Jak influencer powinien prawidłowo oznaczyć współpracę z marką, czyli kilka uwag odnośnie wszczętych przez Prezesa UOKiK postępowań

Jak w najlepszym filmie Hitchcocka „Współpraca? Szkoda, że nie z Urzędem!” Takie hasło w ostatnim czasie pojawiło się w kontekście prowadzonej przez Prezesa UOKiK analizy tej części branży marketingowej, która oparta jest na współpracach z influencerami. Jak w prawdziwym Hitchcockowskim filmie zaczęło się od trzęsienia ziemi, a potem było tylko mocniej! Jeśli współpraca jest odpłatna…

Czytaj więcej

Czy wprowadzone zmiany w zakresie przerwania i zawieszenia terminu przedawnienia są znaczące przy prowadzeniu działalności gospodarczej?

O jakich zmianach właściwie jest mowa? Zaczynając od początku, należy zaznaczyć, iż zmiany w zakresie przerwania i  zawieszenia terminu przedawnienia mają swoją podstawę w ustawie z dnia 2 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2459). Konkretyzując, mowa m.in. o zmianie…

Czytaj więcej

Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone przez pracodawcę

Odpowiedzialność za mienie powierzone stanowi odrębną formę odpowiedzialności pracownika od tej wynikające z przepisów ogólnych prawa pracy. Pracownik może ponosić przedmiotową odpowiedzialność wyłącznie po spełnieniu ustawowych przesłanek. I tak odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone powstaje w przypadku zawarcia przez pracownika z pracodawcą umowy, w której zostanie określone mienie jak również warunki oraz sposób rozliczenia się…

Czytaj więcej

Czy można robić SEO na cudze znaki towarowe, jeśli nie sprzedaję produktów czy usług, których dotyczą te znaki towarowe?

Wiadomo, że istnieją różnie oceniane, także przez algorytm Google, techniki SEO, ale pytaniem otwartym pozostaje jak kwestia ta przedstawia się z perspektywy przepisów prawa. Na czym polega używanie znaku towarowego? Z art. 153 p.w.p. wynika, że przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłączne używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze…

Czytaj więcej

Praca zdalna w Kodeksie Pracy

Wprowadzenia pracy zdalnej do Kodeksu Pracy zbliża się wielkimi krokami. 7 czerwca 2022 r., rząd przekazał do Sejmu projekt nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z projektem w kodeksie pracy ma zostać uregulowana praca zdalna na czas po okresie pandemii. Co warte uwagi prace nad zmianami trwały od 2020 roku. Projekt został skierowany…

Czytaj więcej

Niezarejestrowany wzór wspólnotowy

Jeżeli wprowadzasz na rynek produkty, niezależnie od branży, to z pewnością słyszałeś o wzorach przemysłowych i ich rejestracji. Czy wiedziałeś jednak, ze Twój produkt korzysta z ochrony nawet bez rejestracji i ochrona ta obejmuje terytorium całej Unii Europejskiej?

Czytaj więcej