235
0

PDB #111- Jak z CEIDG stać się spółką z o.o., czyli o możliwych reakcjach na Polski Ład

235
0

Po ogłoszeniu Polskiego Ładu, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze zaczęli szukać alternatyw, do których należy m.in. przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponieważ wszyscy mówią na ten temat dużo, ale mało kto tłumaczy z czym wiąże się takie przekształcenie, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak z przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG stać się spółką z o.o., co jest jedną z możliwych „reakcji” na Polski Ład.

Z tego odcinka dowiesz się o:

 – Nowy Polski Ład – co oznacza dla przedsiębiorców,
 – co zrobić żeby przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. doszło do skutku,
 – z jakimi kosztami należy się liczyć chcąc przekształcić się w spółkę,
 – o czym warto pamiętać decydując się na przekształcenie. 

Serdecznie zapraszam!

#reklama

Prawo dla biznesu. E-commerce

Miej pewność, że Twój e-biznes prowadzony jest legalnie!


Cóż, zbliża nam się koniec 2021 r. i jak zeszły rok wszedł z dużym przytupem, no to bieżący, powiem hasłowo, nowy polski ład, nowy porządek, jedni twierdzą, że będą same ulgi i preferencje, jedynie poprzez prawo dojdziemy do sprawiedliwości, natomiast inni niekoniecznie w ten sam sposób to spostrzegają. W każdym razie dzisiaj o nim tylko wzmiankuje, powiem tylko o kilku kluczowych kwestiach w kontekście waszych decyzji na przyszłość, natomiast nie zależnie od zmian podatkowych, niezależnie od innych kwestii, które mogą się wydarzyć, myślę, że na odpowiednim etapie rozwoju biznesu, samemu, ale  nie samodzielnie, przedsiębiorca powinien pomyśleć o tym, czy nie byłoby warto przekształcić prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Dzisiaj chciałem poruszyć temat przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Myślę, że jest to kwestia, którą wiele osób rozważa, ale jest ona przede wszystkim w kontekście nowych regulacji, jeżeli chodzi o podatkowanie, ale nie tylko, działalności gospodarczej i zmian, które dotyczą spółek zoo, a sam etap przekształcenia jest mocno pomijany, czyli jak ma się to odbyć, co się dzieje, jak to wygląda. Stąd poruszę ten temat, ale zanim o nim, najpierw kilka zdań wprowadzenia odnoście tematu polskiego ładu.

Obniżka podatków

Zacznijmy od pozytywów, czyli od obniżek podatków. Przede wszystkim jeżeli ktoś rozlicza się w skali podatkowej, no to drugi próg, od którego, jeżeli chodził o podatek dochodowy, będzie płacił 32 %, zostaje podniesiony i będzie wynosił 120 tys. Jeżeli chodzi o kwotę wolną od podatku to także będzie ona podniesiona i będzie ona wynosić 30 tys. Na marginesie dodam, że warto by się było zastanowić jak bardzo w ciągu ostatniego roku wszystko zdrożało i jak się ma poprzednie 85 tys. w pierwszym progu do obecnych 120 tys., jeżeli chodzi o siłę nabywczą pieniądza.  To są pozytywy, ale jest też druga zmiana, która ma doprowadzić do zrównania sytuacji między pracownikami etatowymi a przedsiębiorcami, tak, żeby wszyscy w równym stopniu składali się, finansowali, służbę zdrowia.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Zmiana w składkach zdrowotnych

Mowa tu o zmiany odnośnie składek zdrowotnych. Oczywiście nie jest ona podatkiem, tylko nie wiedzieć czemu zaczyna ona być liczona od dochodu, zupełnie bez związku z podatkami i zgodnie z regulacjami polskiego ładu od 2022 r. ma to wyglądać tak, że osoby, które się rozliczają na zasadach ogólnych będą płacić tej składki zdrowotnej 9 %, a ci, którzy są na podatku liniowym będą płacić 4,9%. W ogólnym rozrachunku osoby te będą płaciły więcej. Retoryka, że wszyscy powinni składać się po równo, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną o tyle jest dla mnie nieprzekonywująca, o ile weźmie się pod uwagę, że składkę zdrowotną czy jakąkolwiek inną w przypadku umów o pracę, w całości finansuje pracodawca, czyli przedsiębiorca. Faktycznie, wpływa ona na wysokość wynagrodzenia, ale biorąc pod uwagę to, że w dzisiejszych czasach o runku pracodawców już się raczej nie mówi, może poza nielicznymi branżami, to biorąc pod uwagę to wszystko to dochodzimy do wniosku, że przedsiębiorcy będą się mogli w każdą możliwą stronę na służbę zdrowia złożyć, więc nie przekonują mnie te argumenty, ale nie jest to kwestia co mnie przekonuje, tylko tego, jak zmienią się przepisy, więc mogę być nieprzekonanym beneficjentem zmian regulacji prawnych, które doprowadzą do tego, że będę musiał płacić składki zdrowotne na innych zasadach. W związku z tym część przedsiębiorców myśli o przekształceniu działalności w jakąś inną formę, albo rozważa przejście na opłacanie podatku na zasadzie ryczałtu, co stwarza i tak korzystniejsze warunki, prowadzi do tego, że nieco więcej pieniędzy zostanie w kieszeni przedsiębiorcy, ale finał finałów część z przedsiębiorców rozważa przekształcenie się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i dzisiejszy odcinek będzie głównie o tym, żeby tę procedurę przedstawić. Na koniec będzie trochę o zmianach w zakresie podatkowym w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przekształcenie jednoosobowej działalności wpisanej w CEIDG

