Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej pozwala na dużo łatwiejsze przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy. Od 16 marca 2019 r., przedłużenie prawa ochronnego  nie wymaga składania wniosku do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Do przedłużenia prawa ochronnego wystarczy wniesienie –  przez uprawnionego bądź osobę ustawowo lub umownie upoważnioną – opłaty na kolejny okres ochronny. Urząd nie będzie również wydawał decyzji o przedłużeniu prawa ochronnego.

Aby przedłużyć ochronę znaku towarowego na kolejne dziesięć lat, należy uiścić odpowiednią opłatę na rachunek Urzędu Patentowego RP, nie wcześniej jednak, niż na rok przed upływem obowiązującego okresu ochrony.

Przedłużenie okresu ochronnego aktualizuje się automatycznie w rejestrze znaków towarowych oraz publikowane jest w Wiadomościach Urzędu Patentowego. Analogicznie jest w przypadku braku wniesienia opłaty. Dlatego też Urząd Patentowy zobligowany został, na skutek omawianej nowelizacji, do informowania właścicieli znaków towarowych o fakcie dobiegania końca dziesięcioletniego okresu ochrony z pół rocznym wyprzedzeniem.

Musisz jednak wiedzieć, że jeśli „system zawiedzie” i nie zostaniesz w terminie poinformowany o konieczności przedłużenia prawa ochronnego na zarejestrowany przez Ciebie znak towarowy, to sytuacja taka sama w sobie nie będzie chronić Cię przed negatywnymi tego skutkami. Dlatego, mimo wprowadzonych zmian, warto kontrolować upływ terminu, na który uzyskałeś prawo ochronne niezależnie od tego, że o jego zbliżającym się upływie powinieneś zostać poinformowany przez urząd.