Czy można robić SEO na cudze znaki towarowe, jeśli nie sprzedaję produktów czy usług, których dotyczą te znaki towarowe?

Wiadomo, że istnieją różnie oceniane, także przez algorytm Google, techniki SEO, ale pytaniem otwartym pozostaje jak kwestia ta przedstawia się z perspektywy przepisów prawa. Na czym polega używanie znaku towarowego? Z art. 153 p.w.p. wynika, że przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłączne używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze…