3683
0

Google Consent Mode v2 – baner cookies zgodny z RODO w 2024 roku?

3683
0

Od kilku miesięcy obowiązuje Digital Markets Act (DMA), czyli unijny akt o rynkach cyfrowych. W związku z nowymi przepisami Google wprowadza nową wersją trybu uzyskiwania zgody Consent Mode v2. Jeżeli zależy Ci na analityce i remarketingu Twojej strony internetowej ten temat jest dla Ciebie mega istotny! Brak dostosowania strony internetowej, a przede wszystkim banera cookies, do nowych zasad praktycznie uniemożliwi Ci prowadzenie marketingu internetowego. Wdrożenie Google Consent Mode v2 jest obowiązkowe do marca 2024 roku dla wszystkich stron internetowych korzystających z usług Google.

Witamy w 2024 – roku w którym prywatność użytkowników zaczyna być równie istotna jak skuteczność kampanii reklamowych.

Podsumowanie na start!

Nie masz czasu czytać całego artykułu? Oto 7 najważniejszych informacji:

 1. Wprowadzenie Digital Markets Act (DMA) i nowa wersja Google Consent Mode: W 2023 roku wszedł w życie DMA (akt o rynkach cyfrowych), co wymusza wprowadzenie przez Google nowej wersji trybu uzyskiwania zgody, Consent Mode v2. Jest to kluczowe dla stron internetowych korzystających z usług Google, ponieważ brak dostosowania do tych zmian może uniemożliwić prowadzenie efektywnego marketingu internetowego.
 2. Ewolucja Consent Mode: Google Consent Mode został wprowadzony w 2020 roku, ale z powodu nowych wymogów DMA, firma musiała ulepszyć ten system. Nowa wersja ma zapewniać większą ochronę prywatności użytkowników oraz zgodność z bardziej rygorystycznymi przepisami dotyczącymi danych osobowych.
 3. Rola “Strażników dostępu”: Zgodnie z DMA, tacy gracze rynkowi jak Google, będą musieli zagwarantować przestrzeganie przepisów ochrony prywatności, co skłoniło Google do aktualizacji swojego trybu uzyskiwania zgody.
 4. Zasady działania Google Consent Mode v2: Ten udoskonalony system pozwala na dostosowanie funkcji tagów Google w zależności od zgody użytkownika na cookies analityczne i marketingowe. Brak wdrożenia Consent Mode v2 może znacznie ograniczyć możliwości marketingowe w sieci Google, w tym dostęp do kluczowych funkcji w Google Ads.
 5. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w Google Consent Mode v2: Zaawansowane algorytmy AI w wersji advanced pozwalają na odzyskanie części danych od użytkowników, którzy nie wyrazili zgody na cookies, co jest kompromisem między analizą ruchu a prywatnością użytkowników.
 6. Nowe Parametry w Google Consent Mode v2: Do istniejących parametrów (analytics_storagead_storage) dodano dwa nowe: ad_user_dataad_personalization, które wzmacniają prywatność użytkowników poprzez kontrolę nad wysyłaniem danych do Google oraz włączaniem spersonalizowanej reklamy.
 7. Wdrażanie Google Consent Mode v2: Aby prawidłowo wdrożyć Google Consent Mode v2, konieczne jest zaimplementowanie mechanizmu zarządzania zgodami na stronie (Cookies Management Platform), umożliwienie użytkownikom oddzielnej zgody na różne rodzaje cookies, a także dostosowanie polityki prywatności i cookies do nowych wymogów. Przygotowany przez nas wzór polityki znajdziesz tutaj.

Dlaczego Google wprowadza zmiany w zakresie trybu uzyskiwania zgody?

Tryb uzyskiwania zgody nie jest czym zupełnie nowym. Już w 2020 roku Google wprowadziło pierwszą wersję Consest Mode. Już wtedy mechanizm Google pozwalał na dostosowanie funkcji śledzenia od zgody użytkownika na cookies. Był to milowy krok w kierunku zgodności usług Google zarówno z RODO, jak i ePrivacy.

W związku z wejściem w życie Digital Markets Act (DMA) przepisy w tym zakresie stały się jednak jeszcze bardziej rygorystyczne. Unijny akt o rynkach cyfrowych wprowadza nowe, zdecydowanie bardziej rygorystyczne zasady, według których najwięksi rynkowi gracze – zwani “strażnikami dostępu” – mogą wykorzystywać dane użytkowników dla celów reklamowych.

To właśnie “strażnicy dostępu” mają, zgodnie z rozporządzeniem, gwarantować przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony prywatności na rynku cyfrowym Unii Europejskiej. I dlatego właśnie Google stworzyło update trybu uzyskiwania zgody, aby zagwarantować, że wykorzystywane w celach analitycznych i reklamowych są wyłącznie dane tych użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę.

