502
0
IT

Jak zwiększyć wynagrodzenia w software house?

502
0

Zalety współpracy B2B z software house

W obrocie przyjęło się, że jeśli deweloper chce zwiększyć swoje dochody to powinien współpracować z software house w modelu B2B. Oczywiście, takie rozwiązanie ma wiele zalet, w szczególności jeśli dana osoba dopiero rozpoczyna pracę zarobkową. Wtedy może skorzystać z ulgi na start, a potem z kolejnych preferencji w zakresie ZUS. Rynek pokazuje, że raczej kończą się one na etapie preferencyjnego wymiaru ZUS, który można mieć przez dwa lata prowadzenia działalności gospodarczej. Obniżony ZUS, który dotyczy tych przedsiębiorców, którzy zarabiają najmniej w zasadzie omija branżę IT, co niewątpliwie powinno ją cieszyć!

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Oczywiście takie rozwiązanie ma kolejne zalety. Po pierwsze osoba prowadząca własną działalność gospodarczą może w swoich rozliczeniach podatkowych ujmować koszty uzyskania przychodu w wysokości faktycznie poniesionych, a nie niezmiernie niskiego ryczałtu, który funkcjonuje w przypadku umów o pracę. Ponadto, w tym przypadku jest też możliwe przyjęcie opodatkowania podatkiem liniowym, a tym samym niezwiększanie obciążeń podatkowych wraz ze wzrostem dochodów.

Wady współpracy B2B z software house

Niemniej jednak, nie wszyscy widzą także „ciemną stronę” tego rozwiązania. Otóż, przede wszystkim, wymienione powyżej preferencje w zakresie ZUS prędzej czy później dobiegną końca. Co gorsza, może okazać się, że w sytuacji kiedy faktycznie będziemy chcieli rozpocząć swój własny biznes nie będzie nam już przysługiwać prawo do ich stosowania, co może być nierzadko realnym „hamulcem” przed startem z własną firmą. Trzeba też wyraźnie wskazać, że w przypadku B2B nie ma czegoś takiego jak urlop. Często pojawiające się w umowach postanowienia dotyczące zwolnienia z pracy na okres zbliżony do okresu urlopowego z Kodeksu pracy niemal „prowokują” wystąpienie problemów z ryzykiem ustalenia stosunku pracy w przyszłości. Warto wiedzieć, że w przypadku ustalenia, że między stronami miał miejsce stosunku pracy w miejsce umowy B2B problem będzie nie tylko po stronie software house, ale także deweloper poniesie tego konsekwencje.

Wady i zalety umowy o pracę

Żeby jednak sprawę przedstawić w pełni transparentnie trzeba jednak podkreślić, że w przypadku umowy o pracę pewnych kwestii nie da się ominąć. Chodzi tu przede wszystkim o kwestie związane z drugim progiem podatkowym, gdyż pracownik nie może wybrać takiej formy opodatkowania, która pozwoliłaby mu go uniknąć. Z drugiej jednak strony, pracownika obowiązuje określony umową system i wymiar czasu pracy, wynagrodzenie za nadgodziny i oczywiście – urlop.

Kwestię tego, które z uprawnień dana osoba uzna za ważniejsze oczywiście są już indywidualnymi preferencjami. Prowadząc jednak software house warto wiedzieć w jaki sposób można zwiększyć wynagrodzenia także tych osób, które wolałyby pozostać przy umowie o pracę zamiast podejmować współpracę w modelu B2B. Szczególnie cenne będą rzecz jasna te rozwiązania, które będą nie tylko w pełni legalne, ale też całkowicie bezpieczne i takie właśnie chcę Ci przedstawić w tym artykule.

Działalność twórcza, a 50% koszt uzyskania przychodu

Jednym z takich rozwiązań jest zastosowanie u pracowników zwiększonych kosztów uzyskania przychodu na co w pewnych, określonych, sytuacjach pozwala ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 22 ust. 9 tej ustawy koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Trzeba natomiast przypomnieć, że do programów komputerowych, jak również do gier komputerowych przysługują właśnie prawa autorskie co daje ogromny potencjał do zastosowania tego przepisu właśnie w branży IT.

Newsletter dla e-biznesu 🎉

Zapisz się do newslettera, uzyskaj dostęp do unikalnych treści tworzonych przez prawników naszej kancelarii oraz otrzymuj informacje o najważniejszych aktualnościach prawnych.

Klikając przycisk „Zapisuję się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Kto może stosować 50% koszt uzyskania przychodu?

Co istotne, ustawodawca zawęża zastosowanie tej preferencji tylko do określonych branż. Chodzi tu mianowicie o działalność twórczą w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa. Jak więc z powyższego wynika mimo wprowadzonego zawężenia przepis ten jest realnie dedykowany właśnie do branży IT. Dotyczy on działalności twórczej między innymi w zakresie programów komputerowych i gier komputerowych.

