908
0

Czy mogę reklamować daną usługę medycyny estetycznej, czyli kilka słów o wyrobach medycznych i laiku

908
0

Jeśli prowadzisz gabinet medycyny estetycznej albo jesteś marketerem, który w swoim portfolio posiada obsługę takich gabinetów, z pewnością masz świadomość, że od dnia 1 stycznia 2023 roku znaczącej zmianie uległy regulacje związane z reklamą usług medycyny estetycznej.

W związku z tymi zmianami jednym z najczęściej spotykanych przeze mnie w ostatnim czasie pytań jest to, czy można reklamować daną usługę lub procedurę medycyny estetycznej. To z pozoru najprostsze z możliwych pytań okazuje się częstokroć pytaniem najbardziej skomplikowanym, a odpowiedź na nie wymaga nie tylko wiedzy prawnej, ale też dobrej znajomości branży beauty.

Czego dotyczą nowe regulacje w zakresie reklamy gabinetów medycyny estetycznej?

Zacząć trzeba od tego, aby dokładnie wyjaśnić z czym wiążą się nowe regulacje dotyczące reklamy w branży beauty. Wszystko zmieniło się za sprawą ustawy o wyrobach medycznych, która w pierwszym rzędzie reguluje kwestię reklamy tychże wyrobów medycznych, ale ustawodawca nakazał stosować te regulacje także między innymi do działalności gospodarczej i zawodowej, w której wyroby medyczne są stosowane. W tym przypadku jednak nowe regulacje nie dotyczą całej branży, a wyłącznie usług lub procedur wykonywanych przy wykorzystaniu tych wyrobów medycznych.

Nie wynika więc z przepisów, co sugerują niektórzy, całkowity zakaz reklamowania usług medycyny estetycznej. Po pierwsze nowe zasady reklamy będą dotyczyć wyłącznie tych zabiegów i procedur, do których wykonywania wykorzystuje się wyroby medyczne. W żadnym razie nowe przepisy nie będą dotyczyć gabinetów czy klinik jako takich, czy procedur, które nie wykorzystują wyrobów medycznych.  To istotna kwestia, bo już sama tylko ta wiedza pozwala zachować spokój ducha właścicielom i menadżerom wielu klinik i gabinetów.

Jakie nowe obostrzenia w zakresie reklamy gabinetów medycyny estetycznej obowiązują od 1 stycznia 2023 roku?

Co istotne, nawet jeśli nowe obostrzenia dotyczące reklamy gabinetów medycyny estetycznej będą miały zastosowanie w danym przypadku to nie oznacza to jeszcze całkowitego zakazu reklamy. Regulacje te można podzielić na ograniczenia i zakazy, z tym, że nawet te ostatnie nie są aż tak bezwzględne jakby się wydawało.

Zacząć trzeba od przepisów, które wprowadzają zasady ogólne dotyczące tego, jak powinien wyglądać komunikat reklamowy w przypadku usług medycyny estetycznej w zakresie jego jasności i przejrzystości. Zgodnie z ustawą:

– reklama wyrobu kierowana do publicznej wiadomości była sformułowana w sposób zrozumiały dla laika. Wymóg ten dotyczy również sformułowań medycznych i naukowych oraz przywoływania w reklamie badań naukowych, opinii, literatury lub opracowań naukowych i innych materiałów skierowanych do użytkowników innych niż laicy,

– reklama wyrobu nie może wprowadzać w błąd co do zasad i warunków konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa danego rodzaju wyrobów, w tym co do wymagań dotyczących wyposażenia technicznego podmiotów wykonujących te czynności i kwalifikacji zatrudnionych w nich osób.

Ustawa wprowadza też pewne ograniczenia związane ze sposobem prowadzenia przekazu reklamowego, a są to:

– wykorzystania wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby, lub przedstawianie osób prezentujących wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód w reklamie kierowanej do publicznej wiadomości,

– zamieszczania bezpośredniego wezwania dzieci do nabycia reklamowanych wyrobów lub do nakłonienia rodziców lub innych osób dorosłych do kupienia im reklamowanych wyrobów w reklamie kierowanej do publicznej wiadomości.

