla Przedsiębiorców jest eliminacja zbędnych obciążeń biurokratycznych i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. W tym kontekście można wymienić kilka konkretnych zmian, które wprowadzono:

  1. Zasada jednolitego aktu prawnego. Teraz przepisy dotyczące danego zagadnienia dotyczącego przedsiębiorców powinny być zawarte w jednym akcie prawnym. Ma na celu ułatwienie dostępu do informacji i zrozumienie obowiązujących przepisów.
  2. Elektroniczna platforma prawna. Przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznej platformy prawnej, która zawiera informacje o obowiązujących przepisach, wzorach dokumentów i innych materiałach przydatnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
  3. Zasada niekaralności przedsiębiorcy za nieumyślne naruszenia przepisów. Wprowadzono zasadę, że przedsiębiorca nie podlega karze za nieumyślne naruszenie przepisów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
  4. Dostęp do informacji publicznej. Dla przedsiębiorców ułatwiono dostęp do informacji publicznej, w tym do akt administracyjnych, które dotyczą ich spraw.

Te zmiany mają na celu usprawnienie prowadzenia działalności gospodarczej i zmniejszenie obciążeń biurokratycznych dla przedsiębiorców. W kolejnych odcinkach omówimy jeszcze wiele innych aspektów tej ustawy. Takie jak zmiany w prawie spółek czy udogodnienia dla przedsiębiorców w zakresie księgowości.

Dziękujemy za wysłuchanie pierwszego odcinka poświęconego Ustawie Prawo dla Przedsiębiorców, czyli “konstytucji biznesu”. W kolejnych odcinkach będziemy kontynuować naszą analizę i omawianie różnych aspektów tej ustawy. Jeśli macie pytania lub tematy, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli, prosimy o kontakt. Do usłyszenia w następnym odcinku!

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.