295
0

Czy ochrona prawa do wizerunku to ochrona dotycząca wyłącznie twarzy?

295
0

Wizerunek każdej osoby jest chroniony prawem. Czy jednak oznacza to, że nie możemy publikować zdjęć czy filmów, gdzie widoczna jest twarz osoby, o której wizerunek chodzi?

W tym przedmiocie sądy wypowiadały się już wielokrotnie. Wskazuje się między innymi, że dobro osobiste w postaci wizerunku to podobizna człowieka na obrazie, fotografii lub utrwalona w inny sposób. Ten zakres wydaje się w miarę oczywisty. Mniej oczywiste są natomiast inne formy wizerunku.

Wskazuje się także, że wizerunek, poza dostrzegalnymi dla otoczenia cechami fizycznymi, tworzącymi wygląd danej jednostki i pozwalającymi – jak się to określa – na jej identyfikację wśród innych ludzi, może obejmować dodatkowe utrwalone elementy, związane z wykonywanym zawodem, jak charakteryzacja, ubiór, sposób poruszania się i kontaktowania z otoczeniem. Trafnie ocenia się, że takie rozumienie wizerunku zbliża je do wyróżnianego we współczesnym piśmiennictwie pojęcia „persony” i „prawa na personie”.

Oznacza to przyznanie ochrony skonkretyzowanemu interesowi osoby sprzeciwiającej się rozpowszechnianiu skojarzeń z nią związanych w celach reklamowych, w tym nie tylko jej podobizny, ale i nazwiska, charakterystycznego powiedzenia, głosu itp. Tym samym, nawet jeśli nie zamieszczasz twarzy danej osoby, a jedynie inne elementy dla niej charakterystyczne, musisz się liczyć z tym, że powinieneś działać albo w ramach ustawowych wyjątków albo posiadać zgodę na rozpowszechnienie wizerunku tej osoby.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.