126
0

PDB #92 – Prawne aspekty IT (9/10) – Podatki w IT, czyli IP BOX i KUP 50% w praktyce

126
0

Z tego odcinka dowiesz się tego, co powinieneś wiedzieć o podatkach prowadząc software house!

Przedstawię Ci podstawowe informacje dotyczące:

  • – IP BOX i możliwości zastosowania stawki 5% w podatku dochodowym,
    – KUP 50% i możliwości uznania kosztów uzyskania przychodów na poziomie 50% tego przychodu!

Jeśli działasz w IT, to ta wiedza będzie dla Ciebie niekiedy ważniejsza niż wynegocjowanie nieco wyższej stawki, niż ta którą zwyczajowo oferujesz swoim kontrahentom!


Cześć,

Z tej strony Piotr Kantorowski, a to kolejny odcinek podcastu „Prawo dla biznesu”.

W dalszym ciągu jesteśmy, jak do tej pory, poprzez ten odcinek, najbardziej rozbudowanym cyklem, jaki się przydarzył w ramach prawa dla biznesu, cyklem dotyczącym IT, aczkolwiek powiem, że już zbliżamy się ku jego końcowi, tzn. oczywiście nie wykluczam, że jeszcze coś do niego dogram, ale założeniem jest jeszcze ten odcinek i następny będzie odcinkiem ostatnim  w ramach tego cyklu, ale oczywiście nie ostatnim w ramach podcastu. Natomiast myślę, że tematy IT w dużej mierze będą mogły zostać uznane za wyczerpane, przynajmniej w tym podcastowym znaczeniu, w sensie tematyka jest na tyle obszerna i rozległa, że trudno mówić o tym, żebym omówił wszystko co się w niej mieści, wręcz postawię tezę, że z całą pewnością nie omówiłem wszystkiego i jeszcze bardzo wiele brakuje, natomiast no nie wszystkie rzeczy, powiedzmy, są adekwatne do tej formy przekazywania informacji, może też trzeba było dokonać pewnej selekcji.

#reklama

Prawo dla biznesu. E-commerce

Miej pewność, że Twój e-biznes prowadzony jest legalnie!

Dzisiaj odcinek, tak jak deklarowałem ostatnio, będzie poświęcony tej podatkowej stronie IT. I tu, po wysłuchaniu tego odcinka, zapraszam Cię jeszcze raz do przesłuchania jednego z pierwszych odcinków w ramach cyklu, czyli odcinka rozmowy z Łukaszem Gągałą. Przy okazji od razu dodam, że ten odcinek jest również dostępny także na YouTube w formie wideo, takiego pełnoprawnego wideo.

Łukasz jest wspólnikiem w Biurze Rachunkowym Piasecki, Gągała w Warszawie
i tematykę podatków w IT wytłumaczył już w mojej ocenie bardzo dobrze, natomiast tamten odcinek miał formę rozmowy, a tu chciałem troszeczkę inaczej pewne rzeczy skondensować i je przekazać w takiej pigułce wiedzy. Czy to się uda? Zobaczymy jak skończę nagrywać, natomiast taki jest zamysł. Omówię realnie dwa tematy, bo są totalnie podstawowe jeżeli chodzi o IT. Mianowicie powiem o kwestii możliwości zastosowania kosztów uzyskania przychodów na poziomie 50% oraz powiem o IP boxsie, czyli tu jakby 5 zostaje, ale 0 ucinamy, czyli o podatku dochodowym w wysokości 5%, co jest powiedziałbym taką już dużą preferencją określając to w sposób ogólny.

