161
0

PDB #21 – Biznes w IT. Część druga

161
0

Pewnego dnia Piotr Bucki z Biznes w IT zaprosił mnie do swojego podcastu! Ten odcinek jest relacją naszej rozmowy. Rozmawiamy o tym jak prowadzić biznes tak lokalnie – w kraju, jak i międzynarodowo! Rozmawiamy też o jak jest skonstruowany polski system prawny oraz o wielu innych rzeczach, które dotyczą Przedsiębiorców nie tylko w IT! To druga część tej rozmowy! Poniżej najważniejsze kwestie prawne poruszone w tej rozmowie.


Zgody na przetwarzanie danych.

“W ostatnim czasie ogromne znaczenie ma Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, czyli popularnie nazywane RODO. Przede wszystkim warto zrozumieć, że to przepisy RODO wykluczają możliwość przyjęcia domniemanej zgody na przetwarzanie naszych danych osobowych. Niemniej jednak, nie oznacza to, że zawsze będziemy potrzebować indywidualnej zgody na przetwarzanie naszych danych. Istnieją inne legalne podstawy do ich przetwarzania. Jedną z najczęstszych jest wykonywanie umowy. Na przykład, jeśli ktoś dokonuje zakupu w sklepie internetowym, dane osobowe mogą być używane do realizacji tego zamówienia, i nie jest wymagana osobna zgoda. Inną podstawą jest tzw. uzasadniony interes, który pozwala na wykorzystanie danych, np. w celach marketingowych, jeśli istnieje odpowiednie uzasadnienie.

Warto też wiedzieć, że ostatnio zmieniły się przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodu (KUP) przy umowach o pracę. Do tej pory stawka 50% kosztów uzyskania przychodu była stosowana automatycznie w przypadku przeniesienia praw autorskich majątkowych do utworu. Obecnie wprowadzono katalog branż, w których ta stawka będzie miała zastosowanie. W pozostałych przypadkach wynosi ona 20%. Jednak jednocześnie zwiększono pułap, do którego 50% KUP będzie miała zastosowanie. Obecnie ten poziom stawki będzie dotyczył przede wszystkim twórczości w dziedzinach takich jak architektura, architektura wnętrz, architektura krajobrazu, urbanistyka, literatura piękna, sztuki plastyczne, muzyka, fotografia, twórczość audiowizualna oraz działalność związana z programami komputerowymi.

Jeśli spojrzymy na kwestie odpowiedzialności programistów, to najlepszą sytuacją jest posiadanie umowy o pracę. Kodeks pracy istotnie ogranicza odpowiedzialność takiego programisty. Odpowiedzialność ta, w zasadzie, jest ograniczona do trzykrotności jego wynagrodzenia, jeśli szkoda nie została spowodowana jego umyślnym działaniem. W innych przypadkach jednak odpowiedzialność może być pełna, nawet jeśli programista ma umowę o pracę. Natomiast w przypadku modelu B2B, odpowiedzialność programisty jest pełna i nieograniczona za szkody wynikłe z jego działalności lub zaniechań, o ile można mu przypisać winę. Co więcej, tę odpowiedzialność można jeszcze rozszerzyć.”

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.