757
0

„Mały ZUS Plus” – zmiany

757
0

W 1 sierpnia 2023 roku w życie wejdą zmiany dotyczące programu „Mały ZUS Plus”. Nowelizacja przepisów wydłuża okres korzystania przez przedsiębiorców z powyższego programu. Okres ten został wydłużony o 12 miesięcy. Dodać trzeba, że z wydłużonego okresu funkcjonowania programu uprawnieni będą przedsiębiorcy, którzy przynajmniej w jednym miesiącu w bieżącym roku korzystali z ulgi w ramach dotychczasowych przepisów.

Mały ZUS Plus co to i kto może skorzystać?

Dobrowolny program w ramach którego przedsiębiorcy uprawnieni są do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne stanowi sporo ułatwienie dla przedsiębiorców o niskich dochodach. Mały ZUS Plus to preferencyjna składa na ubezpieczenia społeczne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Pamiętać trzeba, iż program ten nie może być zastosowany w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej. Należy go bowiem odróżnić od „Ulgi na start” – która jest skierowana do osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej – oraz obniżonej stawki ZUS dostępnej dla nowych przedsiębiorców przez okres 24 miesięcy. Można niejako stwierdzić, iż program Mały ZUS Plus stanowi swego rodzaju kontynuację preferencyjnych programów dotyczących składki na ubezpieczenia społeczne.

Jak skorzystać?

W celu skorzystania z preferencyjnej stawki należy spełnić warunki wskazane w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Warunkami ulgi są:

– przychody osiągnięte w poprzednim roku kalendarzowym w związku z prowadzeniem poza rolniczej działalności gospodarczej poniżej 120.000,00 złotych,

– prowadzenie działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez co najmniej 60 dni kalendarzowych.

Warto podkreślić raz jeszcze, iż Mały ZUS Plus może być traktowany jako kontynuacja preferencyjnych stawek na ubezpieczenie społeczne. Stąd też w pełni możliwym jest opłacanie składek w ramach przedmiotowego programu po wcześniejszym skorzystaniu z „Ulgi na start” oraz obniżonych składek od preferencyjnej podstawy przez okres 24 miesięcy.  Jednak do tego aby skorzystać z preferencyjnej składki w ramach programu Mały ZUS Plus podstawa wymiaru składki nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok. Jak również nie może być ona niższa niż 30% wartości kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Wyłączenia z programu Mały ZUS Plus

Z programu Mały ZUS Plus nie może skorzystać przedsiębiorca, który nie spełnił wskazanych powyżej warunków dotyczących przychodu i czasu prowadzenia działalności gospodarczej lub przedsiębiorca, który:

  • – w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej skorzystał już z Małego ZUS lub Małego ZUS Plus przez określony w ustawie maksymalny okres,
  • – spełnia warunki do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia,
  • – rozlicza się na karcie podatkowej i jednocześnie korzysta ze zwolnienia z VAT,
  • – podlegają ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu. Także z tytułu innej pozarolniczej działalności, na przykład jako wspólnik spółki jawnej czy komandytowej,
  • – w ramach działalności gospodarczej wykonuje te same zadania, które wykonywał uprzednio dla byłego bądź obecnego pracodawcy jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Dodatkowo z programu nie może skorzystać przedsiębiorca, który w uprzednim roku prowadził działalności jako:

  • – artysta,
  • – osoba wykonująca wolny zawód,
  • – wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.
  • – osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Składka zdrowotna

Istotnym jest, iż program Mały ZUS Plus dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenie społeczne. Stąd też preferencyjną stawką nie jest objęta składka na ubezpieczenie zdrowotne, które niestety musi być opłacane w pełnej wysokości.

Jak długo można korzystać z Małego ZUS Plus?

Do tej pory przedsiębiorca korzystający z programu uprawniony był do korzystania z preferencyjnej stawki maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie okres ten wydłużył się o kolejne 12 miesięcy, co daje możliwość łącznego korzystania z programu w wymiarze 48 miesięcy. Zwracam jednak uwagę, iż czas korzystania z programu również w tym wypadku został ograniczony jak uprzednio. Powinien on zostać wykorzystany w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Aby móc w ogóle skorzystać z programu Mały ZUS Plus należy dokonać zgłoszenia do ZUS. Przedsiębiorca musi dokonać takiego zgłoszenia do 31 stycznia roku, w którym zamierza skorzystać z programu. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie przedsiębiorca traci prawo do korzystania z preferencyjnej stawki w danym roku. Musi oczekiwać z wnioskiem do kolejnego roku. Nie mniej jednak w sytuacji, gdy przesłanki uprawniające do skorzystania z programu Mały ZUS Plus zostaną spełnione po upływie ustawowego terminu – np. po upływie okresu preferencyjnych składek – przedsiębiorca uprawniony będzie do złożenia wniosku w terminie 7 dni od pierwszego dnia, w którym zaczął spełniać warunki uprawniające go do korzystania z Mały ZUS Plus.

Newsletter dla e-biznesu 🎉

Zapisz się do newslettera, uzyskaj dostęp do unikalnych treści tworzonych przez prawników naszej kancelarii oraz otrzymuj informacje o najważniejszych aktualnościach prawnych.

Klikając przycisk „Zapisuję się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Minusy programu Mały ZUS Plus

Oczywiście jak w każdym przypadku, gdy „dostajemy coś” od państwa „z drugiej strony jest nam coś zabierane”. I tak samo jest w tym przypadku. Otóż wskazać trzeba, iż w przypadku skorzystania z niższej składki na ubezpieczenie społeczne przyszłe uposażenie emerytalne również będzie wypłacane w niższej wysokości. Co prawda powyższe uznać należy za oczywiste. Uwzględniając przeciętną wysokość świadczeń emerytalnych otrzymywanych przez przedsiębiorców w Polsce bez większego znaczenia niemniej jednak  niekiedy przedsiębiorcy tracą przedmiotowe z pola widzenia. Stąd też każdy przedsiębiorca we własnym zakresie powinien podjąć w tym przedmiocie indywidualną decyzję.

Podsumowanie

Wprowadzone zmiany w zakresie programu Mały ZUS Plus z perspektywy odbiorców tego programu należy ocenić pozytywnie. Zmiana ta bowiem pozwala na dłuższe o rok stosowanie preferencyjnych stawek na ubezpieczenia społeczne. Przedmiotowe rozwiązanie umożliwia najmniejszym firmom zmniejszyć koszt w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne. Co w obecnej sytuacji gospodarczej niekiedy bezpośrednio przekłada się na dalsze ich istnienie.  Co prawda w przypadku korzystania z tego programu wymiar naszego uposażenia emerytalnego będzie niższy. Niemniej jednak mając na uwadze dotychczasowe funkcjonowanie zabezpieczenia emerytalnego w ramach ZUS i prognoz w tym zakresie uznać należy, iż skorzystanie z preferencyjnej stawki może okazać się bardziej opłacalne.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Daniel Sobota
RADCA PRAWNY

Prowadzę sprawy gospodarcze oraz reprezentuję przedsiębiorców w sporach sądowych. Zajmuję się również sporządzaniem i audytowaniem umów oraz dokumentów korporacyjnych. Ponadto prowadzę sprawy związane z ochroną danych osobowych oraz pomagam firmom w wypełnianiu obowiązków związanych z rejestrem BDO.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.