Wezwanie do zaprzestania kopiowania produktów

Wezwanie do zaprzestania kopiowania produktów

109 zł

brutto

Konkurencja kopiuje Twoje produkty? Musisz wiedzieć, że w ten sposób konkurent najprawdopodobniej popełnia czyn nieuczciwej konkurencji. Musisz działać! Możesz wezwać konkruenta do zaprzestania kopiowania produktów, ale również o zapłatę odszkodowania, jeżli poniosłeś szkodę. Nie wiesz jak przygotować takie pismo? Ten wzór wezwania jest właśnie dla Ciebie!

  • Wzór wezwania otrzymasz w edytowalnym pliku DOCX. Dzięki temu możesz dostosować go do swoich potrzeb 📄
  • W przygotowaniu finalnej wersji wezwania pomogą Ci komentarze z instrukcją wypełnienia ℹ️
  • Wzór wezwania zawiera wszystkie niezbędne postanowienia, ale możesz go rozbudować o dodatkowe zapisy 📝

Nieuczicwy konkurent naśladuje Twoje produkty. To czy nieuczciwej konkurencji. Przepisy prawa dają Ci prawo żądania zaprzestania takich działań przez konkurenta. Masz dwa wyjścia. Możesz zlecić przygotowanie indywidualnego wezwania prawnikowi (to droższa opcja) lub skorzystać z gotowego wzoru wezwania (to tańsze rozwiązanie). Boisz się jednak wykorzystać “pierwszy lepszy” wzór z Internetu. Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Nasz wzór wezwania przygotowany został przez prawników posiadających wieloletnie doświadczenie i opracowany został na bazie doświadczeń w przygotowywaniu właśnie tego rodzaju dokumentów. Dzięki temu wzór wezwania jest maksymalnie uniwersalny, a jednocześnie zawiera wszystkie niezbędne elementy.

Wzór dokumentu opracowany przez autorów książki

Zabezpieczenie umów i biznesu

Konkurencja kopiuje Twój produkt? Musisz wiedzieć, że przepisy prawa zapewniają Ci ochronę. Jeżeli konkurent kopiuje zewnętrzną postać Twojego produku i prowadzi to do tego, że klienci mylą produkty konkurencji z Twoimi produktami to takie działanie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Nie możesz pozostać bierny. Oczywistym jest bowiem, że dostępność podróbek Twoich produktów na rynku realnie wpływa na Twoją sprzedaż. Musisz więc działać szybko i zdecydowanie! W tym celu opracowaliśmy wzór wezwania do zaprzestania kopiowania produktów. Wezwanie to pozwoli Ci zasygnalizować konkurentowi że nie akceptujesz jego działań, ze wskazaniem na konkretne przepisy prawa i potencjalne sankcje.

Chociaż oczywiście konkurent może nie zastosowć się do Twojego wezwania to wysyłając wezwanie przede wszystkim poinformujesz konkurenta, że żarty się skończyły i jesteś zdetereminowany dochodzić swoich praw, nawet na drodze sądowej. Po drugie, wezwanie zawsze stwarza możliwość polubownego rozwiązania sporu, bez konieczności właśnie występowania na drogę sądową i ponoszenia związanych z tym kosztów.

Wzór dokumentu to za mało?

Skontaktuj się z nami przed zakupem, a przygotujemy dla Ciebie ofertę opracowania dokumentu “szytego na miarę” lub usługi dostosownia wzoru do Twoich potrzeb.

Konkurencja kopiuje Twoje produkty?
Oto co możes zrobić!

Prowadząc biznes niestety musimy liczyć się z tym, że niekoniecznie wszyscy pozostali przedsiębiorcy będą działać uczciwie, zgodnie z regułami i przepisami prawa. Można wręcz powiedzieć, że należy liczyć się z tym, że zawsze znajdzie się ktoś spośród konkurencji, kto będzie działał nieuczciwie. Choć nieuczciwe działania biznesowe, które przez prawników określane są nieuczciwą konkurencją bywają bardzo wyszukane i różnorakie to niewątpliwie jednym z najbardziej powszechnych ich przejawów były i pozostają podróbki.

Kiedy mamy do czynienia z podróbką?

