Umowa współpracy w zakresie SEO dla agencji

Umowa współpracy w zakresie SEO dla agencji

299 zł

brutto

Świadczysz usługi w zakresie SEO i chcesz uregulować zasady współpracy z klientami w taki sposób, który zabezpieczy Twoje interesy i zminimaluzje ryzyko tego, że współpraca ta okaże się “klapą”? Ta umowa jest właśnie dla Ciebie!

  • Wzór umowy otrzymasz w edytowalnym pliku DOCX. Dzięki temu możesz dostosować go do swoich potrzeb 📄
  • W przygotowaniu finalnej wersji umowy pomogą Ci komentarze z instrukcją wypełnienia ℹ️
  • Wzór umowy zawiera wszystkie niezbędne postanowienia, ale możesz ją rozbudować o dodatkowe zapisy, np. uzgodnione z klientem 📝

Negocjujesz warunki współpracy z klientem i przyszedł czas podpisania umowy? Masz dwa wyjścia. Możesz zlecić przygotowanie indywidualnej umowy prawnikowi (to droższa opcja) lub skorzystać z gotowego wzoru (to tańsze rozwiązanie). Boisz się jednak wykorzystać “pierwszą lepszą” umowę z Internetu. Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Nasz wzór umowy współpracy w zakresie SEO przygotowany został przez prawników posiadających wieloletnie doświadczenie i opracowany został na bazie doświadczeń w przygotowywaniu właśnie tego rodzaju umów. Dzięki temu wzór umowy jest maksymalnie uniwersalny, a jednocześnie zawiera wszystkie niezbędne postanowienia, które zabezpieczą Twoje interesy.

Wzór dokumentu opracowany przez autorów książki

Poradnik prawny dla influencerów i digital marketerów

Wiemy, że „robienie SEO” to angażujące zajęcie, ale mamy też świadomość, że chciałbyś mieć ogarnięte tematy formalne, takie choćby jak umowy z Twoimi klientami. Jeśli startujesz dopiero z biznesem to bez wątpienia nawet prosta umowa będzie dla Ciebie lepsza niż żadna, szczególnie jeśli weźmiesz pod uwagę to, że ewentualne spory – z dużą dozą prawdopodobieństwa – będziesz toczył przed sądem gospodarczym, gdzie dowód z Twoich zeznań nie będzie nawet dopuszczony, jeśli nie wykażesz, choćby w postaci elektronicznej, na jakich zasadach zawarłeś umowę.

Przychodzimy z rozwiązaniem i proponujemy Ci wzór umowy na pozycjonowanie, który bez problemu dostosujesz do swoich potrzeb. Jego duża prostota pozwoli Ci uniknąć długotrwałych negocjacji z przyszłym klientem, a finalnie umowa ta zabezpieczy Twoje interesy. Jeśli więc po prostu chcesz robić SEO, nie zaniedbując jednak bardziej biznesowej sfery tego działania, ta umowa będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem!

Wzór dokumentu to za mało?

Skontaktuj się z nami przed zakupem, a przygotujemy dla Ciebie ofertę opracowania dokumentu “szytego na miarę” lub usługi dostosownia wzoru do Twoich potrzeb.

5 rzeczy, które musisz wiedzieć
o umowie współpracy w zakresie SEO

Nie ma wątpliwości, że nie tylko słyszałeś, ale też wiesz całkiem sporo na temat marketingu z wykorzystaniem SEO. Jedną z podstawowych kwestii, o której wiesz w tym zakresie to przede wszystkim to, że najpewniej jest powierzyć wykonywanie takiej usługi specjaliście. Często jednak zapomina się o tym, że specjaliście też najbezpieczniej jest powierzyć przygotowanie samej umowy na usługi SEO, gdyż wbrew temu co mogłoby się wydawać – jest co najmniej pięć kwestii prawnych, na które powinieneś zwrócić szczególną uwagę i to niezależnie od tego czy jesteś agencją, czy jej klientem.

1.Czym dokładnie jest umowa SEO?

W pierwszej kolejności warto przyjrzeć się samej umowie. Umowa o usługę SEO (z j. ang. Search Engine Optimization, w skrócie SEO) to inaczej umowa na pozycjonowanie strony internetowej, co zapewne nie jest dla Ciebie zaskoczeniem. Z prawego punktu widzenia jednak umowa ta jest w Polsce umową nienazwaną, co oznacza, że nie zostaje ona wymieniona tak w Kodeksie cywilnym, jak również w żadnej innej ustawie. Jej zawarcie jest jednak możliwe dzięki swobodzie umów. Wydawałoby się to nie mieć żadnego praktycznego znaczenia, ale to tylko pozory i to bynajmniej nie z tego powodu, że ten artykuł napisany jest przez prawnika, którego – co jasne – kwestie prawne interesują przede wszystkim. Kwestia ta ma znaczenie z tego powodu, że w pierwszej kolejności, gdy podpisujemy umowę o pozycjonowanie warto wiedzieć czy możemy od agencji wymagać określonych rezultatów czy też tylko starannego i profesjonalnego działania?