Jeśli natomiast chodzi o całkowity zakaz reklamy to dotyczy on reklamy kierowanej do publicznej wiadomości, jeśli ta dotyczy wyrobów przeznaczonych do używania przez użytkowników innych niż laicy. Warto jednak wskazać, że zakaz nie jest aż tak całkowity jak by się mogło wydawać ponieważ już na pierwszy rzut oka widać, że chodzi tylko o reklamę publiczną.

Podsumowując niejako nowe regulacje można powiedzieć, że dla oceny czy nowe przepisy będą nas w danych okolicznościach dotyczyć trzeba przede wszystkim znać i dobrze rozumieć trzy pojęcia: wyrób medyczny, laik i reklama kierowana do publicznej wiadomości.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Czym jest wyrób medyczny?

Wyrób medyczny zostaje zdefiniowany nie w ustawie o wyrobach medycznych, a w rozporządzeniach unijnych, które także ich dotyczą. Jest to narzędzie, aparat, urządzenie, oprogramowanie, implant, odczynnik, materiał lub inny artykuł przewidziany przez producenta do stosowania – pojedynczo lub łącznie – u ludzi, między innymi do badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej, lub procesu, lub stanu fizjologicznego, lub chorobowego i który nie osiąga swojego zasadniczego przewidzianego działania środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi w ludzkim ciele, lub na nim, ale którego działanie może być wspomagane takimi środkami.

Dodatkowo rozporządzenie 2017/745 wyjaśnia, że pojęciem wyrobu medycznego należy objąć niektóre grupy produktów, w przypadku których producent deklaruje, że służą one wyłącznie do celów estetycznych lub innych celów niemedycznych, a które są jednak podobne do wyrobów medycznych pod względem funkcjonowania i profilu ryzyka. Wyrobami medycznymi będą więc nie tylko wyroby, które mają przeznaczenie medyczne. Wręcz przeciwnie, będą nimi także te, które mają przeznaczenie głównie, a nawet wyłącznie estetyczne.

Powiedziałem czym jest wybór medyczny, ale myślę, że dalej pozostają spore wątpliwości jak go rozpoznać. Spieszę z wyjaśnieniem. Zgodnie z przepisami to, czy dany przedmiot jest, czy też nie jest wyrobem medycznym powinno być wprost napisane w jego instrukcji, dokumentacji technicznej lub innym podobnym dokumencie. Dodatkowo, każdy z takich wyrobów podlega wpisowi do specjalnego rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

E-BOOK

REKLAMA USŁUG MEDYCYNY ESTETYCZNEJ W INTERNECIE

Praktyczny poradnik na rok 2023 dla gabinetów, klinik i agencji marketingowych.

Kim jest laik?

Definicja laika nie znajduje się również w ustawie o wyrobach medycznych, a we wspomnianych już rozporządzeniach unijnych. Laik oznacza osobę fizyczną, czyli człowieka, która nie ma formalnego wykształcenia w odpowiedniej dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny. Można więc powiedzieć, że laik w rozumieniu interesujących nas przepisów nie różni się znacząco od laika w rozumieniu potocznym z tą może różnicą, że przepisy unijnego rozporządzenia odnoszą się do konieczności posiadania formalnego wykształcenia, a nie wiedzy w danym zakresie.

Można jednak mieć wrażenie, że o ile definicja ta jest dość intuicyjna to jednak niewiele wyjaśnia, prócz może przypadków (zabiegów) oczywistych. Można przewrotnie powiedzieć, że będąc laikiem trudno ocenić, który wyrób medyczny jest przeznaczony dla laików, a który nie jest dla nich przeznaczony. Ludzie bowiem najczęściej przeceniają swoje możliwości i z łatwością przychodzi im uznanie, że mimo braku formalnego wykształcenia w danym zakresie są oni w stanie daną procedurę medyczną lub zabieg przeprowadzić. Nie bez powodu przecież mówi się, że w Polsce wszyscy są lekarzami, prawnikami, a dodatkowo znają się na piłce nożnej i samochodach.

