Budowanie i rozwijanie własnej, silnej marki najczęściej wiąże się z niemałymi nakładami pieniężnymi. Jedną z czynności, które z pewnością pozwoli nam na wspinanie się na wyższe szczeble w rozwijaniu firmy jest rejestracja znaku towarowego. Jak łatwo się domyśleć, procedura ta również wiąże się z koniecznością uiszczenia odpowiednich opłat.

Wysokość opłat za rejestrację znaku towarowego uzależniona jest od kilku czynników. Należą do nich między innymi zakres terytorialny ochrony, a także ilość zgłoszonych klas. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej której zasięg nie wykracza poza teren Rzeczypospolitej Polskiej, wystarczającym rozwiązaniem będzie ubieganie się o udzielenie prawa ochronnego tylko na tym terenie. W przypadku natomiast prowadzenia działalności nie tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale również w innych państwach Unii Europejskiej warto zastanowić się nad uzyskaniem prawa ochronnego na znak towarowy na terenie całej Unii Europejskiej poprzez rejestrację unijnego znaku towarowego.

Opłaty za udzielenie prawa ochronnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Zgodnie z rozporządzeniem od zgłoszenia znaku towarowego dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją w jednej klasie, należy uiścić opłatę w wysokości 450,00 zł, natomiast jeżeli zgłoszenie takie składa się w formie elektronicznej oplata wynosi 400,00 zł. Każda następna klasa towarowa to koszt 120 zł. Oprócz opłaty od zgłoszenia, należy również uiścić opłatę za 10 letni okres ochrony w wysokości 400 zł za każdą klasę. Konieczne jest również uiszczenie opłaty w wysokości 90 zł za publikację o udzielonym prawie ochronnym.

W przypadku ubiegania się o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy na terenie Unii Europejskiej, przedsiębiorcy niestety muszą się liczyć z tym iż te opłaty będą znacznie wyższe. Szczegółowe informacje dotyczące opłat unijnych zostały określone w  rozporządzeniu Rady UE i PE nr 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Z rozporządzenia wynika iż opłata za złożenie podania o udzielenie prawa ochronnego w formie elektronicznej obejmujący jedną klasę wynosi 850 euro, natomiast w przypadku tradycyjnej drogi jest to koszt 1000 euro. Opłata za drugą klasę wynosi 50 euro.  Każda następna klasa to koszt w wysokości 150 euro. Co ważne, w przypadku procedury przed EUIPO całość opłaty uiszczania jest już w momencie złożenia podania.