O czym powinienem pamiętać robiąc konkurs w social mediach?

Regulamin konkursu Chcąc zorganizować konkurs przede wszystkim należy przygotować wcześniej jego regulamin, który rozstrzygnie pewne kwestie w sposób jednoznaczny, np. czy każda osoba, która prześle nam dobrą odpowiedź na pytanie konkursowe otrzyma nagrodę czy będą to trzy pierwsze osoby – jest to bardzo istotne. Trzeba mieć również świadomość, że konkurs wiąże się z przetwarzaniem danych…

Istotne aspekty powództwa w postępowaniu gospodarczym dla przedsiębiorców

Czym jest postępowanie gospodarcze? Żeby móc konstruktywnie odpowiedzieć na to pytanie, trzeba sięgnąć do ustawy Kodeks postępowania cywilnego, do części poświęconej procesowi. Znajdują się tam przepisy ogólne dotyczące procesu, które składają się na podstawowy tryb postępowania procesowego oraz tzw. postępowania odrębne, które są zbiorem przepisów szczególnych, charakterystycznych dla określonego rodzaju spraw. Postępowanie gospodarcze jest jednym…

Prowadzę kanał z newsami, ale nie jestem zarejestrowany jako prasa. Czy mogę korzystać z artykułów i zdjęć z innych portali i kanałów w ramach swojej działalności?

Jeżeli prowadzisz kanał z newsami, ale nie jesteś zarejestrowany jako prasa to oczywiście możesz korzystać z artykułów czy zdjęć z innych portali czy kanałów, ale oczywiście wszystko to pod pewnym, bardzo ważnym warunkiem. Chodzi o tak zwane prawo przedruku, które zostało uregulowane w art. 25 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przepis ten stanowi,…

Promocja produktów i usług na platformach wideo, a zmiany w prawie

Nie od dzisiaj wiadomo, że co najmniej znaczna część kontentu zamieszczanego na platformach służących do udostępniania wideo służy reklamowaniu produktów i usług, a pozostała jego część ma na celu stworzenie tym platformom przestrzeni do zamieszczania reklam zamówionych przez marki, które chcą prowadzić promocję przez daną platformę odpłatnie. Czy jednak w tym zakresie istnieje zupełna dowolność…

Czy tworząc kursy online bez rejestracji jako podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie dostaniesz karę pieniężną?

Nowy rejestr podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie Zacznijmy od tego, że dniem 1 listopada 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, która wprowadziła rejestr Podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie. Zgodnie z przepisami podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie dokonuje zgłoszenia o wpis do wykazu prowadzonego w…

Kto dostanie karę za brak rejestracji kanału na YouTube do rejestru podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie?

Jak wysokie są kary? Brak rejestracji audiowizualnej usługi medialnej na żądanie do rejestru podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie jest podstawą do wymierzenia przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kary pieniężnej w wysokości do dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wpłatami z zysku, w kwartale poprzedzającym wydanie decyzji nakładającej karę,…

Lokowanie produktów a reklama ukryta

Lokowanie produktu O lokowaniu produktu przeczytamy w  art. 4 pkt. 21 ustawy o radiofonii i telewizji , który stanowi, że lokowaniem produktu jest przekaz handlowy polegający na przedstawieniu lub nawiązywaniu do towaru, usługi lub ich znaku towarowego w taki sposób, że stanowią one element samej audycji w zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie, a także…

Nowe kary do 100.000,00 zł za brak wpisu do Rejestru działalności na rzecz spółek i trusów

Nowy rejestr Rejestr działalności na rzecz spółek i trustów ruszył już 31 października 2021 r. Skąd wziął się nowy rejestr? Otóż jest on skutkiem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, która działalność podlegającą wpisowi do rejestru uczyniła działalnością regulowaną. Warto w tym miejscu wskazać, że tak jak kwestia tego, co kryje się…

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie AML

Czym jest procedura AML? Termin AML wywodzi się z języka angielskiego (z ang. Anti-Money Laundering) i oznacza przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Zatem Procedura AML to zbiór zasad, przyjęty przez dany podmiot, oparty na określonej podstawie prawnej, który ma na celu przeciwdziałanie zjawisku prania pieniędzy w obrocie gospodarczym. Jeśli mowa o jego zastosowaniu w biznesie to oznacza…

Zakazy, nakazy i ograniczenia nie mogą być stosowane, czyli afera u fryzjera

Szczególnie w Internecie bardzo łatwo jest postawić tezę, że rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii są niekonstytucyjne i jako takie nie mogą być podstawą do nakładania jakichkolwiek kar, w tym w szczególności pieniężnych kar administracyjnych. Warto jednak na ten problem spojrzeć nieco szerzej i przed wysunięciem określonych tez rozważyć jak na dane zagadnienie patrzą sądy, które będą je następnie rozpatrywać.