Najpierw jednak muszę kilka słów, takiego powiedziałbym wstępu, dodać. Chodzi mianowicie o to, o czym już mówiłem wielokrotnie, że w ramach IT no i jednak jest to dosyć duża różnorodność dotycząca tego na jakich podstawach prawnych może się odbywać współpraca, tak między software house’m a deweloperami, jak i między software house’m a klientem i 50% to będzie kwestia, która w głównej mierze będzie dotyczyła osób współpracujących z software housem, czyli deweloperów, ponieważ ta formuła współpracy nie może być zastosowana w przypadku współprac B2B, tam koszty obliczamy czy odliczamy na zasadach wynikających z danego sposobu opodatkowania, czyli raczej w skali 1:1, czyli takie koszty jakie ponieśliśmy są naszymi kosztami, natomiast w przypadku umów zlecenia, omów o dzieło czy umowy o pracę tu już sytuacja przedstawia się nieco inaczej i ustawodawca daje w pewnych określonych przypadkach możliwość zastosowania tego kosztu uzyskania przychodu na poziomie 50%, przy czym co moim zdaniem jest mega ważne i niektórym księgowym ucieka z pola widzenia, przepisy, które dotyczyły tej wysokości kosztów uzyskania przychodów uległy zmianie i to już dobre kilka lat temu, a jeszcze w zeszłym roku spotkałem się z księgowym, który chciał stosować te koszty wedle poprzednio obowiązujących przepisów, czyli w ogóle bez jakichkolwiek ograniczeń, co do tego kto, kiedy i jak może te koszty zastosować, że tak powiem ogólnie. Najważniejszą częścią tej regulacji, jest to, że koszty uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórców z prawa autorskiego, z praw autorskich, w rozumieniu przepisów prawa lub rozporządzania przez nich tymi prawami, określa się w wysokości 50% uzyskanych przychodów z tym, że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie społeczne, natomiast trzeba wiedzieć, że nie każdy twórca może z tej preferencji skorzystać. Ustawodawca, tak jak wspomniałem, zawęził zakres do pewnych określonych działalności i chodzi tutaj obecnie o działalność, przeczytam cały przepis, bo to jest wyliczanka, a ja tej wyliczanki nigdy się nie uczyłem na pamięć, natomiast no uchylę rąbka tajemnicy.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