Warto już na wstępie wyjaśnić, że jeśli nie dysponujemy patentem na dane rozwiązanie to nie dysponujemy też monopolem na produkty, które służą do zaspokojenia tych samych potrzeb co nasze własne produkty. Innymi słowy, to, że inna firma wypuszcza właśnie linie produktów zaspokajających dokładnie te same potrzeby rynku co nasze własne produkty nie oznacza jeszcze, że wprowadza ona do obrotu podróbki.

Naśladownictwo gotowych produktów

Zgodnie z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji o podróbce możemy mówić dopiero, gdy mamy do czynienia z naśladowaniem gotowego produktu, polegającym na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może to wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Już tylko z tego krótkiego przepisu wynika co najmniej kilka kwestii istotnych dla oceny każdego przypadku.

Do tego żeby można było mówić o tak zwanych podróbkach przede wszystkim musimy mieć do czynienia z naśladownictwem gotowych już produktów. Nie dajmy się jednak zwieść, przepis ten broni także osoby, które tworzą produkty cyfrowe, nie ma bowiem podstaw do tego, aby wykluczyć je z zakresu tej regulacji. Po drugie, wytworzenie podróbki musi nastąpić za pomocą technicznych środków reprodukcji co eliminuje z zakresu przepisu ewentualne – raczej niespotykane – rękodzieło co najmniej co do zasady.

Kolejną kwestią jest to, że techniczne środki reprodukcji muszą być wykorzystane do kopiowania zewnętrznych postaci produktu. Oznacza to, że nie chodzi o ewentualne układy, podzespoły czy inne rozwiązania niekoniecznie widoczne na pierwszy rzut oka, a o zewnętrzną część produktu, czyli to co pozwala nam najczęściej stwierdzić jego pochodzenie od danej marki. Warto jednak pamiętać, że także elementy innych produktów, które samodzielnie także są dostępne w obrocie, będą stanowiły produkt, który podlega ochronie na podstawie tej regulacji.

Wprowadzenie klienta w błąd

Finalnie, na skutek wszystkich tych działań musi dojść do sytuacji, w której ich efekt może wprowadzić klienta w błąd co do podmiotu producenta lub tożsamości produktu. Innymi słowy, jeśli nawet dochodzi do pewnego naśladownictwa, ale nie wprowadza ono klienta w błąd, gdyż np. wiąże się ze stworzeniem zabawki w oparciu o zewnętrzną postać tego produktu to tak stworzona zabawka nie będzie podróbką. Nie wyklucza to jednak uzyskania w takim przypadku ochrony na podstawie innych przepisów prawa. Jeśli jednak sytuacja jest tego rodzaju, że kopiujemy zewnętrzną postać produktu w celu wprowadzenia na rynek produktu imitującego oryginalny pierwowzór to po spełnieniu pozostałych przesłanek przepis ten znajdzie zastosowanie.

Co nie stanowi podróbki?

To jednak nie koniec istotnych regulacji. Przepisy wprowadzają pewne wyłączenia. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wyjaśnia, że nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji naśladowanie cech funkcjonalnych produktu, w szczególności budowy, konstrukcji i formy zapewniającej jego użyteczność. Najczęściej będzie w tym przypadku chodzić o tak zwane zamienniki. Jeśli jednak naśladowanie cech funkcjonalnych gotowego produktu wymaga uwzględnienia jego charakterystycznej formy, co może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, naśladowca jest zobowiązany odpowiednio oznaczyć produkt. Innymi słowy, podróbką nie będzie produkt alternatywny, nawet wtedy gdy jego kształt i wygląd będzie łudząco podobny do pierwowzoru, ale wynikać to będzie z zastosowania wymuszonych rozwiązań technicznych. Niemniej jednak, nawet w przypadku zamienników nie może być mowy o tym, aby potencjalny klient mógł mieć wątpliwość czy pochodzą one od producenta oryginału, czy od innej firmy.

Co zrobić, gdy konkurencja sprzedaje podróbki?

