494
0

PDB #107 – Jak legalnie działać na LinkedIn?

494
0

W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat prawnych aspektów sprzedaży w Internecie przez pryzmat LinkedIn.

Z tego odcinka dowiesz się w szczególności: 
– na czym, z prawnego punktu widzenia, oparta jest komunikacja handlowa na LinkedIn, 
– czym jest informacja handlowa oraz kiedy należy uzyskać zgodę na jej przekazywanie,
– czy można wysłać informację handlową bez zgody odbiorcy.

#reklama

Poradnik prawny dla influencerów i digital marketerów

132 odpowiedzi na pytania prawne najczęściej nurtujące biznes on-line. Kup z rabatem 15% z kodem PIOTR15 lub PAWEL15.


Cześć,  

Z tej strony Piotr Kantorowski a to kolejny odcinek podcastu „Prawo dla biznesu”.

Tym razem powiedziałbym, że ten odcinek jest reklamą i nie jest to jakiś początek nawiązania do tematyki prawnej, który będzie w nim poruszany, a myślę, że wprost można powiedzieć, że ten odcinek jest reklamą. Ma on na celu promocję e-learningu Akademia Generowania Leadów. Już tłumaczę skąd taki koncept, bo do tej pory takich promocji nie było. Koncept stąd, że mam przyjemność znaleźć się w tym e-learningu jako prelegent obok wiodących prelegentów, czyli Konrada Kitaszewskiego i Mateusza Wyciślika. Pierwszego znacie na pewno z Linkedina, drugiego znacie prawdopodobnie  i z Linkedina i z podcastu Growth Hacking Po Polsku. W każdym razie są to panowie, którzy z całą pewnością nauczą cię jak generować lead b2b, więc nic dodać, nic ująć. Zapraszam cię do skorzystania z ich kursu i z panelu prawnego, który się tam ode mnie znalazł. A żeby dać przedsmak tego, co w tym panelu, nie dużym, ale konkretnym i na temat Linkedina, a temu poświęcony jest ten kurs dzisiaj małe streszczenie tego, co czeka cię w samym kursie, a przynajmniej w panelu prawnym, bo na temat Linkedina, biorąc pod uwagę fakt, że miałem okazję zapoznać się z tym kursem to moja wiedza jest w stosunku do wiedzy Konrada i Mateusza, bardzo nikła, gdzie wydaje mi się, że przynajmniej z podstawowymi kwestiami na Linkedinie zupełnie sprawnie sobie radzę.

Komunikacja na Linkedinie

Wracając do konkretów to w ramach tematyki związanej z Linkedinem warto przede wszystkim podkreślić, że cała komunikacja w ramach Linkedina jest oparta o regulamin, ale tutaj będzie chodziło o relację między tobą a podmiotem, który prowadzi tę aplikację, udostępnia – to jest lepsze słowo, ale z drugiej strony będzie także oparta o przepisy prawa. I żeby być mega konkretnym, będą to przede wszystkim przepisy dotyczące RODO, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawa prawo telekomunikacyjne. I teraz podzieliłbym całą komunikację na dwie płaszczyzny. Pierwszą płaszczyzną komunikacji jest komunikacja w ramach postów, które możemy tam zamieszczać. Przede wszystkim warto wiedzieć, że prócz wszystkich innych przepisów prawa, wiodącą rolę będzie miała ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która mówi o tym w jaki sposób powinna być oznaczona, wyodrębniona informacja handlowa. O tym czym jest informacja handlowa szczegółowo powiem za chwilę, natomiast ważne jest, że zgodnie z art. 9 tej ustawy, powinna być taka informacja handlowa wyraźnie wyodrębniona i oznaczona w sposób niebudzący wątpliwości, że jest informacją handlową. Przejdę do tego później, opisując czym ta informacja handlowa jest, natomiast tworzy to pewne komplikacje w zakresie komunikacji
kontent marketingowej, szczególnie jeżeli kończy się ona informacją o sprzedawanych przez nas produktach. Na to warto zwrócić uwagę, choć nie będę twierdził, że w związku z naruszeniem tego przepisu już słyszałem o wielu postępowaniach w takich czy w innych trybach i procedurach, to jednak warto przynajmniej mieć świadomość, że komunikując tak czysto handlowo nawet przez posty nie powinno to przybierać takiego wydźwięku, z którego nie wynikałoby, że jest to jednak przekaz handlowy.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Co powinna zawierać informacja handlowa?

Informacja handlowa powinna zawierać przede wszystkim oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana oraz jego adresy elektroniczne, wyraźny opis formy działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych lub innych korzyści związanych z promowanymi towarami, usługami, wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty oraz wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia. Ważne – wiadomo, że nie wszystko ma być zamieszczone w poście, szczególnie w przypadku komunikacji sprzedażowej przez social media w tym przez Linkedin, taki komunikat warstwowy, czyli poprzez link odesłanie do dalszych informacji jest w pełni rozwiązaniem prawidłowym, natomiast uczulam, że jednak ta komunikacja, jeżeli ma charakter informacji handlowej, powinna być jawna i czytelna. Zwracam również uwagę na jedną część przepisu – nie narusza on przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdzie między innymi będzie mowa o ukrytej reklamie albo nieuczciwym zachwalaniu cudzych produktów. Nie uchyla też ten przepis ustawy o grach hazardowych, ale akurat ten temat zostawmy.