2.Charakter prawny umowy SEO?

Zacznijmy więc od z pozoru tylko nieporywającego poszukiwania odpowiedzi na pytanie jaki jest charakter prawny umowy SEO? Wśród prawników pojawiają się zasadniczo dwa poglądy, a mianowicie, iż usługa pozycjonowania ma charakter umowy o dzieło albo umowy o świadczenie usług. Główną różnicą pomiędzy dziełem a świadczeniem usług jest fakt, iż umowa o dzieło to umowa rezultatu, zaś umowa o świadczenie usług to umowa należytej staranności. W przypadku dzieła wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia konkretnego rezultatu, np. stworzenie konkretnej rzeczy. Z kolei w przypadku usług istotne jest wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, tj. do staranności ogólnie wymaganej w przypadku umów danego rodzaju z tym, że jeśli umowę tę podpisuje przedsiębiorca to powinien on dodatkowo uwzględnić przy jej wykonywaniu swój zawodowy, profesjonalny standard.

Brak w tym przypadku tak konieczności osiągnięcia jakiegokolwiek rezultatu, jak i sankcji za jego nieosiągnięcie. Po tak przydługim wstępie czas odpowiedzieć wreszcie na podstawowe pytanie. Otóż, uwzględniając obecne realia związane z samouczącymi się algorytmami Google, konkurencją, która nie śpi tylko pisze teksty pod SEO, prawidłowa odpowiedź może być tylko jedna – umowa o pozycjonowanie strony internetowej jest umową starannego działania. Jej rezultat jest bowiem zależny od tak wielu składowych, w tym także budżetu, który się na SEO wyda, ze nie sposób uznać, że bez przyjęcia na siebie zupełnie niestandardowych, a wręcz nieracjonalnych, obowiązków umowa ta mogłaby być umową rezultatu.

3.Forma umowy SEO

Ze względu na to, że umowa o świadczenie usług nie ma określonej formy w Kodeksie cywilnym, od której zależny ważność całej umowy, należy stwierdzić, że umowa SEO również może być zawarta w dowolnej formie przewidzianej przez Kodeks cywilny. Jednakże dla uniknięcia sporów co do treści umowy lub jej ewentualnych zmian dobrym rozwiązaniem jest zawarcie umowy o pozycjonowanie co najmniej w formie pisemnej, bowiem jest to swoista gwarancja w zakresie treści umowy dla podmiotów ją zawierających.

Jeśli jednak dojdzie kiedyś do sporu między klientem, a agencją, warto wiedzieć, że im „niższa” forma umowy tym mogą pojawić się większe utrudnienia związane z wykazaniem na co realnie strony się umówiły. Jeśli jednak umowę spiszemy, takie wątpliwości odpadną i będziemy mieli wszystko „czarno na białym”, no chyba, że zdecydujemy się na użycie kolorowej czcionki.

Ważne
Umowa o pozycjonowanie może być zawarta w dowolnej formie. W praktyce jednak najlepiej sprawdza się zawarcie umowy w formie pisemnej, co ma też znaczenie w kontekście przeniesienia praw autorskich (o czym poniżej)

4.Wymogi formalne umowy o świadczenie usług SEO

Umowa o pozycjonowanie podobnie jak każda inna umowa musi mieć odpowiednio określony podmiot, przedmiot oraz treść. Na pierwszy rzut oka te elementy mogą wydawać się skomplikowane,  jednakże –  „Nie taki diabeł straszny , jak go malują”.

Warto zwrócić uwagę co do podmiotu umowy tj. tego elementu, który sprowadza się do odpowiedniego określenia stron zawierających umowę SEO. Jeżeli są nimi przedsiębiorcy to najlepiej ich dane zweryfikować z informacjami ujawnionymi w CEIDG lub KRS (w zależności od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorcy), a w przypadku zawierania umów przez pełnomocnika – koniecznie należy pamiętać o tym, aby poprosić o kopię pełnomocnictwa jako załącznika do umowy SEO. Taka weryfikacja stron umowy może się wydawać z pozoru błaha, lecz jest ona niezwykle istotna i pozwala uniknąć ewentualnych problemów w przyszłości, w szczególności w sytuacji, gdy trzeba Twojego kontrahenta pociągnąć do odpowiedzialności.