Ważne
Nowy mechanizm Google gwarantuje, że śledzenie i wykorzystywanie danych w kampaniach reklamowych odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika. Umożliwia to więc prowadzenie kampanii reklamowych w sposób zdcydowanie bardziej świadomy i przejrzysty dla użytkowników.

Więcej na temat podstaw prawnych działania plików cookies przeczytasz w artykułach:

Co to jest Google Consent Mode v2?

Google Consent Mode v2 to udoskonalony tryb uzyskiwania zgody, umożliwiający dostosowanie funkcjonalności tagów Google w oparciu o zgodę użytkownika na cookies analityczne i marketingowe. Co istotne, Google Consent Mode v2 nie jest już tylko zalecanym rozwiązaniem, tak jak poprzednio funkcjonujący mechanizm uzyskiwania zgody. Obecnie narzędzie to staje się wymogiem i brak wdrożenia Consent Mode v2 skutkować będzie znacznym ograniczniem możliwości prowadzenia działań marketingowych w sieci Google, w tym w szczególności uniemożliwi dostęp do kluczowych funkcji w Google Ads. Dlatego też dostosowanie swojej strony internetowej do nowego mechanizmu jest tak istotne.

Nowa wersja Consent Mode to jednak nie tylko wymóg prawny. To również sposób na budowanie zaufania pomiędzy użytkownikami i marką, a także środek do skutecznych kampanii marketingowych, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad ochrony prywatności. Od marca 2024 w ramach narzędzi Google będą mogły być wykorzystywane wyłącznie dane użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę i zaakceptowali pliki cookies w ramach dostępnego na stronie internetowej baneru cookies.

Agencja obsługująca Twoje kampanie Google Ads odesłała Cię do prawnika? Wypełnij formularz bezpłatnej konsultacji. W czasie 15-minutowej rozmowy omówimy jak możemy Ci pomóc. Jeżeli interesują Cię jedynie dokumenty sprawadź tutaj przygotowane przez nas wzory.

Jak Google Consent Mode v2 wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI)?

Google Consent Mode v2 (w wersji advanced) pomaga odzyskać znaczną część “utraconych” danych (chodzi o sytuacje, gdy użytkownik nie wyraził zgody na pliki cookies) na podstawie zaawansowanych algorytmów opartych o sztuczną inteligencję, które pozwalają niejako oszacować zachowania i konwersje użytkowników, którzy nie wyrazili zgody, na podstawie danych od użytkowników, którzy zgodę wyrazili.

Wydaje się to być dobrym kompromisem pomiędzy potrzebą analizowania ruchu i konwersji na stronie internetowej, a poszanowaniem prywatności użtykowników. W przypadku gdy użytkownik wyrazi zgodę na analityczne i marketingowe pliki cookies sprawa jest prosta. Administrator serwisu dysponuje pełnymi danymi na temat tego użytkownika i jego zachowania w ramach witryny. Problem pojawia się w przypadku braku zgody, co powoduje, że dane analityczne są mocno ograniczone. Google Consent Mode v2 dzięki uczeniu maszynowemu i anonimowym pingom, pozwoli przynajmniej częściowo odtworzyć i oszacować te dane, na podstawie danych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na cookies.

Jakie zmiany wprowadza Google Consent Mode v2?

Google dodał dwa parametry do istniejących (analytics_storagead_storage) w trybie zgody w wersji v2:

 • ad_user_data: kontroluje, czy dane użytkownika mogą być wysyłane do Google w celach reklamowych.
 • ad_personalization: kontroluje, czy można włączyć spersonalizowaną reklamę (remarketing).

Te nowe parametry są specjalnie zaprojektowane w celu poprawy prywatności użytkowników. Ustawienia określają, czy dane osobowe są wysyłane do Google na podstawie zgody użytkownika, która ma zastosowanie do usług takich jak chociażby Google Ads.

W związku z tym Google wykorzystuje dane użytkowników w powyższych celach wyłącznie wtedy, gdy użytkownik wyrazi dobrowolną zgodę w ramach dostępnego na stronie baneru cookies. Jest to podejście zgodne z zasadami przetwarzania danych osobowych wynikającymi z RODO.

Google Consent Mode v2 w wersji Basic i Advanced

Google Consent Mode v2 oferuje dwa poziomy wdrożenia – Basic i Advanced. Poniżej krótka ich charakterystyka oraz grafika udostępniona przez Google obrazująca “zachowanie” tagów i pingów Google, w zależności od tego, czy użytkownik wyraził zgodę na pliki cookies, czy też nie. Consent Mode w wersji co najmniej Basic jest wymagany, jeśli chcesz nadal koszytać z narzędzi marketingowych Google po marcu 2024 roku.

