PDB #113- Jak wdrożyć innowacje w firmie, czyli o projektach racjonalizatorskich słów kilka

Wydawać by się mogło, że do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w firmie potrzebni są dobrzy managerowie czy coachowie albo inni specjaliści tego rodzaju, a nie prawnicy. Okazuje się jednak, że także prawnicy mogą być w tym pomocni! Warto bowiem wiedzieć, że istnieją pewne rozwiązania prawne, które pomagają pobudzić kreatywność naszych pracowników i współpracowników tak, aby chętnie pomagali nam rozwiązywać problemy albo wprowadzać innowacje, które pozwolą usprawniać procesy w firmie. Prawnymi rozwiązaniami, które wspierają innowacyjność, a które nie są wcale powszechnie znane są projekty racjonalizatorskie, o których porozmawiamy w dzisiejszym odcinku.