Powiem może na początku, że procedura przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej, tej wpisanej w CEIDG w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością to nie będzie to nowe, coś, co dopiero się pojawia. Były to przepisy wykorzystywane szczególnie przez biznesu rosnące, tym firmom, które bardzo szybko rosły zależało na tym, żeby w jakiś sposób oderwać biznes od założyciela, właściciela. Ewidentnie sp. z o.o. umożliwia wprowadzenie formy finansowania, czyli inwestora, zwiększa możliwość jeśli chodzi o płynne przeprowadzenie sukcesji. Im bardziej biznes rósł, tym większa była na to szansa. Nie było to raczej rozwiązanie wprowadzane w celu zyskania preferencji podatkowych, mało kto w ten sposób na to patrzył, szczególnie, że spółki powstałe w wyniku przekształcenia nie były beneficjentami w przypadku małego CITu, przynajmniej na początku swojego istnienia. Później było to zależne od osiąganych przez nie wyników finansowych. Dzisiaj o tym, co kolejno trzeba zrobić żeby takie przekształcenie miało dojść do skutku. Większość rzeczy, które muszą się zadziać, są to kwestie, które dokonuje założyciel biznesu i który jest pełnym decydentem. Natomiast to, że jest decydentem nie czyni go osobą w pełni działającą w sposób arbitralny czy dowolny, bo procedura przekształcenia jest bardzo sformalizowana. Trzeba wiedzieć co krok po kroku będzie nas czekać. Zgodnie z przepisami, żeby doszło do przekształcenia musi być sporządzony plan przekształcenia wraz z załącznikami i z opinią biegłego rewidenta. Przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie o przekształceniu i to oświadczenie składa się w formie aktu notarialnego. Musi dojść do powołania członków organu tego przedsiębiorcy przekształconego, chodzi tu o zarząd w przypadku spółki z o.o., musi dojść do zawarcia umowy spółki i finałem jest wpisanie spółki powstającej w wyniku przekształcenia do KRS-u i jednocześnie wykreślenie z CEIDG przedsiębiorcy i z tym momentem zadzieją się wszystkie możliwe rzeczy, będzie miała miejsce ta „magia”, w wyniku której z przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG powstanie spółka z o.o. Czy nagle? Raczej nie nagle, bo tak jak wspomniałem, jest szereg czynności do wykonania. Warto też pochylić się nad przybliżeniem jednej z tych czynności, mianowicie co ma zawierać ten plan przekształcenia. Chodzi o to, żeby w tym planie przekształcenia wypisać wszystkie najważniejsze elementy, które wiążą się z przekształceniem, natomiast do planu przekształcenia mają być dołączone załączniki: projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, projekt aktu założycielskiego, czyli umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wycena składników majątku aktywów i pasywów przedsiębiorcy przekształconego  i sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, na który zostanie określona wartość bilansowa majątku przedsiębiorcy. Te obie – wycena i sprawozdanie powinno być sporządzone na określony dzień w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym będzie plan przekształcenia. Z planem przekształcenia występujemy do sądu rejonowego, rejestrowego, właściwego dla późniejszej siedziby spółki o wyznaczenie biegłego, który ma ten plan przekształcenia wraz z załącznikami zbadać. Wygląda to tak, że to przedsiębiorca powinien znaleźć biegłego rewidenta, uzgodnić z nim wynagrodzenie i wskazać biegłego we wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia. Przyznam, że nigdy nie robiliśmy jako kancelaria w inny sposób, nigdy nie składaliśmy wniosku o wyznaczenie biegłego bez wskazania konkretnej osoby, zakładam, że spotkałoby się to z tym, że w pierwszej kolejności sąd wezwałby o wskazanie biegłego, a gdyby się odpowiedziało na wezwanie, że pozostawia się sądowi jego wyznaczenie to pewnie sąd by go wyznaczył tylko nie ma to większego sensu, bo w tej konfiguracji, o