O tym jak weryfikować kontrahentów możesz posłuchać w podcaście Prawo dla Biznesu: PDB #126 Zabezpieczenie umów i biznesu – weryfikacja kontrahentów

SEO a jasność pojęć

Poza odpowiednią konkretyzacją podmiotu i przedmiotu umowy w sposób opisany powyżej, ważna jest również jej treść, na którą składają się prawa i obowiązki stron. W pierwszej kolejności warto w samej umowie (najlepiej na jej początku) wprowadzić tzw. definicje umowne. Jest to ważne, gdyż większość z pojęć technicznych wykorzystanych w umowie nie będzie posiadać jednoznacznej, chciałoby się powiedzieć – urzędowej definicji. Mogą być one różnie rozumiane co w przypadku sporu doprowadzi tylko do większego problemu.

Dlatego już nawet jeśli strony do umowy wprowadzają tak podstawowe pojęcia specjalistyczne jak np. „wyszukiwarka”, „fraza lub słowo kluczowe”, „usługa SEO”, „strona www” itd. to należny konkretnie zdefiniować co dane pojęcie oznacza na kanwie tej konkretnej umowy, ażeby w przyszłości uniknąć ewentualnych nieporozumień lub sporów co do znaczenia określonych słów czy zwrotów. Warto również zdefiniować nie tyle pojęcia specjalistyczne co praktyczne, jak np. „dzień roboczy”, „raport”, „monitoring”, gdyż to również służy eliminacji ewentualnych problemów w przyszłości.

Ważne jest więc, żeby w umowie o pozycjonowanie wprowadzić tzw. słownik pojęć, gdyż pewne terminy tylko z pozoru mogą się wydawać oczywiste, zaś ich zdefiniowanie w umowie będzie jednoznacznym sygnałem dla każdej ze stron jak należy je rozumieć na potrzeby tejże umowy i dzięki temu każda ze stron umowy będzie mieć gwarancje co do zdefiniowanych kwestii składających się na usługę pozycjonowania. Na szczególną uwagę zasługuje skonkretyzowanie wyszukiwarki internetowej, w której będzie się pozycjonować określoną domenę/stronę internetową, jak również zindywidualizowanie samej strony objętej usługą pozycjonowania.

Agencja robi SEO, ale kto dostarcza kontent?

Kolejną kwestią co do treści umowy SEO jest dokładne i możliwie jak najbardziej precyzyjne (bez ogólnikowych haseł) opisanie sposobu wykonywania usługi pozycjonowania,  jak również kwestię raportowania do strony zlecającej przez wykonującą co do efektów pozycjonowania oraz swoistego nadzoru lub monitoringu  strony wykonującej przez zamawiającego.

Praktyka pokazuje, że jedną z kluczowych kwestii, która powinna być w umowie uregulowana, jest ta dotycząca tego, która ze stron dostarcza kontent służący pozycjonowaniu. Wydawać by się mogło, że powinna to robić agencja, ale sprawa nie jest bynajmniej oczywista, szczególnie jeśli chodzi o usługi specjalistyczne. Trudno bowiem od agencji wymagać, aby przygotowała – nie szukając przykładów w innych branżach – specjalistyczny tekst prawniczy dotyczący usługi pozycjonowania. Niemniej jednak, brak postanowień w tym zakresie to jedna z częstszych przyczyn sporów, gdyż każda ze stron umowy może mieć w tym zakresie inne wyobrażenie. W tej kwestii znaczenie może mieć też to, czy teksty mają być prostymi, typowo SEOwymi w złym znaczeniu tego słowa, czy też jednak mają mieć duży poziom kreatywności i stanowić utwór.

Agencja przygotowała tekst do usługi SEO, więc tekst jest agencji czy klienta?

Skoro już przy tekstach pod SEO jesteśmy to warto też pamiętać, że jeśli dostarcza je agencja to powinniśmy uregulować kwestię prawa do nich. Jeśli stanowią one utwór to w przypadku braku takich postanowień w umowie o świadczenie usług SEO nie dość, że – często bez wiedzy stron aż do momentu sporu między nimi – prawo do nich będzie po stronie agencji, to jeszcze realnie nie będziemy mogli legalnie dokonać w nich w zasadzie żadnych modyfikacji.

Jeśli jednak problematyka jest nam znana to świadomie uregulujemy kwestie związane z majątkowymi prawami autorskimi, kwestie praw zależnych związanych z prawem do ewentualnej ich modyfikacji oraz prawo do nadzoru autorskiego. Jeśli jednak o wszystkich tych kwestiach nie wiemy – rzeczy będą dziać się same bez wiedzy żadnej ze stron umowy. 

Ważne
Jeżeli w umowie nie zostaną wyraźnie uregulowane kwestie praw autorskich do kontektu, który wykorzystywany jest do pozycjonowania, to prawa do niego przysługiwać będą twócy tego kontentu, czyli najczęściej agencji. Przeniesienie praw autorskich do kontentu wymaga szczegółowego uregulowania tej kwesti w umowie oraz – co ważne – zawarcia umowy w formie pisemnej.

Czy agencja może nie dostać wynagrodzenia nawet, gdy działała starannie?