IT też się tu pojawia, natomiast zaraz wyjaśnię, że to nie jest takie w pełni oczywiste w jakiej konwencji się ono pojawia. W każdym razie chodzi o działalność twórczą w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuki plastycznej, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografii, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa, więc to spektrum jest dość duże, ale nie jest ono jednak nieograniczone. Nas jednak będą interesować przede wszystkim programy komputerowe i gry komputerowe. Co ciekawe, pojawia się pytanie podstawowe, czy należy tutaj rozumieć program komputerowy, jako równoznaczne pojęcie z tym pojawiającym się w ustawie o prawie autorskim, tutaj pewne wyjaśnienia dają nam interpretacje podatkowe i tutaj choćby Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyraził pogląd, że działalność twórcza w zakresie programów komputerowych oznacza, że analizowany przepis odnosi się do ogółu działań, które posiadają cechy nowości i są podejmowane w celu tworzenia programów komputerowych. Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich albo rozporządzania tymi prawami, występują wówczas, gdy spełnione są trzy przesłanki. I te przesłanki są dość istotne. Konieczne jest wystąpienie przedmiotu autorskich praw majątkowych w postaci utworu, osiągnięcie przychodu musi być bezpośrednio związane z korzystaniem z określonych praw autorskich albo rozporządzaniem nimi, czyli stanowi skutek takiego korzystania lub rozporządzania w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego, kwota honorarium autorskiego musi stanowić wyznacznik rzeczywistej wartości utworu, aby możliwym było zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów, warunkiem koniecznym jest, aby pracownik w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunków pracy stworzył utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a następnie dokonał rozporządzenia prawami albo skorzystał ze swoich praw. Pojęcie korzystania i rozpowszechniania, są dokładnie zdefiniowane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, należy jednak uznać, że przeniesienie praw autorskich lub udzielenie licencji na korzystanie z utworu lub przedmiotów praw pokrewnych na pracodawcę, niewątpliwie mieści się w ich zakresie. No i tak się wypowiedział nam Dyrektor Krajowy Informacji Skarbowej, natomiast tak troszeczkę przekładając to na język bardziej biznesu, chodzi w dużej mierze o to, że nawet jeżeli mamy dewelopera, który nie tylko wykonuje czynności związane z programowaniem, który nie tylko tworzy program komputerowy, utwór w rozumieniu prawa autorskiego, ale dokonuje też innych czynności za które otrzymuje wynagrodzenie, nie może do całego wynagrodzenia zastosować kosztów uzyskania przychodów 50 %, a jedynie do tej części, która jest związana z tworzeniem tego programu komputerowego, na rzecz zatrudniającego go software house’u. I to przy deweloperach często będzie tak, że w zasadzie jeżeli nie 100% to większa część tego wynagrodzenia będzie jednak tymi kosztami 50% obejmowana, natomiast weźmy sobie natomiast inne role w zespołach IT, jak choćby mając testera, owszem, spora część jego czynności może wiązać się z tym, że jakiś przynajmniej współtwórczy wkład w powstanie programu komputerowego, będzie on posiadał, natomiast trudno postawić tezę, że jest to bliskie 80 % czy 100%, u niektórych może testerów będzie i 80%, ale raczej spotykam się z troszeczkę niższymi procentami, ale jeżeli mamy np. scrum mastera to ja bym postawił pod znakiem zapytania czy tam są takie czynności, które można w ten sposób opisać i tu jeszcze zwracam uwagę na jedną rzecz, bo spotykałem się jakby z różnymi tutaj kierunkami i próbami, z pewnych rzeczy opisania w ten lub w inny sposób, mianowicie chodzi o to, że będzie tutaj decydujące to, co dany pracownik robi a nie w jaki sposób nazwiemy to w umowie, czyli nie będzie bez znaczenia to, czy my realnie programujemy, czy my realnie jesteśmy właśnie scrum masterami a tylko mamy napisane „pracownik IT”, więc tu stroniłbym od naciągania rzeczywistości w celu uzyskania przynajmniej z pozoru, możliwość tych wyższych kosztów bo i tak i tak w razie czego przeważy jednak realne działanie, a nie działanie na papierze, które no może mieć jakieś znaczenie, ale na pewno nie decydujące w tym przypadku. Mamy pierwszą podstawową kwestię myślę w miarę szczegółowo omówioną. Tu jeszcze dodam chociaż bardziej odsyłam Cię w tym zakresie do szczegółów załączonych do każdego odcinka pdfie, możliwym do pobrania przy każdym odcinku, mianowicie w przypadku pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku życia, suma łącznych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% oraz przychodów zwolnionych od podatków, tj. tych do wysokości nieprzekraczających w danym roku podatkowym 85528 zł., nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału
w skali podatkowej, czyli właśnie podanej przed chwilą kwoty. Jeszcze jest kilka niuansów, ale tutaj odsyłam Cię do pdfu, ponieważ problematyka podatkowa do pdfu dotyczącego IT, które znajdziesz w choćby linku zamieszczonym w notatkach do odcinka. Problematyka IT jest sama w sobie skomplikowana, a jak połączonym ją z podatkami to jest wręcz wybuchowa, żeby nie powiedzieć, że jest okropnie skomplikowana, dlatego tu polecam żebyś jednak sięgnął do opracowania, które dla Ciebie zamieściłem. Część dotyczącą podatków to końcowe strony tego opracowania.

Newsletter dla e-biznesu 🎉

Zapisz się do newslettera, uzyskaj dostęp do unikalnych treści tworzonych przez prawników naszej kancelarii oraz otrzymuj informacje o najważniejszych aktualnościach prawnych.