której mówię najczęściej w praktyce wygląda to tak, że nie mamy postanowienia sądu a biegły już wstępnie analizuje dokument żeby wydać opinię na temat planu przekształcenia, co przyspiesza cały proces. Kiedy mamy zakończone badanie to wtedy powinniśmy, przedsiębiorca powinien lub inne osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz, umówić sobie notariusza. Po umówieniu będzie złożone oświadczenie o przekształceniu i dojdzie do zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dodatkowo należy powołać organy spółki, czyli zarząd i składamy wniosek do KRSu o wpisanie spółkę powstałą w wyniku przekształcenia. Dopóki nie jesteśmy spółką z o.o. powstałą w wyniku przekształcenia to dość swobodnie możemy operować dochodami, które osiągamy, a nawet możemy dysponować przychodami, ale polecałbym skupienie się na dochodach, bo źle kończy się operowaniem przychodem w niektórych przypadkach. Można zastanowić się nad tym, aby pewne środki z firmy przelać na swój rachunek, ale wyksięgować, wypłacić na swoją rzecz i zrobić to jeszcze przed przekształceniem, ale z drugiej strony warto rozważyć na jaki dzień chcemy się przekształcić. Czasami jest to kwestia ładu księgowego, ale czasami chodzi o rzeczy dużo dalej idące, do konieczności zsynchronizowania samego przekształcenia, wymianą kas fiskalnych, z koniecznością przeprowadzenia innych działań, które będą z tą zmianą związane, chociaż tu kasy fiskalne są najważniejszymi elementami. Wygląda to tak, że zmieni się nam NIP, oczywiście przed urzędem skarbowym będziemy w stanie wykazać, że paragony były wystawiane jeszcze z naszej indywidualnej działalności gospodarczej, są związane z nową działalnością w ramach spółki, ale często da się znaleźć taki dzień w roku, że chwilowym ograniczeniu, czasem zamknięciu na jeden dzień czy kilka godzin naszej działalności, będziemy w stanie wymienić kasę fiskalną. Może to być problem w niektórych rodzajach działalności, szczególnie tych, które sprzedają na rzecz konsumentów, ale ja niestety nie znam sposobu, który pozwala bez perturbacji przejść przez przekształcenie, zawsze coś się dzieje. Musimy też pamiętać, że w bankach trzeba będzie zaktualizować dane i z chwilą przekształcenia powinniśmy wykreślić się z CEDIG. Nie spotkałem się z orzeczeniami, które mówią co w przypadku, kiedy tego nie zrobimy – myślę, że przekształcenie będzie skuteczne, ale dla czystości formy i uniknięcia ryzyk, celowym będzie wykreślenie się z CEDIG, a ewentualnie jeżeli chcemy od nowa prowadzić działalność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej to można w ten czy inny sposób się po prostu wpisać, choćby dzień później albo tego samego dnia, ale po wykreśleniu nie doradzałbym pozostawienia działalności w CEDIG, szczególnie, że spotka się to wcześniej czy później z zarzutem niewykonania obowiązków publiczno-prawnych, np. składania deklaracji czy w kwestiach ZUS. Warto podkreślić, że przekształcenie z indywidualnej działalności gospodarczej w spółkę nie jest związane z przejściem zakładu pracy, to jest cały czas ten sam podmiot i te przepisy związane z informowaniem pracowników o możliwości zrezygnowania przez nich z pracy z 7 dniowym wyprzedzeniem  nie będą obowiązywać, także to są wszystkie podstawowe informacje o przebiegu przekształcenia. Dodam, że przed samym przekształceniem ważne jest żeby przeprowadzić audyt umów żeby sprawdzić czy nie będzie jakichś problemów z naszymi kontrahentami na przekształcenie. Problemy będą najczęściej w dwóch rodzajach umów – dotacje subwencje i kredyty bankowe. Leasing to jakieś drobne opłaty, ale jak są one większe na działalność gospodarczą to też lepiej przejrzeć całą umowę niż potem żałować. Często galerie handlowe tej drugiej generacji, czyli te duże, mają postanowienia, które wymuszają zgodę galerii na przekształcenie. Tam problemów raczej nie ma, ale warto o tym wiedzieć.

