W przypadku zlecenia stworzenie identyfikacji wizualnej dla Twojej firmy bardzo istotnym jest to żeby podpisać pisemną umowę. Tylko bowiem wtedy może dojść do przeniesienia na Twoją firmę majątkowych praw autorskich do tak stworzonej identyfikacji – w innym przypadku otrzymasz co najwyżej licencję niewyłączną do korzystania z niej.

Na tym jednak kwestie, o których powinieneś pamiętać się nie kończą. Podpisując umowę na stworzenie identyfikacji wizualnej powinieneś pamięć jeszcze o szeregu innych kwestii, od których zależy zakres Twoich praw. Po pierwsze, podpisując umowę na stworzenie identyfikacji wizualnej powinieneś zwrócić uwagę, czy wskazuje ona na to, że dotyczyć ma także przeniesienia majątkowych praw autorskich do przedmiotu umowy. Jeśli tak, to kolejnym etapem weryfikacji powinno być to, czy umowa ta wskazuje na jakich polach eksploatacji dochodzi do przeniesienia na Ciebie majątkowych praw autorskich do stworzonej identyfikacji. Pola eksploatacji to sposoby i obszary rozpowszechniania utworu na których dochodzi do przeniesienia majątkowych praw autorskich do niego, a musisz pamiętać, że jeśli danego pola eksploatacji nie wymienisz wprost w umowie to po prostu w tym zakresie majątkowych praw autorskich nie uzyskasz.

Ostatnią kwestią, o której nie możesz zapomnieć w kontekście podpisywania umowy na stworzenie identyfikacji wizualnej jest to, że jeżeli już w umowie nie ustalisz wynagrodzenia należnego za przeniesienie na Twoją firmę majątkowych praw autorskich to twórcy identyfikacji wizualnej będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich na każdym z pól eksploatacji z osobna.