Czym jest działalność twórcza w zakresie programów komputerowych i gier komputerowych?

W tym kontekście warto jednak wspomnieć, że nie do końca jest wiadomym co ustawodawca miał na myśli używając sformułowania działalność twórcza w zakresie programów komputerowych i gier komputerowych. Nie dość, że ani program komputerowy, ani gra komputerowa nie mają swoich legalnych definicji to dodatkowo nieostre sformułowanie „w zakresie” jeszcze bardziej czyni powyższe niejasnym. W tym zakresie warto odwołać się do wydanych uprzednio interpretacji podatkowych i przywołać treści z nich wypływające. Interpretacji takich jest co najmniej kilka, więc w tym miejscu przytoczę tylko jedną z nowszych – pismo z dnia 3 czerwca 2019 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej znak: 0115-KDIT2-1.4011.154.2019.1.DW.  

W sprawie tej software house wskazał, że zatrudnia na podstawie umów o pracę wysoko wyspecjalizowanych pracowników, takich jak m.in.: programista, architekt oprogramowania, tester, którzy w ramach zadań pracowniczych poza wykonywaniem innych obowiązków odpowiedzialni są za tworzenie oprogramowania oraz elementów oprogramowania stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W interpretacji tej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podzielił pogląd przedsiębiorcy, że „działalność twórcza w zakresie programów komputerowych” oznacza, że analizowany przepis odnosi się do ogółu działań, które posiadają cechę nowości i są podejmowane w celu tworzenia programów komputerowych.

Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich albo rozporządzania tymi prawami występują wówczas, gdy spełnione są trzy przesłanki:

  1. konieczne jest wystąpienie przedmiotu autorskich praw majątkowych w postaci utworu;
  2. osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich albo rozporządzaniem nimi, czyli stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego;
  3. kwota honorarium autorskiego musi stanowić wyznacznik rzeczywistej wartości utworu. Aby możliwe było zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu, warunkiem koniecznym jest, aby pracownik w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy stworzył utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a następnie dokonał rozporządzania prawami, albo skorzystał ze swoich praw. Pojęcia „korzystanie” i „rozporządzanie” nie są dokładnie zdefiniowane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, należy jednak uznać, że przeniesienie praw autorskich lub udzielanie licencji na korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na pracodawcę niewątpliwie mieści się w ich zakresie.

Jak zastosowanie 50% KUP wygląda w rzeczywistości software house?

Warto pokreślić, że w przypadku umowy o pracę niejako defaultowo dochodzi do przeniesienia majątkowych praw autorskich z pracownika na pracodawcę, a nabycie takie jest co więcej pierwotne. Tym samym, zastosowywanie 50% KUP byłoby możliwe w zasadzie w każdym przypadku osób, które wykonują działalność twórczą w zakresie programów komputerowych i gier komputerowych.

Realnie jednak problem tkwi gdzie indziej. Otóż nie każda osoba, która pracuje przy powstawaniu programów, czy gier komputerowych wykonuje pracę tego rodzaju, aby po pierwsze można ją było uznać w ogólności za działalność twórczą w zakresie programu, czy gry komputerowej. Raczej wykluczyć z tego kręgu można będzie w większości przypadków osoby takie jak project menagere, czy scrum master, jednak – wszystko to zależy od realnego zakresu obowiązków. Po drugie natomiast, nawet w przypadku dewelopera nie każde tego rodzaju działanie będzie mogło być uznane za działanie twórcze.

Fakt, ze wynikiem określonego działania będzie powstanie programu, czy gry komputerowej nie przesądza bowiem jeszcze, że mieliśmy do czynienia z pracą twórczą. W przypadku programów, czy gier „banalnych” od strony technicznej istnieje spora szansa, że nie będą one mogły być uznane za utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim.

Kiedy zdecydować się na wprowadzenie 50% KUP i o co zadbać w umowach?

Decydując się więc na wprowadzenie 50% kosztów uzyskania przychodów warto więc przede wszystkim zastanowić się u których pracowników będzie to możliwe. Następnie, warto ocenić jaka część ich pracy może być uznana za działalność twórczą związaną z programami, czy grami komputerowymi. Finalnie, wszystkie te kwestie powinniśmy odnieść do określonych zmiennych lub poszukać wspólnego – comiesięcznego – mianownika i wprowadzić określone postanowienia do umowy. Tylko takie rozwiązanie pozwoli nam doprowadzić do zwiększenia wynagrodzenia w software house naszych pracowników, bez zwiększania kosztów spółki, a finalnie na dokonanie tego zupełnie bezpiecznie.

Ostatecznie, trzeba też wiedzieć, że w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej.  W przypadku natomiast pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku życia suma łącznych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% oraz przychodów zwolnionych od podatku, to jest tych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej czyli właśnie kwoty 85 528 zł.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.