120
0

Kwestie praw autorskich do zdjęć na stronę podcastu

120
0

Kwestia zdjęć wygląda odmiennie w zależności od tego, czy sami jesteśmy ich autorami, czy też chcemy wykorzystywać cudze fotografie. W pierwszym przypadku prawa autorskie będą należeć do nas, w drugim powinniśmy pamiętać o kilku szczegółach!

Umieszczanie cudzych zdjęć na własnej stronie internetowej

Poza innymi niuansami prawnymi, o których powiem później, musisz wiedzieć, że do wykorzystywania zdjęć, które nie zostały wykonane przez nas, musimy uzyskać podstawę prawną. Z pewnością nie możemy używać zdjęć „wziętych” z innych stron internetowych czy serwisów społecznościowych, chyba że ich autor wyraźnie na to zezwala, udzielając Ci choćby licencji niewyłącznej. Jeśli uzyskamy zdjęcie z darmowego banku zdjęć czy nawet od ich autora, ważne jest, żebyśmy prześledzili warunki umowy licencyjnej, którą proponuje nam dany serwis lub dana osoba. Jeśli bezprawnie użyjemy zdjęcia, do którego innym przysługują prawa autorskie, może on wystąpić w stosunku do nas nie tylko z żądaniem ich usunięcia ze strony naszego podkastu, ale także z dalej idącymi roszczeniami o odszkodowanie, które będzie wynosić dwukrotność, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Licencja niewyłączna i wyłączna, a kwestie korzystania ze zdjęć

Warto podkreślić, że w przypadku prawa do korzystania ze zdjęć najczęściej będzie mowa nie o przeniesieniu majątkowych praw autorskich na nas, ale o uzyskaniu licencji na ich wykorzystywanie. Będzie to zwykle licencja niewyłączna, co oznacza, że z tych fotografii będą mogli korzystać też inni. Jeśli chcemy, aby zdjęcia, których użyjemy, były niepowtarzalne, to musimy z ich autorem uzgodnić – na zasadach omówionych powyżej – przeniesienie praw majątkowych autorskich albo co najmniej udzielenie nam licencji wyłącznej. Umowa licencyjna niewyłączna nie musi być zawierana na piśmie, wystarczy, że stanowi ona część regulaminu serwisu internetowego. Jeśli natomiast chodzi o licencję wyłączną, to sytuacja jest dość analogiczna jak przy przeniesieniu majątkowych praw autorskich – tu także musimy zawrzeć umowę na piśmie.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.