 • Basic Consent Mode v2. Jest to prosty i podstawowy mechanizm zarządzania zgodami na cookies. Dopóki użytkownik nie wyrazi zgody na pliki cookies żadne dane nie są zbierane ani przetwarzania, a wszystkie tagi Google są zablokowane. Dotyczy to również anonimowych pingów, które mają służyć modelowaniu danych w opraciu o sztuczną inteligencję. Jeśli natomiast użytkownik wyrazi zgodę na pliki cookies, wysyłane są tagi i zbierane pełne dane, w zależności od zakresu udzielonej przez użytkowniak zgody (np. zgoda na analitykę i brak zgody na marketing).
 • Advanced Consent Mode v2. To rozwiązanie oferuje bardziej zniuansowane podejście. Nawet jeśli użytkownicy nie wyrażają zgody na pliki cookie, wersja Advanced umożliwia wysyłanie anonimowych, pozbawionych cookies (cookieless) pingów do Google w celach modelowania. Umożliwia to stronom internetowym odzyskanie pewnego poziomu danych dla Google Ads i GA4, nawet bez zgody użytkownika. Google analizuje bowiem dane i trendy od użytkowników wyrażających zgodę, aby oszacować zachowanie użytkowników nie wyrażających zgody.
Porównanie działania Google Consent Mode v2 w wersji Basic i Advanced oraz tego jakie czynności wykonuje Google, a także jakie dane wykorzystuje w zalezności od zakresu udzielonej przez użytkownika zgody.
Porównanie działania Google Consent Mode v2 w wersji Basic i Advanced oraz tego jakie czynności wykonuje Google, a także jakie dane wykorzystuje, w zależności od zakresu udzielonej przez użytkownika zgody.

Czy wersja Advanced Google Consent Mode v2 jest zgodna z RODO?

Google Consent Mode v2 zarówno w wersji Basic, jak i Advanced wydaje się być rozwiązniem zgodym zarówno z RODO, jak i ePrivacy. Kluczowy bowiem jest fakt, że w celach analitycznych i marketingowych wykorzystywane są wyłącznie dane tych użytkowników którzy wyrazili na to wyraźną zgodę. W przypadku więc spełnienia pozostałych wymogów wynikających z RODO (o czym więcej w dalszej części) dotyczących głównie tego, aby udzielona zgoda była świadoma, dobrowolna, wyraźna i konkretna, nowy mechanizm Consent Mode wydaje się być rozwiązaniem ze wszech miar zgodnym z RODO, wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD), jak i orzecznictwem unijnych sądów.

Rozwiązanie to gwarantuje również rozdzielenie zgód na posczególne rodzaj plików cookies i umożliwia użytkownikowi wyrażenie odrębnej zgody na cokkies analityczne i marketingowe (poszerzone o dwa nowe parametry ad_user_dataad_personalization).

Jeżeli natomiast chodzi o modelowanie i szacowanie danych z wykorzytaniem algorytmów opartych na sztucznej inteligencji to wykorzystywane są w tym celu anonimowe pingi, pozbawione jakichkolwiek plików cookies i danych użytkowników. W związku z tym również i w tym zakresie – w oparciu o wiedzę o tej technologii, którą na dzisiaj dysponujemy – nie sposób temu rozwiązaniu zarzucić naruszenie zasad ochrony prywatności użytkowników.

Jak zgodnie z prawem wdrożyć Google Consent Mode v2?

Prawidłowe wdrożenie Google Consent Mode v2 zapewni Ci nie tylko możliwość korzystania w pełni z narzędzi Google, ale również zagwarantuje poszanowanie prywatności użytkowników i zgodność z przepisami prawa. Prawidłowe wdrożenie wymaga:

 • Zaimplementowania na stronie internetowej mechanizmu zarządzania zgodami (Cookies Management Platform), czyli baneru cookies, który umożliwi użytkownikom wyrażenie dobrowolnej zgody na poszczególne rodzaje cookies. Warto skorzystać z CMP znajdującej się na liście rekomendowanych dostawców stworzonej przez Google.
 • Umożliwienia użytkownikom wyrażenia odrębnej zgody co najmniej na cookies analityczne i marketingowe.
 • Wdrożenia opcji opt-in, czyli ustawienie banera w taki sposób, że domyślnie zgody traktowane są jako nieudzielone, a wyrażenie zgody wymaga aktywnego działania użytkownika.
 • Właściwego opisania rodzajów plików cookies oraz ich przeznaczenia, w ramach komunikatu i opisów pojawiających się na banerze cookies.
 • Zamieszczenia na stronie polityki prywatności i cookies, opisującej zasady wykorzystywania danych użytkowników, w szczególności w celach analitycznych i marketingowych. Sprawdź tutaj przygotowany przez nas wzór dostosowany do wymogów Google.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Paweł Głąb
RADCA PRAWNY

Specjalizuję się w prawie e-commerce, prawie własności intelektualnej oraz prawie danych osobowych. Pomagam firmom chronić ich marki, produkty i walczyć z nieuczciwą konkurencją. Przygotowuję regulaminy, polityki prywatności i cookies oraz dokumentację RODO. Zajmuję się również tworzeniem i audytowaniem umów.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.