1282
0

PDB #155 Czy powinienem rejestrować jako prasę blog, podcast albo vlog

1282
0

Cześć, z tej strony Piotr Kantorowski, a to kolejny odcinek podcastu Prawo dla biznesu.

Ci, którzy podcast śledzą już od 4 lat, a nawet krócej, wiedzą, że tematyka podcastów, blogów, vlogów jako prasy już była, ale jakoś tak się dzieje rok do roku, że jestem może nie tyle zmuszony, co mam okazję wynikającą trochę z zewnętrznych okoliczności co tego, żeby tematykę zgłębić. W tym roku była to kwestia mojego udziału w E-Journalism University, czyli takiej internetowej akademii dla dziennikarzy, gdzie omawiałem temat nowych mediów, a prasy. W związku z tym mam kilka jakby dalej idących informacji co do tego jak to oceniać, z którymi chciałbym się z Wami podzielić.

Prasa

Zgodnie z ustawą prawo prasowe, prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe.

Nie widzimy tu chyba za bardzo nowych mediów, przynajmniej do tej pory, chyba, że ktoś twierdzi, że nagrywa radio internetowe. Natomiast to nie o tę część definicji prasy chodzi, bo dalej ustawa stanowi, że prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania. Tutaj też mało wyczuliście nasze internety, nie było vlogerów, blogerów czy podcasterów, natomiast zwracam już uwagę na to, że chodzi o wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, a dalej chodzi o rozpowszechnianie tych czy upowszechnianie tych publikacji za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania – Internet mieści się w tej definicji  i wszelkie formuły jego wykorzystania do publikowania treści twórczości internetowej też będą tu zawarte.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Periodyczność

W przepisie mowa jest o tym, że ma być to publikacja periodyczna i nie tworząca zamkniętej całości, dodam, że ta periodyczność musi być większa niż raz do roku, czyli wszyscy, którzy wydają swój podcast czy aktualizują blog w ramach postanowień noworocznych raz do roku mogą odetchnąć – nie będziecie prasą w rozumieniu ustawy Prawo prasowe. Przede wszystkim podkreśla się to, że w przypadku Internetu chodzi o periodyczność, jako pewną permanentność aktualizacji treści. Nie stawiam z tego powodu tezy, że prasą będą wszystkie publikacje, które ukazują się co jakiś czas, z drugiej strony nie mogę postawić tezy, że jeżeli nie wydajemy regularnie naszego kontentu, to tym samym na pewno prasą nie będziemy. Mowa tutaj o pewnej, stałej aktualizacji, przy czym podkreśla się też, że nie chodzi o bieżącą wymianę treści z jednej na drugą, która jest typowa dla stron internetowych, czyli chodzi o pewną ciągłość, a nie równe odstępy czasu. Zastanówmy się na przykładzie prasy, czasopism tradycyjnych. Co z wydaniem extra? Czy jego ukazanie się powoduje, że dany periodyk przestaje być prasą? Tak raczej nie jest, więc nie należy tego tak traktować w przypadku Internetu.  

Numer bieżący i data

Tu trochę rewiduje swoje poglądy z dawnych czasów, chociaż nie do końca, bo w definicji prasy tradycyjnej, która ma odwołanie do tej prasy w nowych mediach mowa jest o tym, że ma być to publikacja periodyczna, która jest opatrzona stałym numerem bieżącym i datą. Z jednej strony na kanwie Internetu podkreśla się, że to nie jest wymóg kwalifikujący coś jako prasa, albo dyskwalifikujący. Jest na pewno dużą podpowiedzią w kierunku tego, jak należy na dane publikacje patrzeć, jak należy je spostrzegać, natomiast samoistnie, w oderwaniu od wszelkich innych elementów definicji prasy nie powinniśmy tutaj, że tylko numerem bieżącym i datą jesteśmy w stanie coś do kategorii prasy zakwalifikować albo nie. Wskazuje się też, że jak wynika ten numer publikacji z jakichś danych niestanowiących materiału prasowego, ale będący elementem danego przekazu, np. strony internetowej, to tutaj można mówić o tym, że przynajmniej ta bieżąca data jest wskazana, bo można ją powiązać. Należy to bardziej czytać, że te wymogi pozwalają na jednoznaczną kwalifikację danego elementu, mającego wyodrębniony charakter.

Cel publikacji

Kiedy mówimy, że mamy prasowy cel publikacji? Jeżeli nasze periodyczne wydawnictwo będzie miało  na celu informowanie opinii publicznej o określonych faktach społecznych, politycznych, oświatowych, z zakresu muzyki, filmu, sztuki, nic nie stoi na przeszkodzie żeby był to periodyczny podcast dot. choćby podcastów, które można zaliczyć do sztuki. Z drugiej strony mogę powiedzieć, że też podkreśla się, że jeżeli twórczość internetowa jest tworzona w pierwszej osobie i odnosi się do tego, co uważa autor to będzie ona raczej przyporządkowana do literatury niż do kwestii związanych z prasą. Portale informacyjne, takie jak wp, interia, onet, no nie wątpliwie spełniają definicję prasy, tak samo będzie w przypadku, kiedy dany tytuł prasowy ukazuje się zarówno w wersji tradycyjnej, jak i w wersji internetowej, a finalnie nie ma potrzeby oddzielnie rejestrować wersji tradycyjnej i internetowej danego periodyku.

