94
0

Dalsze ograniczenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw

94
0

W dniu 24 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z tego samego dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Tym razem ograniczenia dotknęły już nie tylko sferę biznesu, ale też każdego z nas. Skupmy się jednak przede wszystkim nad rozwiązaniami, które będą dotyczyć właśnie działalności gospodarczej.

Newsletter dla e-biznesu 🎉

Zapisz się do newslettera, uzyskaj dostęp do unikalnych treści tworzonych przez prawników naszej kancelarii oraz otrzymuj informacje o najważniejszych aktualnościach prawnych.

Klikając przycisk „Zapisuję się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Epidemia COVID-19, a możliwość świadczenia pracy.

Rzecz jasna, jednym z nowych rozwiązań prawnych dotyczących dostosowania funkcjonowania firm do czasów epidemii COVID-19 jest praca zdalna. Oczywistym jest jednak to, że nie każdą prace da się wykonywać jako zdalną. Warto więc sprawdzić, jak najnowsze ograniczenia wprowadzone powołanym powyżej rozporządzeniem Ministra Zdrowia wpływają na możliwość wykonywania pracy w lokalu firmy. Trzeba bowiem podkreślić, że podstawową zmianą, która wprowadzona jest przez ten nowy akt prawny jest ta, zgodnie z którą w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze. Rozporządzenie przewiduje jednak pewne wyjątki. I tak dozwolone jest  przemieszczanie się danej osoby między innymi w celu wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych.

Ilu pracowników może jednocześnie przebywać w miejscu pracy?

Trzeba też wiedzieć, że rozporządzenie Ministra Zdrowia zakazuje organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach jak również zakazuje innych niż zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu. Innymi słowy, rozporządzenie co do zasady zakazuje wszelkich spotkań prócz tych, które odbywamy z osobami najbliższymi w rozumieniu ustawy Kodeks karny. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że tego ostatniego zakazu nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym. Tym samym, w miejscu pracy może legalnie przebywać większa liczba osób.

Sprzedaż produktów, a wprowadzone ograniczenia

Jeśli sprzedajemy produkty, a nasz lokal może pozostawać otwartym nawet po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. to istotnym pozostaje to, czy najnowsze zmiany prawa pozwolą klientom na to, aby zaopatrzyli się w sprzedawane przez nas towary także po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r.. Jak już bowiem zostało powiedziane na wstępie w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze. Rozporządzenie to przewiduje jednak także, że przemieszczać można się także dla zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych. Wynika z tego niewątpliwie, że możliwym będzie zaopatrywanie się w środki pierwszej potrzeby, ale czy aby wyłączenie to należy rozumieć jako możliwość przemieszczania się w celu nabycia dowolnych produktów? Tu uchylam się od odpowiedzi wskazując jedynie, że w komunikatach prasowych dotyczących ograniczeń wskazywało się nawet, że możliwym jest indywidualne uprawienie sportu poza miejscem zamieszkania, a więc wydaje się, że możliwym jest nabywanie w zasadzie dowolnych produktów. Pamiętać jednak trzeba, że nasi Klienci powinni co do zasady przemieszczać się pieszo oraz że jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie. Ograniczenie to nie dotyczy jednak do osób najbliższych w rozumieniu ustawy Kodeksu karnego.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.