Newsletter dla e-biznesu 🎉

Zapisz się do newslettera, uzyskaj dostęp do unikalnych treści tworzonych przez prawników naszej kancelarii oraz otrzymuj informacje o najważniejszych aktualnościach prawnych.

[FM_form id=”2″]

Klikając przycisk „Zapisuję się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Powiadomienie kontrahentów

Zaraz po przekształceniu trzeba powiadomić wszystkich kontrahentów żeby nie było nieporządku i konieczności korygowania wszystkich dokumentów księgowych.

Nie wyobrażam sobie proponowania mikroprzedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą  samodzielnie, niemającego żadnych  podwykonawców, oferowania przekształcenia przy normalnych, usługowych branżach. Przy sprzedażowych drobnych też okaże się to nieracjonalne, biorąc pod uwagę koszty, o których będzie zaraz. Takie podmioty wygaszą bieżące umowy, wyprzedadzą towar a spółkę założą nową, nie przekształconą, jednak im większa firma tym nawet aportowe formuły wnoszenia obecnej działalności do spółki wydają się być nietrafionym pomysłem, brak tam kontynuacji.

Koszta przy przekształceniu

Jeżeli o koszty chodzi to wszystko zależy, zależy od obszerności audytu, który trzeba przeprowadzić przed przekształceniem, zależy to również od wielkości firmy, bo odpowiedzialność, którą bierze biegły rewident czy prawnicy pracujący przy przekształceniu to kalkuluje się wynagrodzenie przeciętnie w okolicach 10 tys. za całość, z tym trzeba się liczyć, jeżeli decydujemy się na przekształcenie. Nie będzie tak świetliście jak kiedyś w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, bo jest np. problem ze stosowaniem małego CITU, po drugie w związku z regulacjami polskiego ładu pojawia się problem, który sprowadza się do tego, że kiedyś wypłacało się bez ZUSU wynagrodzenie za pełnienie funkcji w zarządzie na podstawie uchwały wspólników, a teraz można wypłacić z taką różnicą, że trzeba zapłacić też 9 % składki zdrowotnej. Formuła stosowana kiedyś jest pogrzebana. Dodatkowo nowe przepisy wprowadzają nowe ograniczenia dotyczące opodatkowania ukrytych dywidend, będą to zawyżone świadczenia na rzecz wspólników albo świadczeń, które nie mają pokrycia, także o tym wszystkim warto pamiętać. Podkreślam – w tym przypadku trzeba to wszystko policzyć, jeżeli chcecie myśleć o przekształceniu to trzeba zrobić dwie rzeczy – trzeba zobaczyć ile w ciągu roku zaoszczędzicie na przyjęciu innej formuły wypłacania środków finansowych, po drugie trzeba ustalić orientacyjny koszt przekształcenia, po trzecie należy wziąć pod uwagę, że nie będzie małego CITU na samym początku, trzeba wziąć głęboki oddech, wszystko przemyśleć raz jeszcze i podjąć  nieodwracalną decyzję – spółkę z o.o. można przekształcić w każdą inną spółkę, natomiast spółki z o.o. w jednoosobową działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do CEIDG przekształcić się już nie da. Pamiętajcie.

Nie było moim celem omawianie zmian w podatkach i składkach ZUSowskich, a bardziej przedstawienie procedury przekształcenia.

Z rzeczy istotnych to kończymy pracę nad książką, która ukaże się nakładem wydawnictwa Od Nowa „Poradnik prawny dla influencerów i digital marketerów”, myślę, że to dobra pozycja, a jesteśmy jako kancelaria w trakcie pisania kolejnej książki, tym razem będzie ona o zabezpieczeniu umów i biznesu z suplementem elektronicznym.  Jeżeli chodzi o drugą naszą książkę „Zabezpieczenie umów i biznesu” to ja widziałem takie książki, ale one były zawsze o jednym albo o drugim, a tu staramy się w sposób maksymalnie odnoszący się do praktyki z którą na co dzień mamy do czynienia, z naciskiem na to co dzieje się z MŚP, ale nie z utrzymywanym sztucznie dużym biznesie, ale praktyka i dobór treści, które tworzą spójną i logiczną całość, mają taki bardziej uniwersalny sens i  wzory umów i innych dokumentów prawnych.

Powoli będę przekazywał kolejne, bliższe  informacje w przyszłym roku, w 2022 r. może nie zostanę jakimś totalnie rezydentem na pewnej uczelni, ale będę miał przyjemność poopowiadać o prawnych aspektach marketingu.

Dziękuję serdecznie, słyszymy się niebawem.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.