153
0

Zwolnienie ze składek ZUS

153
0

Przedsiębiorcom zatrudniającym (na dzień 29 lutego 2020 r.) do 9 pracowników przysługuje zwolnienie z płacenia składek zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na ubezpieczenia zdrowotne, przez okres 3 miesięcy. Warunkiem umożliwiającym zwolnienie z  ww. składek jest prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i opłacających składki wyłącznie za siebie (tj. nie zatrudniających pracowników), zwolnienie z tytułu składek przysługuje, jeśli przychód z prowadzonej działalności, w pierwszym miesiącu, za który  jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce  narodowej w 2020 r. (15.681,00 zł). Zwolnienie ze składek obejmuje 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj), co oznacza, że składki nie będą płacone od kwietnia do czerwca 2020 r. Zwolnienie ze składek będzie odbywać się w trybie umorzenia.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, które podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i w marcu 2020 r. opłaciły składkę na ubezpieczenie chorobowe, przyjęto zasadę ciągłości tego ubezpieczenia, ze względu na zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że osoby te zachowają prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w przypadku zaistnienia określonego ryzyka (choroba, opieka nad dzieckiem).

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Paweł Głąb
RADCA PRAWNY

Specjalizuję się w prawie e-commerce, prawie własności intelektualnej oraz prawie danych osobowych. Pomagam firmom chronić ich marki, produkty i walczyć z nieuczciwą konkurencją. Przygotowuję regulaminy, polityki prywatności i cookies oraz dokumentację RODO. Zajmuję się również tworzeniem i audytowaniem umów.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.