Umowa zlecenia, a kary umowne

Przedsiębiorca zawierając umowę zlecenia ze Zleceniobiorcą zastanawia się niejednokrotnie jak mógłby zabezpieczyć swoje interesy. Istnieje bowiem ryzyko, że Zleceniobiorca nie wykona zleconego przez nas zadania w sposób należy lub zrobi to nieterminowo. W takim wypadku warto pomyśleć o zawarciu w umowie zapisów o karach umownych grożących Zleceniobiorcy za niewywiązanie się ze zleconego zadania. Czym właściwie…

Uchylenie zakazów covidowych w kontekście postępowania egzekucyjnego

Uchylenie zakazów w zakresie eksmisji i egzekucji z nieruchomości Wraz z pandemią Covid-19 polski ustawodawca wprowadzał szereg przepisów, które co do zasady miały łagodzić negatywne następstwa pandemii powstałe dla obywateli Polski na wielu płaszczyznach ich życia. Takie też działania zostały podjęte przez ustawodawcę w zakresie postępowania egzekucyjnego, a ich następstwem było wdrożenie do polskiego porządku prawnego…

Odpowiedzialność materialna pracownika wynikająca z przepisów Kodeksu pracy

Odpowiedzialność materialna pracownika wynikająca z przepisów Kodeksu pracy Pracownik zatrudniony na umowę o pracą ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku wyrządzenia szkody pracodawcy. Istotnym jest jednak, iż zależnie od zachowania pracownika, okoliczności powstania szkody jak również od tego „w czym” szkoda powstała odpowiedzialność ta będzie kształtować się odmiennie. Dla uporządkowania na początku wskazać trzeba, iż pracownik…

Nowelizacja specustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Ustawa nowelizująca specustawę Dnia 26 marca 2022 r. opublikowana została ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. I choć obszerność tejże ustawy nowelizującej nie wydaje się być znaczna, to zmiany…

Umowa o roboty budowlane, a sytuacja prawna podwykonawcy

Czym jest umowa o roboty budowlane i czym właściwie są roboty budowlane? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w kodeksie cywilnym, a dokładnie w księdze trzeciej dotyczącej zobowiązań. Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy…

Jak (najwięcej) zarobić na podcastach

Choć większość podcasterów wykorzystuje podcast jako kanał marketingu, a być może nawet sprzedaży produktów lub własnych usług, to są i tacy, którzy nagrywają podcast na zlecenie innej firmy. Szczególnie tych ostatnich powinno zainteresować w jaki sposób można zoptymalizować kwestie osiąganych w taki sposób dochodów. Jak się bowiem okazuje jest to możliwe do osiągnąć bez konieczności zwiększania obciążeń po stronie firmy, która zleca nagranie podcastu, a co więcej można to zrobić całkowicie legalnie trzeba wiedzieć jedynie tych kilka kwestii, o których przeczytasz poniżej.