Dla pełniejszego zrozumienia pojęcia laik warto sięgnąć do uzasadnienia do projektu ustawy o wyrobach medycznych, gdzie – niestety – zostaje podany w zasadzie tylko jeden przykład, który w pewnym stopniu może nas naprowadzać na praktyczne znaczenie tego terminu. Mianowicie, zostaje tam wskazany przykład praktyki, który wymaga podjęcia działań przez odpowiednie organy z urzędu i jednym z nich jest „(…) oferowanie wyrobów do użytku przez profesjonalistów laikom (np. sprzedaż w ogólnie dostępnym sklepie wyrobów do diagnostyki in vitro pozwalających na wykrycie zakażenia wirusem HIV)”. Analizując inne pisma i dotychczasowe orzecznictwo, które jednak nie dotyczyło rzecz jasna tych przepisów, a kwestii medycznych można powiedzieć, że z nielaickim zabiegiem lub procedurą mamy do czynienia w szczególności, gdy w ich trakcie dochodzi do naruszenia integralności tkanek.

Kiedy reklama jest kierowana do publicznej wiadomości?

Ostatnim z warunków, który dotyczy większości przypadków reklamy usług medycyny estetycznej to to, że ograniczenia i zakazy dotyczą reklamy kierowanej do publicznej wiadomości. Kwestię tę można w szczególności analizować w oparciu o dwa kryteria. Po pierwsze, czy istnieje taka ilość osób, która jeśli jest adresatem danych treści uczyni ją kierowaną publicznie. Po drugie, czy stworzenie pewnej bariery wejścia, konieczności dokonania jakiejś czynności uprzedniej eliminuje przymiot publicznego kierowania treści.

Mówiąc prościej, do uznania danej formy reklamy za dozwoloną kluczowym będzie odpowiedzenie na pytanie czy aplikacja wymagająca logowania, zamknięta grupa w social mediach albo też zamknięte forum wyeliminuje element kierowania reklamy do publicznej wiadomości i uczyni ją niepubliczną. Niestety, w zakresie interesującej nas regulacji brak jeszcze w tym temacie jakichkolwiek orzeczeń, ale kierując się wypowiedziami prawników związanymi z innymi podobnymi regulacjami nie można tego wykluczyć.

Newsletter dla e-biznesu 🎉

Zapisz się do newslettera, uzyskaj dostęp do unikalnych treści tworzonych przez prawników naszej kancelarii oraz otrzymuj informacje o najważniejszych aktualnościach prawnych.

[FM_form id=”2″]

Klikając przycisk „Zapisuję się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Dlaczego wiedza na temat zakazów w reklamie medycyny estetycznej jest ważna także dla marketerów?

To, że wiedza odnośnie nowych przepisów jest ważna dla przedsiębiorców świadczących usługi medycyny estetycznej jest raczej oczywiste. W zasadzie każdy przedsiębiorca działający w tym zakresie ma wiedzę, że w przypadku naruszenia tych regulacji może spotkać go kara nawet do 2.000.000,00 zł.

Dlaczego jednak powinno to interesować także marketerów? Po pierwsze z tego powodu, że kara w wysokości do 2.000.000,00 zł może spotkać także ich, ponieważ może być ona nałożona na podmiot prowadzący reklamę, a nie tylko na reklamodawcę. Po drugie, jeśli taką reklamę prowadzi marketer lub agencja to powinni oni w większości przypadków przechowywać wzory reklam i informacje o ich przechowywaniu. Niespełnienie tego obowiązku podlega odrębnej sankcji. Po trzecie, w przypadku marketerów nieprowadzących działalności gospodarczej powinni oni wiedzieć, że reklamę usług medycyny estetycznej objętych nową regulacją mogą prowadzić tylko podmioty gospodarcze, czyli przedsiębiorcy. Dlatego też, tak istotne jest wiedzieć, która reklama i w jakich okolicznościach będzie objęta nowymi regulacjami, ponieważ dopiero wiedza w tym zakresie pozwoli nam wykonywać wszystkie obowiązki przewidziane prawem prawidłowo i uniknąć wysokich sankcji pieniężnych.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.