551
0

Umowa toolingu – niezbędne narzędzie dla efektywnej współpracy biznesowej

551
0

W obliczu rosnącej złożoności biznesowej przestało być oczywistym, że to podmiot, który będzie świadczył usługi, czy wykonywał określone pracem, powinien także posiadać zaplecze odpowiednich środków, produktów, czy środków trwałych, które pozwolą mu na wykonanie tej umowy. Przedsiębiorcy coraz częściej napotykają bowiem wyzwania związane z efektywnym zarządzaniem zasobami. Niejednokrotnie zlecając wykonanie określonych działań przedsiębiorca ma świadomość, że będzie musiał przekazać także różnego rodzaju narzędzia, które są do ich wykonania konieczne albo przynajmniej to wykonanie usprawnią i przyspieszą. Tutaj z pomocą przychodzi umowa toolingu.

W takiej sytuacji pojawia się potrzeba precyzyjnego uregulowania warunków przekazania tych zasobów tak dla jasności praw i obowiązków każdej ze stron, jak i w celu uniknięcia ewentualnych problemów związanych z kontrolą skarbową. Oczywiście przekazanie takich środków może odbyć się na podstawie umów zupełnie typowych takich jak najem, czy dzierżawa, ale można też je przekazać na podstawie umowy toolingu, inaczej nazywanej umową narzędziową.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Czym jest umowa toolingu?

Prawdopodobnie anglojęzyczni czytelnicy już zorientowali się, że obcobrzmiąca nazwa “toolingu” jest prostym odzwierciedleniem polskiej nazwy “umowy narzędziowej”. Czym jednak jest ta umowa? 

Umowa toolingu to szczególny rodzaj umowy cywilnoprawnej, polegającej na udostępnieniu przez jedną stronę (Właściciela) drugiej stronie (Użytkownikowi) środków trwałych lub innych przedmiotów niezbędnych do wykonania określonych działań. Nie jest to z założenia samodzielna umowa, ponieważ zawierają ją firmy pozostające we współpracy na podstawie innych umów, które w tym przypadku można by określić jako główne.

Elementy kluczowe umowy toolingu obejmują:

Choć umowa toolingu jest umową zawieraną w ramach swobody umów to jednak można wyróżnić jej dość charakterystyczne punktu, które powinna ona zawierać. Są to kwestie związane z:

  • udostępnieniem środków trwałych lub innych przedmiotów do używania: właściciel oddaje sprzęt do użytkowania, ale pozostaje jego prawnym właścicielem.
  • ograniczeniem prawa użytkowania do korzystania z przekazanego sprzętu: użytkownik może korzystać ze sprzętu tylko w celach związanych z realizacją innych umów, które łączą strony,
  • przypisaniem odpowiedzialność użytkownika za utrzymanie powierzonego sprzętu: użytkownik ponosi odpowiedzialność za konserwację i utrzymanie przekazanego mu sprzętu, a w razie uszkodzenia lub utraty – za naprawę lub zastąpienie sprzętu.

Warto podkreślić, że ten zakres obowiązków bynajmniej nie wynika z ustawy, czy kodeksu. Umowa toolingu jest umową nienazwaną, zawierają w ramach swobody umów, co oznacza, że w zasadzie ma taką treść, jaką nadadzą jej strony. Co jednak ważne, w kontekście podatkowym ważne jest, aby użytkownik także wykonywał określone działania w stosunku do powierzonego sprzętu, a w szczególności, aby był odpowiedzialny za jego utrzymanie.

umowa toolingu

Wzór umowy toolingu

Szukasz gotowego wzoru umowy toolingu? Sprawdź przygotowany przez nas dokument!

Umowa toolingu i korzyści w zakresie VAT

Bynajmniej nie jest tak, że umowę toolingu warto zawrzeć tylko dlatego, że prawo pozwala na jej zawarcie. Szczególnie istotne korzyści w jej przypadku zaobserwować w kotenkście podaktowym. 

Jeśli chodzi o podatek VAT, umowa toolingu również przynosi korzyści. Zgodnie z interpretacjami podatkowymi, na przykład 0115-KDIT1-2.4012.250.2017.2.RS i szeregu innych umowa toolingu niepodlega pod  VAT ponieważ w jej przypadku toolingu nie ma dostawy towarów, czy świadczenia usług co wyklucza obowiązek naliczania VAT. Takie rozwiązanie daje efektywność finansowa ze względu na brak konieczności naliczania VAT znacząco wpływa na efektywność finansową i kosztową umowy.

Korzyści podatkowe w zakresie podatku dochodowego

Umowa toolingu oferuje korzyści podatkowe także w zakresie podatku dochodowego. Do najważniejszych należy to, że użytkownik także świadczy na rzecz właściciela – o czym była mowa powyżej – co prowadzi do tego, że świadczenia stron co do zasady są ekwiwalentne (równe) i nie tworzą obowiązku zapłaty podatku dochodowego. To z kolei prowadzi do optymalizacja kosztów ponieważ przekazywanie środków trwałych w ramach toolingu eliminując dodatkowe obciążenia podatkowe.

Umowa toolingu – przykłady zastosowania

Umowa toolingu znajduje szerokie zastosowanie w różnych branżach:

  • branża motoryzacyjna: przykładem jest przekazywanie sprzętu do produkcji części samochodowych, co umożliwia efektywną produkcję bez potrzeby inwestowania w drogie urządzenia.
  • branża IT: firmy IT mogą korzystać z zaawansowanego sprzętu komputerowego udostępnionego przez partnerów, co zwiększa ich zdolności produkcyjne bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów inwestycyjnych.

Podsumowanie

Umowa toolingu daje możliwość przekazania środków trwałych lub innych narzędzie bez konieczności zapłaty podatku. Brak umowy toolingu może skutkować ryzykiem naliczenia dodatkowego podatku przez Urząd Skarbowy w przypadku nieodpłatnego przekazania sprzętu. Dlatego też umowa toolingu jest nie tylko sposobem na optymalizację podatkową, ale również ważnym elementem zarządzania ryzykiem podatkowym. Przedsiębiorcy powinni rozważyć zastosowanie tej umowy, aby zabezpieczyć się przed niepotrzebnymi obciążeniami podatkowymi. Jeśli więc szukasz tego typu rozwiązań skorzystaj z indywidualnej konsultacji lub wykorzystaj wzór dostępny w naszym sklepie.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.