Regulamin konkursu w social mediach

Regulamin konkursu na Facebook/Instagram/YouTube

179 zł

brutto

Zamierzasz zorganizować konkurs, który pozwoli zwiększyć Ci zasięgi, ale nie wiesz jak się do tego zabrać, żeby przeprowadzić konkurs legalnie? Musisz zacząć od regulaminu konkursu! Chciałbyś stworzyć regulamin, który zadba o prawa uczestników, ale jednocześnie zabezpieczy Twoje interesy? Ten wzór regulaminu jest właśnie dla Ciebie!

 • Wzór regulaminu otrzymasz w edytowalnym pliku DOCX. Dzięki temu możesz dostosować go do swoich potrzeb 📄
 • W przygotowaniu finalnej wersji regulaminu pomogą Ci komentarze z instrukcją wypełnienia ℹ️
 • Wzór regulaminu zawiera wszystkie niezbędne postanowienia, ale możesz go rozbudować o dodatkowe zapisy 📝

Chcesz zorganizować konkurs? Twoim obowiązkiem jest stworzenie regulaminu. Masz dwa wyjścia. Możesz zlecić przygotowanie indywidualnego regulaminu prawnikowi (to droższa opcja) lub skorzystać z gotowego wzoru (to tańsze rozwiązanie). Boisz się jednak wykorzystać “pierwszy lepszy” regulamin z Internetu. Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Nasz wzór regulaminu konkursu przygotowany został przez prawników posiadających wieloletnie doświadczenie i opracowany został na bazie doświadczeń w przygotowywaniu właśnie tego rodzaju dokumentów. Dzięki temu wzór regulaminu jest maksymalnie uniwersalny, a jednocześnie zawiera wszystkie niezbędne postanowienia.

Wzór dokumentu opracowany przez autorów książki

Prawo dla biznesu E-commerce

Choć przeprowadzenie konkursu w Internecie wydawać by się mogło banalnie proste, to jednak jeśli chcesz to zrobić legalnie konieczne jest zadbanie o szereg kwestii takich jak:

 • zgodność konkursu z regulaminem platformy,
 • precyzyjne określenie zadania konkursowego,
 • precyzyjne określenie ilości nagród,
 • ochrona danych osobowych uczestników konkursu,
 • kwestie dotyczące zapłaty podatku od otrzymanych nagród.

Jeśli chcesz skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań, których dostosowanie do Twoich potrzeb nie sprawi Ci trudności ze względu na intuicyjną i prostą instrukcję, nasz regulamin jest dla Ciebie dobrym rozwiązaniem.

Wzór dokumentu to za mało?

Skontaktuj się z nami przed zakupem, a przygotujemy dla Ciebie ofertę opracowania dokumentu “szytego na miarę” lub usługi dostosownia wzoru do Twoich potrzeb.

Legalny konkurs w mediach społecznościowych? Czyli jak prawidłowo od strony prawnej przygotować regulamin konkursu

Organizacja oraz przeprowadzanie konkursu w mediach społecznościowych to sprawdzony sposób m.in. na zwiększanie świadomości ludzi na temat danej marki, a w szczególności na temat produktów lub usług przez nią oferowanych. W efekcie przeprowadzanie konkursów, które jak magnez ,,przyciągają’’ uczestników, często przynosi wiele korzyści, takich choćby jak zwiększenie zainteresowania Twoją marką, czy większa jej popularność. Można zatem powiedzieć, że jeżeli jeszcze nigdy takiego wydarzenia nie organizowałeś, to nic Ci nie pozostaje jak tylko zmotywowanie się do przeprowadzenia konkursu – choćby od czasu do czasu.

Być może są kwestie związane z przeprowadzeniem konkursu w social mediach, które Cię przed tym powstrzymują. Być może sęk w tym, jak przeprowadzić taki konkurs w mediach społecznościowych, aby był on w pełni legalny? Otóż musze Ci powiedzieć, że wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste i łatwe jak by się wydawać mogło, to jednak mając na ten temat pewną wiedzę, albo merytoryczne wsparcie, jest to jak najbardziej możliwe. Brak choćby jednego z powyższych, w przypadku wielu firm niestety często prowadzi do tego, że konkursy są przeprowadzane przez organizatorów niezgodnie z prawem lub z regulaminem danego social media.

Poniżej przedstawię Ci w najbardziej przystępny sposób najważniejsze kwestie prawne związane z organizowaniem konkursu w social mediach oraz to na co warto zwrócić szczególną uwagę przeprowadzając konkurs m.in. na Facebooku.