Komunikator na platformie Linkedin

Przechodząc do drugiego sposobu komunikacji z wykorzystaniem Linkedin, jest on związany z wykorzystaniem komunikatora, który jest tam dostępny. Pominę płatną reklamę, bo tu temat staje się skomplikowany, natomiast myślę, że wszyscy słuchacze, którzy są użytkownikami Linkedina, a zakładam, że są to prawie wszyscy słuchacze, co najmniej bardzo często dostają różnego rodzaju maile, które mniej lub bardziej są sprzedażowe. Warto wiedzieć, że będzie miała tu zastosowanie ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną a w pewnych wypadkach także ustawa o prawie telekomunikacyjnym. Ta pierwsza dotyczy informacji handlowej, a ta druga marketingu bezpośredniego.

Czym jest informacja handlowa?

Informacją handlową zgodnie z ustawą jest każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, czyli np. mnie, jako radcy prawnego, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, czyli dokładnie w przypadku adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, restrukturyzacyjnych i innych, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Czy można wysłać informację handlową bez zgody obiorcy?

Nie będzie dopuszczalnym wysyłanie informacji handlowych bez uprzedniej zgody odbiorcy, który jest osobą fizyczną, czyli większość kont na Linkedinie, poza kontami firmowymi być może, w każdym razie taka informacja handlowa bez uprzedniej zgody naszego rozmówcy nie może być przesyłana. Ta zgoda co prawda może być uzyskana w dowolny sposób, ale nie może budzić wątpliwości, że to nie może być zawarte w pierwszej informacji przesłanej przez komunikator na Linkedinie. Warto pokusić się o tezę, że dobrze napisana pierwsza wiadomość, która zawiera adres mail czy adres strony internetowej przedsiębiorcy, może być zupełnie legalna przy wykorzystaniu Linkedina rozsyłana, natomiast budzi wątpliwości cały sposób komunikacji, który od pierwszej wiadomości zmierza do sprzedaży – za informację handlową były uznane kartki świąteczne, które miały konotację mocno sprzedażowe, także jest to informacja, o której musisz wiedzieć.

Newsletter dla e-biznesu 🎉

Zapisz się do newslettera, uzyskaj dostęp do unikalnych treści tworzonych przez prawników naszej kancelarii oraz otrzymuj informacje o najważniejszych aktualnościach prawnych.

Klikając przycisk „Zapisuję się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Marketing bezpośredni

Druga ustawa to ustawa prawo telekomunikacyjne  – tu jest istotny marketing bezpośredni. Nie jest on definiowany przez prawo wprost, natomiast pojawia się w RODO i istotną kwestią jest to, że nie można tego marketingu bezpośredniego uprawiać z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, czyli wszystkiego, na czym możesz włączyć sobie Linkedina i automatycznych systemów wywołujących, czyli tego, co służy do automatyzacji komunikacji na Linkedinie bez uprzedniej zgody odbiorcy. Jak wiedzą wtajemniczeni, są sposoby na masową komunikację, także przez Linkedina, ale z drugiej strony warto wiedzieć, że nie każda taka komunikacja będzie legalna. Jeżeli będzie ona miała charakter sprzedażowy, takiego marketingu bezpośredniego, to nie można jej w ten sposób prowadzić bez zgody abonenta albo użytkownika końcowego, to także trzeba wiedzieć, bo inaczej komunikujemy się na Linkedinie łamiąc przepisy i prosząc się o sankcje z tego tytułu. To są dwie istotne rzeczy, więcej na ten temat usłyszysz w moim panelu w kursie.

Różnica między reklamą a ofertą

Jeszcze jedną rzeczą, którą omówię jest kwestia między reklamą a ofertą.

Nie chce wchodzić w tematy przepisów prawa, ale chcę ci zwrócić uwagę na to, że także przez Linkedina jest wykonalne żebyś zawarł skuteczną prawnie umowę, o czym czasami niektórzy zapominają. Ważne jest to, że między reklamą czy promocją firmy, a ofertą jest ta różnica, że oferta dąży w sposób bezpośredni do sfinalizowania transakcji, co istotne sprawa wygląda tak, że przepisy mówią, że w razie wątpliwości  taką komunikację należy rozumieć  jako zaproszenie do zawarcia umowy a nie jako ofertę, natomiast musisz wiedzieć, że jeżeli wskażesz wszystkie istotne elementy umowy, czyli sprzedajesz aplikację i piszesz, że chce sprzedać ci dostęp na rok, cena to tyle i tyle, to składasz ofertę, to nie jest reklama i pisanie o tym, że tu jednak zarząd nie wyraził zgody na tak dobre warunki, musimy renegocjować, po tym jak ktoś przyjął twoją ofertę to może być to zbyt późno. Kwestią otwartą będzie działanie z lub bez umocowania przekroczenie tego umocowania, co może rodzić negatywne konsekwencje po twojej stronie, ale to już inny temat.

Na tym kończę. Zapraszam cię serdecznie do Akademii Generowania Leadów, gdzie nauczysz się generować lead b2b od ludzi, którzy robią to zawodowo, czyli od Konrada Kitaszewskiego i Mateusza Wyciślika, a na dzisiaj to koniec.

Zapraszam jeszcze raz na kolejny odcinek „Prawo dla biznesu”.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.