111
0

Kwestie RODO w podkastingu

111
0

Nawet w podkastingu znajdzie się miejsce na RODO. Kwestia ta będzie szczególnie istotna, jeśli zamierzasz zbierać dane osobowe, chociażby w celu stworzenia listy mailingowej. Warto, żebyś robił to od samego początku prawidłowo, bo w innym przypadku możesz mieć potem spory problem z legalnym wykorzystaniem pozyskanych danych. W pierwszej kolejności powinieneś zatem zadbać, aby przetwarzanie przez Ciebie danych odbywało się na podstawie jednej z przesłanek legalnego ich przetwarzania. Przesłanek tych jest co najmniej kilka, ale w przypadku nas, podkasterów, najczęściej będziemy mieli do czynienia z dwoma z nich – zgodą oraz przesłanką prawnie uzasadnionego interesu. Przesłanka prawnie uzasadnionego interesu uprawnia nas do legalnego przetwarzania danych uprzednio zgromadzonych np. właśnie na podstawie zgody. Za taki prawnie uzasadniony interes uważa się marketing bezpośredni własnych usług i produktów. Co warte jednak podkreślenia, dotyczy to wyłącznie naszych usług i produktów, nie zaś usług i produktów gości naszego podkastu czy też firm z nami współpracujących. Na to musielibyśmy mieć już wyraźną zgodę i przesłanka prawnie uzasadnionego interesu jest niewystarczająca.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Inne sposoby wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie zgody warta podkreślenia jest też pewna nowość wprowadzona przez RODO, która polega na tym, że zgoda może zostać wyrażona również poprzez wyraźne działanie potwierdzające. Możliwa jest zatem sytuacja, że zgoda zostanie wyrażona np. poprzez kliknięcie przycisku z zapisem do newslettera. Oczywiście w każdym przypadku musimy poinformować osobę, której dane dotyczą, że jej określone działanie, czyli chociażby kliknięcie wspomnianego wyżej przycisku, będzie się wiązało z przetwarzaniem jej danych na podstawie zgody udzielonej poprzez to kliknięcie. Musimy jednak pamiętać o tym, że w myśl przepisów RODO w każdym przypadku, gdy przetwarzamy dane na podstawie zgody, powinniśmy być w stanie wykazać, że taka zgoda została nam udzielona. Zatem z możliwości wyrażenia zgody poprzez „wyraźne działanie potwierdzające” powinniśmy korzystać w sposób rozsądny i, kiedy jest to możliwe, zawsze dbać o wyrażenie zgody w sposób wyraźny, np. poprzez zaznaczenie przycisku wyboru ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. Pamiętać też należy, że niewystarczająca jest zgoda blankietowa, czyli taka, która miałaby dotyczyć bliżej nieokreślonych obszarów. W każdym przypadku zgoda powinna określać to, w jakim celu dane będą przetwarzane i przez kogo.

Polityka prywatności, a podkast

Oprócz troski o podstawę legalnego przetwarzania danych osobowych w momencie ich pozyskiwania powinniśmy zadbać o spełnienie tzw. obowiązku informacyjnego, czyli o przekazanie osobie, której dane dotyczą, informacji na temat ich przetwarzania. Obowiązek nakłada na nas powinność powiadomienia m.in. o naszych danych, o celu przetwarzania, okresie przetwarzania, podstawie prawnej przetwarzania czy chociażby o odbiorcach danych. W ramach działalności internetowej obowiązek informacyjny najczęściej realizowany jest w formie polityk prywatności. Polityka prywatności nie jest dokumentem, do którego posiadania obligowałyby nas przepisy, jednakże przyjęło się, że to właśnie w tej formie administratorzy stron realizują wyżej wspomniany obowiązek informacyjny.

Musisz jednak wiedzieć, że jeśli zamierzasz w ramach podkastu sprzedawać własne produkty i wykorzystywać do tego e-maile pozyskane w czasie jego prowadzenia, to nie RODO będzie tu realnym wyzwaniem.

#reklama

Poradnik prawny dla influencerów i digital marketerów

132 odpowiedzi na pytania prawne najczęściej nurtujące biznes on-line. Kup z rabatem 15% z kodem PIOTR15 lub PAWEL15.

Czy możliwe jest wysyłanie informacji handlowych bez zgody odbiorcy?

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji. W każdym więc przypadku, gdy nie możemy wykazać, że dana osoba wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, mamy do czynienia z niezamówioną informacją handlową.

Czym jest informacja handlowa?

Warto w tym kontekście wiedzieć, że informacja handlowa to każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód. Jak widać, jest to definicja bardzo szeroka, ponieważ obejmuje nie tylko promowanie towarów lub usług, ale również wizerunku przedsiębiorcy, a ponadto dotyczy informacji przeznaczonych do tego w sposób bezpośredni i pośredni. Z tej definicji wynika więc także, że jeśli poprzez nasz podkast promujemy choćby własną markę osobistą, a prowadzimy działalność gospodarczą, to, chcąc wysyłać newsletter, taką zgodę w większości przypadków powinniśmy mieć od samego początku. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że nawet jeśli formalnie nie prowadzimy działalności gospodarczej, a podjęliśmy działania mające na celu „spieniężenie” naszego podkastu, istnieje ryzyko, że mimo braku rejestracji jako przedsiębiorca faktycznie zostaniemy za niego uznani.

To niestety nie koniec. Jeżeli nasz podkast jest związany z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, a do jego promowania będziemy chcieli wykorzystać tzw. telekomunikacyjne urządzenia końcowe (a raczej trudno wyobrazić sobie inną sytuację, ponieważ za takowe urządzenia uważa się chociażby komputer, telefon, tablet itp.), to również na to musimy uzyskać zgodę słuchacza naszego podkastu. Co istotne, zgoda ta powinna być wyrażona w sposób uprzedni, czyli jeszcze przed wysłaniem jakiejkolwiek wiadomości o charakterze marketingowym. Na pocieszenie można jedynie dodać, że obecnie do wymogów zgody tzw. marketingowej i telekomunikacyjnej stosuje się takie same wymagania jak do zgód na przetwarzanie danych osobowych, zatem i w tym przypadku zgoda może być wyrażona przez „wyraźne działanie potwierdzające”.

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nie wymagają zasadniczo pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych usług lub produktów. Żeby jednak w praktyce móc wykorzystać dane osobowe słuchaczy podkastu w celu przeprowadzenia jakichkolwiek działań marketingowych drogą elektroniczną, musimy pozyskać ich zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, jak również na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.