Klikając przycisk „Zapisuję się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Kolejną kwestią dotyczącą podatków, którą chciałbym Ci omówić to kwestia IP boxa, czyli możliwości zastosowania 5% podatku dochodowego. Tu będą dwie kwestie, mianowicie pierwsza z nich to kwestia tego, czy i kiedy można stosować IP box, a druga kwestia to zagadnienie czy rozlicza się ten IP box zaliczkowo, tzn. uwzględnia się tą wysokość podatku jako zaliczkę czy też dopiero w rozliczeniu rocznym. Zacznijmy jednak od kwestii podstawowych, czyli czym jest IP box. Warto wiedzieć, że ten temat wszedł w życie 01.2019 r., a uchwalony został nieco wcześniej. Pojawiły się przepisy, zgodnie z którymi podatnik może do kwalifikowanych dochodów, kwalifikowanych praw własności intelektualnych, stosować stawkę podatkową 5% podstawy opodatkowania. Te kwalifikowane prawa własności intelektualnej to prawo z patentów, prawo do ochrony na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, prawo ochrony dla patentu na produkt lecznicy, prawo z rejestracji produktu leczniczego, wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin, tu przyznam szczerze, że to kompletnie nie moja tematyka, więc nawet nie będę usiłował cokolwiek w tym przedmiocie wyjaśnić, i autorskie prawa do programu komputerowego, przy czym podlegające muszą być te prawa ochronie prawnej, na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest Stroną oraz  innych umów, których Stroną jest UE, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika, w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. Czyli mamy bardzo złożony temat, bo z jednej strony dość wyspecjalizowane tutaj prawa własności intelektualnej, z drugiej strony działalność badawczo-rozwojowa, czyli nie tylko i wyłącznie kwestia dotycząca tego, że musi być to utwór lub inne prawo ochronne z ustawy prawo własności przemysłowej, ale to jeszcze muszą być prace badawczo-rozwojowe. Tak realnie to IT będzie tutaj  dotyczyć przede wszystkim tematyka praw autorskich, o których było na końcu i tematyka patentów, a to w związku ze zmianami w tym zakresie, które były przeze mnie omówione we wcześniejszej części serii dotyczącej IT. Co warto jeszcze wiedzieć na temat zagadnienia IP boxu – tutaj jest dość podobnie jak w przypadku całego IT. W celu poprawnego, i tu wypowiada się Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej, po raz kolejny, w celu poprawnego zastosowania preferencji IP box, wobec autorskiego prawa do programu komputerowego należy nadać mu znaczenie funkcjonalne, celowościowe i rozszerzające, w zgodzie z najbardziej istotnym międzynarodowym kontekstem przepisów o IP box,czyli raportem o OECD, BEPS, plan działania nr 5 i zgodnie z jednym z akapitów tego raportu, copy rider software to nie tylko program komputerowy chroniony prawem autorskim, ale szerzej oprogramowanie chronione prawem autorskim i może ono zawierać się w katalogu kwalifikowanych IP , jako aktywo funkcjonalnie ekwiwalentne do patentu, OECD wskazuje, że oprogramowanie chronione prawem autorskim dzieli podstawowe cechy patentu, ponieważ jest nowatorski, nieoczywiste i użyteczne, a zatem zasadniczo wynika z prowadzenia innowacyjnej działalności badawczo-rozwojowej, której prowadzenie powinny stymulować przepisy o IP boxie, czyli krótko mówiąc musimy być użyteczni dla biznesu i innowacyjni w kontekście IT, żeby móc stosować taką stawkę podatku, no bardzo mocno preferencyjną. Jak zdefiniować autorskie prawa do programu komputerowego w związku z tym powstaje też pytanie i tu zarówno ustawa podatkowa jak i ustawy poza podatkowe, w szczególności ustawa o prawie autorskim oczywiście,  nie definiuje autorskich praw do programu komputerowego, no bo nie definiuje też samego programu komputerowego. Praktyka