Gdy zauważysz, że konkurencja wprowadza na rynek podróbki Twoich produktów przede wszystkim istotne będzie to czy i jak szybko zareagujesz. Jeśli już wcześniej byłeś zapobiegliwy i zarejestrowałeś czy to znak towarowy, czy wzór przemysłowy swojego produktu to Twoja sytuacja będzie lepsza. Być może uda Ci się nawet zablokować konkurencję na wszystkich liczących się marketplace’ach.

Co jednak zrobić, gdy nie działałeś z wyprzedzeniem i nie masz w zanadrzu żadnych dokumentów, które mogą teraz wzmocnić Twoją pozycję? Przede wszystkim chcę podkreślić, że Twoja pozycja choć mniej komfortowa to nie jest bynajmniej przegrana! To właśnie w tej sytuacji będzie dla Ciebie przydatna regulacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i możliwości, które ona daje.

Już na samym początku powinieneś jednak szybko oszacować straty, zabezpieczyć dowody i przystąpić do ataku! To pierwsze działania, które powinieneś podjąć, gdy tylko staniesz się ofiarą nieuczciwej konkurencji.

Wezwanie do zaprzestania czynów nieuczciwej konkurencji

Drugim krokiem, który przed Tobą to zasygnalizowanie konkurencji, że nie akceptujesz jej działania ze wskazaniem na konkretne przepisy prawa i potencjalne sankcje. Na czym będzie to polegać? Na skierowaniu do konkurencji wezwania do zaprzestania czynów nieuczciwej konkurencji. Oczywiście, im bardziej szczegółowo opiszesz proceder, wyjaśnisz dlaczego jest on niedopuszczalny i wskażesz sankcje tym lepiej. Ważne, żeby firma wprowadzająca podróbki miała świadomość, że żarty się skończyły!

Będzie tak jeśli takie wezwanie do zaprzestania czynów nieuczciwej konkurencji zostanie skierowane w Twoim imieniu przez prawnika. Nie jest to jednak konieczne i możesz skierować je samodzielnie dla przykładu korzystając z naszego wzoru.

Oczywiście w takim wezwaniu warto wskazać też na sankcje za brak zastosowania się do jego treści. Tu istotne jest podkreślenie, że kontynuowanie procederu doprowadzi do wystąpienia na drogę sądową. Jeśli Twoje straty nie są jeszcze znaczące, możesz też podkreślić, że dopiero niezastosowanie się do wezwania spowoduje dochodzenie odszkodowania, które na chwile obecną być może jeszcze nie jest zawrotnie wysokie, ale jego kwota stale rośnie.

Co jeśli wezwanie nie przyniesie rezultatu?

Cóż, może być i tak, że wezwanie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu. W tej sytuacji nie polecam już dalszego samodzielnego działania. Sprawy z zakresu ochrony konkurencji nie należą do najprostszych, a jeśli konkurencja nie zastosowała się do Twojego przedsądowego wezwania to najprawdopodobniej jest zdeterminowana do dalszego działania.

Co istotne, występując z powództwem możesz też wystąpić o jego zabezpieczenie, a do tego ważne jest, abyś rzetelnie wykonał wszystkie wcześniejsze kroki od zabezpieczenia dowodów i oszacowania strat, przez wezwanie do zaprzestania właśnie. Uzbrój się też w cierpliwość. Sprawa sądowa będzie najprawdopodobniej długotrwała i – powiedzmy to wprost – dość kosztowna.

Dlaczego warto wezwać konkurencję do zaprzestania sprzedaży podróbek?

Mimo, że część spraw dotyczących podróbek kończy się w sądzie to warto wezwać nieuczciwą konkurencję do dobrowolnego zaprzestania czynów nieuczciwej konkurencji. Dzięki temu możemy zyskać:

  • szansę za zażegnanie sporu i zakończenie go bez postępowania sądowego,
  • możliwość przygotowania się do sprawy sądowej, w tym także zmierzenia się z argumentami drugiej strony,
  • możliwość zaoszczędzenia kosztów postępowania jeśli wezwanie zostanie uwzględnione,
  • korzystne rozstrzygnięcie w sądzie także w zakresie kosztów postępowania.

Wezwanie do zaprzestania kopiowania produktów

109 zł

brutto

Szukasz innego dokumentu?