116
0

PDB #14 – Brak PESEL w CEiDG

116
0

Ten odcinek jest alarmem! Dnia 19 maja 2018 roku mija dwuletni termin na aktualizację danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dotyczących numeru PESEL przedsiębiorcy. Po upływie tego terminu do uzupełnienia wpisu w CEIDG o numer PESEL, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśli przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL!


Nawiasem mówiąc, choć od końca kwietnia bieżącego roku obowiązuje ustawa Prawo Przedsiębiorców, to pewne kwestie wynikające jeszcze z Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej nadal pozostają aktualne. Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono obowiązek dla przedsiębiorców. Dla tych, którzy nie wprowadzili numeru PESEL do CEIDG polegający na konieczności wprowadzenia tego numeru w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy. Ustawa ta weszła w życie w dniu 19 maja 2016 roku, co oznacza, że dwuletni termin minął 19 maja 2018 roku. Jeżeli przedsiębiorcy nie zaktualizowali swojego wpisu w CEIDG, dodając swój numer PESEL do bazy danych, zostali wykreśleni z urzędu. To istotne nie tylko dla przedsiębiorców podlegających wpisowi do CEIDG, ale także dla tych, którzy nawiązują relacje gospodarcze z takimi podmiotami. W przypadku, gdy nawiążemy współpracę z przedsiębiorcą, który został wykreślony z CEIDG (nie mając świadomości o tym fakcie), może to mieć poważne konsekwencje w kwestii rozliczeń podatkowych. Na przykład, możemy napotkać problemy z odliczeniem podatku VAT od faktur wystawionych przez takich przedsiębiorców, lub też w uznaniu należności netto jako kosztu uzyskania przychodu.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.