430
0

Czy można robić SEO na cudze znaki towarowe, jeśli nie sprzedaję produktów czy usług, których dotyczą te znaki towarowe?

430
0

Wiadomo, że istnieją różnie oceniane, także przez algorytm Google, techniki SEO, ale pytaniem otwartym pozostaje jak kwestia ta przedstawia się z perspektywy przepisów prawa.

Na czym polega używanie znaku towarowego?

Z art. 153 p.w.p. wynika, że przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłączne używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei zgodnie z art. 154 p.w.p., używanie znaku towarowego polega w szczególności na:

1. umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;

2. umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;

3. posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Wykorzystanie cudzego znaku towarowego w kontekście SEO

Czy sprzecznym z prawem i naruszającym zarejestrowany znak towarowy będzie wykorzystywanie cudzego znaku towarowego w kontekście SEO? W tym momencie zwróćmy szczególną uwagę na tezę płynącą z jednego z orzeczeń – podkreśla ono, że wyświetlanie w wyszukiwarkach internetowych, po wpisaniu słowa klucza, różnych stron internetowych o pewnej zbieżnej tematyce nie powinno być uznane za okoliczność przesądzającą o tym, że zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia potencjalnego klienta w błąd co do tożsamości towaru (usługi). Inaczej dochodziłoby do paradoksu, że wyszukiwarka internetowa musiałaby zawsze wyświetlać tylko jeden wynik – stronę internetową, której posiadacz korzysta z danego prawa ochronnego, a to byłoby oczywistym zaprzeczeniem istoty tego narzędzia. Niemniej teza ta nie ma nieograniczonego zastosowania, a w szczególności nie odnosi się do działań, które sprzyjają tworzeniu takich czy innych wyników wyszukiwania.

#reklama

Poradnik prawny dla influencerów i digital marketerów

132 odpowiedzi na pytania prawne najczęściej nurtujące biznes on-line. Kup z rabatem 15% z kodem PIOTR15 lub PAWEL15.

Wykorzystanie metatagów

W kontekście SEO sprawa skupi się w dużej mierze na kwestii wykorzystywania metatagów. Orzecznictwo w tym zakresie jest w zasadzie jednoznaczne, a oceny dotyczące wykorzystywania metatagów opartych na cudzych znakach towarowych – niezmienne. Użycie metatagów odpowiadających oznaczeniom towarów konkurenta i jego nazwie handlowej w kodzie programowania strony internetowej skutkuje tym, że użytkownikowi Internetu, wprowadzającemu jedno z tych oznaczeń jako wyszukiwane słowo, sugeruje się, iż ta strona ma związek z jego wyszukiwaniem. Takie działanie jest, co do zasady, niedopuszczalne. W tym względzie nie będzie zwalniać z odpowiedzialności fakt, że te metatagi pozostają niewidoczne dla użytkownika Internetu i że ich bezpośrednim odbiorcą nie jest on, lecz wyszukiwarka. Wystarczy stwierdzić, że – zgodnie ze wskazanymi przepisami –pojęcie reklamy obejmuje przekaz w jakiejkolwiek formie, włączając również formy przekazu pośredniego, tym bardziej, gdy mogą wpływać na zachowanie gospodarcze konsumentów, a tym samym mieć wpływ na konkurenta, do którego nazwy lub towarów odwołują się metatagi. Ponadto nie ma wątpliwości, że takie użycie metatagów stanowi strategię promocyjną, gdyż ma na celu zachęcenie użytkownika Internetu do odwiedzenia strony użytkownika i zainteresowania się jego towarami lub usługami. Wszystkie te argumenty prowadzą do uznania, że pojęcie reklamy obejmuje używanie nazwy domeny oraz używanie metatagów w metadanych strony internetowej. Pojęcie to nie obejmuje natomiast rejestracji nazwy domeny jako takiej.

Finalnie używanie zarejestrowanych przez konkurencję znaków towarowych w zakresie metatagów w SEO, co do zasady, będzie prowadzić do naruszenia prawa do znaku towarowego i będzie mogło stanowić też czyn nieuczciwej konkurencji. Wynika to w dużej mierze nie z samego faktu użycia danego znaku towarowego, a z tego powodu, że metatagi używane w sposób nieuprawniony, szczególnie dla mniej świadomych użytkowników, prowadzą do błędnego przekonania, że trafiło się na stronę w pewien sposób związaną z daną marką, gdy w rzeczywistości trafia się na stronę konkurencji. Rzecz jasna nie będzie to zasada bezwzględna, gdyż wykorzystanie metatagów może mieć przecież miejsce w klasie innej niż zarejestrowany został znak towarowy. W tym przypadku, gdy działania mają charakter komercyjny, istnieje ryzyko, że działanie także będzie czynem nieuczciwej konkurencji, gdyż po prostu będzie wprowadzać w błąd, tylko innego rodzaju. Teza ta nie będzie natomiast w każdym przypadku dotyczyć użycia znaku towarowego konkurencji w tekście na stronie, gdyż dotyczy ona w szczególności metatagów oraz innych sposobów, które utrudniają lub uniemożliwiają weryfikację, czy dana strona dotyczy produktów firmy, która posiada prawo ochronne, czy też jej konkurencji. 

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.