Reklamacja w formie gwarancji - co powinien wiedzieć kupujący

Reklamacja w formie gwarancji – co powinien wiedzieć kupujący

Gwarancja – prawa konsumenta Gwarancja to druga z podstaw złożenia reklamacji produktu. Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem dotyczącym jakości towaru, złożonym przez gwaranta. Gwarantem najczęściej jest producent, ale może nim być również dystrybutor, importer, a także sam sprzedawca. Oświadczenie gwarancyjne przybiera najczęściej postać karty gwarancyjnej i to właśnie ten dokument określa warunki gwarancji, czas jej trwania…

Rękojmia - obowiązki sprzedawcy względem kupującego

Rękojmia – obowiązki sprzedawcy względem kupującego

Reklamacja z tytułu rękojmi – kiedy jest możliwa? Jak już wcześniej zostało wspomniane nabywca, wedle swojego wyboru, uprawniony jest do złożenia reklamacji m.in. z tytułu rękojmi. Kupujący ma taką możliwość w przypadku, gdy rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności niezgodność ta może polegać…

Możliwość reklamacji zakupionych towarów i usług

Możliwość reklamacji zakupionych towarów i usług

Reklamacje towarów – wszystko, co powinieneś wiedzieć Zacznijmy od reklamacji, czyli pojęcia, które bardzo często pojawia się w relacjach sprzedawca–klient. Kiedy klient może złożyć reklamację? W przypadku, gdy sprzedany mu produkt jest wadliwy. Wyjaśnić trzeba, że każdemu konsumentowi przysługuje jedna z dwóch podstaw złożenia reklamacji: pierwsza w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, a druga…