Nie ma znaczenia dla uznania czegoś jako prasa lub nie, czy jest to komercyjne czy amatorskie. Prasa nie może mieć zamkniętego, jednoznacznego charakteru. Wskazuje się, że blogi, vlogi, podcasty trudno jednoznacznie przesądzić czy mają jednoznaczny charakter czy nie. Powiedziałbym, że im bardziej mają one charakter ogólnoinformacyjny tym większa jest na to szansa, jeżeli tworzone są przez więcej niż jedną osobę są to artykuły pisane przez wiele osób to także spełnia taką przesłankę niezamkniętego, niejednorodnego charakteru. Z trzeciej strony odwrotnością tego będzie jednorodny, wskazujący na potencjał jednorodności wątek dotyczący tego, że jest to kontent tworzony przez jedną osobę, przedstawiający raczej jej własne przekonania na dany temat, szczególnie jeżeli dotyczy to dziedziny biznesu, a nie np. gospodarki, no to też raczej powiedziałbym, że jednoosobowo prowadzony podcast dot. prawa, który niekoniecznie ma na celu bieżące informowanie o zmianach zachodzących, bardziej zamknięty, jednorodny niż otwarty io niejednorodny charakter tu dostrzegam. Ale coraz bardziej zaczynam dostrzegać, że podcast Prawdo dla Biznesu trzeba będzie zarejestrować jako prasa.

Newsletter dla e-biznesu 🎉

Zapisz się do newslettera, uzyskaj dostęp do unikalnych treści tworzonych przez prawników naszej kancelarii oraz otrzymuj informacje o najważniejszych aktualnościach prawnych.

Klikając przycisk „Zapisuję się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Fora internetowe

Strona internetowa z danej marki nie będzie miała charakteru prasy i nie ma żadnych obowiązków. Fora internetowe to też bardzo ciekawy wątek, bo jeżeli są one odrębnie to nie stanowią prasy, ale jeżeli są przy prasie internetowej to będą stanowić jej element jeżeli jest uprzednia moderacja, ale jeżeli jest zastępcza moderacja oparta na usuwaniu treści naruszających prawo to nie stanowią elementów prasy.

Dziennik, a czasopismo

Nie cała prasa podlega rejestracji, jedynie dzienniki i czasopisma.

Dziennik to ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu, natomiast czasopismem druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku. Czasopismem jest również przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu innego niż dziennik.

Druku nie należy rozumieć w sposób dosłowny, chodzi też o przekaz cyfrowy za pomocą znaków literowych, czyli krótko mówiąc blogi mogą spełniać te kategorie.

Jeżeli chodzi o dzienniki i czasopisma to one podlegają rejestracji. Rejestruje je Sąd Okręgowy właściwy dla siedziby redakcji. Wniosek nie jest trudny, podlega opłacie w wysokości 100 zł.

Ważne jest to, że jeżeli nie zarejestrujecie blogów, vlogów czy podcastów a stanowią one prasę to może Was spotkać grzywna do 5 tys. Jak się zarejestrujecie jako prasa to jako bloger, vloger albo Podcaster najprawdopodobniej będziecie redaktorem naczelnym, co więcej będziecie też dziennikarzem, co stwarza pewne, większe możliwości w zakresie rozliczenia kosztów uzyskania przychodów, ale o tym innym razem.

Na prasie spoczywa więcej obowiązków związanych z rzetelnym zbieraniem informacji, aczkolwiek podkreśla się, że jeżeli chodzi o prasę to w przypadku twórczości jednoosobowej nieodnoszącej się do innych osób czy zjawisk geopolitycznych czy twórczości nienaruszającej cudzych dóbr osobistych, nie jest po to żeby kogoś skrytykować czy obrazić to te wymagania prawno-prasowe są raczej minimalne.

Jeżeli będziecie prasą to będziecie mieli obowiązek rejestracji, zamieszczania sprostować, rządowych komunikatów czy ogłoszeń czy oświadczeń nakazanych orzeczeniem sądu, to będziecie mieli prawo do przedruku. Prawo dostępu do informacji od przedsiębiorców i podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. To jest duże prawo i tajemnica dziennikarska też będzie dla Was czymś, co Was będzie obowiązywać. To jest pewien koncept, który może okazać się niektórym przydatny.

Jeżeli masz wątpliwości czy Twoja twórczość internetowa stanowi czy nie stanowi prasy, i podlega albo nie podlega rejestracji jako dziennik lub czasopismo – zapraszam jako Kancelaria czy jako ja osobiście, bo to mój konik, bardzo chętnie przeprowadzimy Ci audyt zakończony opinią. Dowiesz się czy powinieneś się zarejestrować czy nie, a gdyby doszło co do czego to zawsze będziesz miał/miała zebrane argumenty dlaczego jesteś niezarejestrowany mimo, że ktoś twierdzi, że działasz jako prasa, dlatego zapraszam, zachęcam i polecam się na przyszłość.Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.