stosowania tego pojęcia na świecie potwierdza, że ze względu na dynamiczny rozwój nowych technologii, nie ma celu definiowania ustawą tego technicznego pojęcia. Niestety dochodzimy do konkluzji, że tego pojęcia nie da się jednoznacznie zdefiniować i cóż mogę powiedzieć, w przypadku ustaw podatkowych nie jest to najbardziej korzystne, ale z drugiej strony jeżeli nie da się zdefiniować tego ze względu na rozwój techniki to też trudno mieć pretensję do ustawodawcy, że nie stworzył takiego przepisu w ustawie podatkowej, który by to wyjaśniał, uszczegółowiał i precyzował. Warto jeszcze raz przypomnieć, że elementy programu komputerowego chronione prawem autorskim to przede wszystkim forma programu, rozumiana, jako określone przedstawienie kodu jak i instrukcji, a więc informacje zawarte w kodzie źródłowym programu komputerowego w opisie procedur operacyjnych w zestawieniu danych, w informacjach konwersacyjnych wszystkie powyższe elementy zaliczane są do elementów twórczych co uzasadnia ich ochronę przez prawo autorskie
i interfejsów opartych na analogicznych postawach, jak ochrona innych składników programu, gdy informacje, które zostały uzyskane na podstawie dekompilacji danego interfejsu nie pozwalają na opracowanie interfejsu zastępczego, to w takiej sytuacji należy wykreować możliwość przeniesienia interfejsu do innego kompatybilnego programu, gdyż sam interfejs nie stanowi samodzielnego przedmiotu ochrony. I tak w tym przedmiocie wypowiada nam się doktryna prawa autorskiego, także jest to myślę istotna wskazówka, chociaż może taka mocno prawnicza, ale to tak jak powiedziałem, trzeba się tutaj odwołać do wszystkiego, co było mówione w odcinku dotyczącym tego czy jest program komputerowy i myślę, że jeszcze część informacji z kolejnego odcinka, który mówił o tym, jakiej ochronie on podlega. Na koniec tej merytorycznej części kwestia czy IP box powinien być na bieżąco uwzględniany w bieżących rozliczeniach czy też powinien być uwzględniany w tematyce rozliczenia rocznego. Ujmę to w kategoriach, że nie udzielę wam odpowiedzi na to pytanie, bo przynajmniej na dzień, w którym nagrywam ten podcast, nie jest to rozstrzygnięte w sposób umożliwiający odpowiedzi. Pierwotnie pojawiły się głosy, oczywiście głosy związane z interpretacjami i jakimiś wskazówkami, co do stosowania IP box, które mówiły o tym, że jedynie w rozliczeniu rocznym można zastosować ten 5% podatek, potem pojawiły się interpretacje podatkowe, mówiące, że na bieżąco w ramach zaliczek, a praktycznie w tym samym czasie, kiedy się pojawiły te interpretacje podatkowe, pojawiły się też przeciwne, które mówiły, że można stosować IP box tylko i wyłącznie w rozliczeniu rocznym czyli bądź tu mądry. Pewnie bezpieczniej będzie zastosować, jeżeli nie wyklaruje się orzecznictwo, to bezpieczniej będzie zastosować IP box w rozliczeniu rocznym niż na bieżąco w zaliczkach na podatek dochodowy, ale tu nie chce przesądzać i zachęcam do śledzenia, ja na pewno, jeżeli do czasu ukazania się tego odcinka, kwestia będzie przesądzona, będę się starał komunikować, natomiast na ten moment odpowiedź brzmi: to zależy. Wiem, że to jest ulubiona odpowiedź klientów nie tylko Kancelarii Prawnych, bo też innych branż, jest to po prostu najlepsza odpowiedź, jakiej można się spodziewać, gdy chce się mieć jednoznaczną odpowiedź.

W każdym razie merytorycznie to na dzisiaj wszystko. Zachęcam do zajrzenia do naszej książki „Prawo dla biznesu. E-commerce”, bo jeżeli działasz w e-commerce to wiadomo, będzie ona dla Ciebie przydatna, a jeżeli działasz w IT i wykonujesz zadania dla e-commerce to również będzie to dla Ciebie przydatne. Na dzisiaj to już wszystko, na dzisiaj kończę, do zobaczenia.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.