Co prawda istnieje powiedzenie, że „dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają”, jednakże w  przypadku umów handlowych, co oczywiste, ważne jest odpowiednie uregulowanie kwestii wynagrodzenia poprzez określenie sposobu i formy zapłaty rzeczonego honorarium. Najpowszechniejsze formy wynagrodzenia to stawka godzinowa lub ryczałt.

Niejednokrotnie zdarza się, że strony do pewnego poziomu wykonywania usługi pozycjonowania umawiają się do kwoty ryczałtowej, a po jego przekroczeniu na konkretną stawkę godzinową. Samo rozliczenie wynagrodzenia zdecydowanie najczęściej jest cykliczne – co miesiąc. Z reguły wygląda to tak, iż do danego dnia miesiąca klient uiszcza na rzecz agencji kwotę należnego wynagrodzenia za miesiąc poprzedni, chociaż zapłata wynagrodzenia z góry staje się w dzisiejszych, mocno inflacyjnych czasach, coraz bardziej popularna.

Przykład postanowienia umownego
1. Z tytułu świadczenia Usług objętych Umową Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości …… złotych netto (słownie: ………), powiększone o kwotę podatku od towarów i usług, obliczoną według stawek obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego za każdy miesiąc świadczenia Usług.

2. W ramach Wynagrodzenia Zleceniobiorca jest zobowiązany wykonywać na rzecz Zleceniodawcy Usługę w wymiarze ……… godzin miesięcznie. Praca Zleceniobiorcy ponad powyższy zakres będzie płatna dodatkowo, z uwzględnieniem stawki godzinowej ……. zł netto, powiększonej o stawkę podatku od towarów i usług.

3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest należne, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym Zleceniobiorca zobowiązuje się wskazywać na fakturach VAT numer rachunku bankowego ujęty w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ust. 1 i nast. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, chyba że Zleceniobiorca nie podlega temu obowiązkowi – wówczas rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę winien być prowadzony przez instytucję finansową mającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

W przypadku umowy SEO  jako umowy o świadczenie usług dopuszczalne jest również zawarcie tzw. wynagrodzenia success fee np. za osiągniecie określonego wyniku pozycjonowania, stanowiącego niejako dodatkowy cel poza przedmiotem umowy.  Można wręcz umówić się, że agencja otrzyma wynagrodzenie tylko pod warunkiem osiągnięcia określonego rezultatu, co jednak będzie stanowić jedynie formę wynagrodzenia, a nie zmianę charakteru umowy na umowę rezultatu.

Nawet (usługa) SEO nie trwa wiecznie

Następną istotną kwestią jest określenie czasu trwania umowy oraz sposobu jej rozwiązania lub wypowiedzenia. W dzisiejszych czasach nie zaszkodzi także do takiej umowy wprowadzić postanowienia dotyczącego możliwości wypowiedzenia samego wynagrodzenia umownego, a nie tylko umowy jako takiej

5.Odpowiedzialność stron umowy SEO

Warto też pamiętać o tym, że nawet jeśli umowa na pozycjonowanie jest umową starannego działania to nie zmienia faktu, że można ją wykonać źle. Dlatego też warto w umowie wprowadzić postanowienia, które dotyczą zakresu odpowiedzialności stron tej umowy. Przede wszystkim agencji powinno zależeć na tym, aby wyłączyć odpowiedzialność za utracone korzyści, a klient agencji powinien pilnować, aby agencja nie wprowadziła w tym zakresie zbyt daleko idących włączeń.

Podsumowanie

Mając na względzie kwestie przedstawione powyżej można postawić tezę, iż na umowę SEO składa się wiele istotnych kwestii. Dlatego chcąc zawrzeć umowę o pozycjonowanie należy mieć na względzie powyższą problematykę, bowiem ma ona przełażenie na odpowiednie zredagowanie umowy SEO i dzięki temu uniknięcie ewentualnych nieporozumień lub sporów, a także kosztów z nimi związanych.

Dzięki dobrze sporządzonej umowie SEO zyskujesz:

  • stabilniejsze świadczenie usługi SEO,
  • gwarancje co do treści umowy oraz jej wykonywania,
  • zapobieganie powstawaniu sporom w związku z umową,
  • zadowolonego klienta.

Brak dobrze sporządzonej umowy o pozycjonowanie oznacza:

  • niepewność i brak gwarancji co do treści umowy oraz sposobów jej wykonywania,
  • możliwość pojawienia się sporów w związku z umową oraz dodatkowych kosztów z tym związanych, w tym niejednokrotnie honorarium dla prawnika,
  • ryzyko utraty klienta lub nawet ryzyko pogorszenia renomy przedsiębiorcy, postrzegania jego marki

Umowa współpracy w zakresie SEO

299 zł

brutto

Szukasz innego dokumentu?