Konkurs w ujęciu ustawowym

Zacznijmy zatem  krótko od teorii. Co tak naprawdę oznacza konkurs od strony prawnej?

Będzie nieco prawniczo, ponieważ na główny plan wysuwa się nam Kodeks cywilny, który w art. 919 § 1 tej ustawy wyjaśnia, że jeżeli ktoś poprzez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności – co stanowi jednostronne oświadczenie przyrzekającego, takie przyrzeczenie  prowadzi do powstania zobowiązania, którego treścią jest dotrzymanie przyrzeczenia. Kodeks cywilny reguluje właśnie w tych słowach konkurs, który jest formą publicznego przyrzeczenia nagrody za najlepsze dzieło albo za najlepszą czynność. Podstawową więc kwestią związaną z organizowaniem konkursu będzie prawidłowe, to jest przede wszystkim dostatecznie precyzyjne określenie zadania konkursowego. Na tym jednak wyzwania się nie kończą, a jakie jeszcze kwestie są istotne ? Zapraszam Cię do zapoznania się z dalszą częścią artykułu!

Czego nie może zabraknąć w regulaminie konkursu?

Kwestie o których nie tylko warto pamiętać, ale które koniecznie musisz zawrzeć w treści regulaminu konkursu, który przeprowadzasz m.in. w mediach społecznościowych to w szczególności:

 • oznaczenie organizatora,
 • określenie kto może wziąć udział w konkursie,
 • termin wykonania zadania konkursowego,
 • precyzyjne określenie zadania konkursowego,
 • określenie kto rozstrzyga o przyznaniu nagrody,
 • uregulowanie kwestii nabycia własności nagrody przez zwycięzcę,
 • określenie przewidywanej liczby zwycięzców oraz rodzaju nagrody,
 • kwestia ochrony danych osobowych uczestników konkursu,
 • kwestia zapłaty podatku od otrzymanych nagród,
 • kwestia złożenia reklamacji oraz
 • zgodności konkursu z regulaminem danej platformy.

To o czym warto wspomnieć w kontekście powyższego, to przede wszystkim kwestia oznaczenia terminu w ciągu którego uczestnik możne ubiegać się o nagrodę konkursową. Wskazanie takiego przedziału czasowego, jest istotnym elementem zasad przeprowadzenia konkursu. To co warto dopowiedzieć od razu w tym zakresie, to także kwestia możliwości/braku możliwości zmiany terminu konkursu. Nie pozostawiając w tym zakresie wątpliwości, należy powiedzieć, że taka zmiana jest oczywiście możliwa, ale tylko pod warunkiem że wcześniej taką możliwość sobie odpowiednio zastrzeżesz w regulaminie.

Finalnie warto także odrębnie doprecyzować termin oraz miejsce w którym zostanie przekazana informacja o wynikach konkursu. Kolejną istotną kwestią jest oznaczenie osoby/podmiotu rozstrzygającego o tym komu nagrodę przyznać. Warto wiedzieć, że co do zasady z ustawy wynika, że kwestia ta należy do przyrzekającego, niemniej warto również abyś wiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie powierzeniu wspomnianego zadania innym osobom, np. Komisji konkursowej.

Istotną kwestią, szczególnie w przypadku konkursów związanych z twórczą działalnością jest także to, aby wiedzieć, że organizator może zastrzec na swoją rzecz nabycie własności, a nawet praw autorskich do nagrodzonych prac konkursowych. Pamiętaj jednak, że będzie tak tylko wtedy, gdy  w regulaminie zawrzesz odpowiednie postanowienia w tym zakresie. Skutek ten nastąpi jednak dopiero wtedy, gdy obiecaną nagrodę wydasz zwycięzcy.

Przy okazji regulowania wspomnianej kwestii nabycia własności praw autorskich, pamiętaj jedynie o tym, że prawa autorskie osobiste są niezbywalne, a więc kwestia ewentualnego nabycia praw odnosi się w tym wypadku wyłącznie do praw majątkowych!

Nie mniej ważne są także pozostałe kwestie, które wymieniłam wyżej, a które powinny być zawarte w treści Twojego regulaminu czyli: określenie organizatora czy uczestnika konkursu (kto nim może być, a kto nie), precyzyjne oraz maksymalnie szczegółowo opisane zadanie konkursowe, wskazanie przewidywanej przez organizatora liczby osób które otrzymają nagrodę i rodzaju nagrody, dalej niezmiernie ważne jest także pamiętanie o kwestii RODO – ze szczegółowym wskazaniem zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw i obowiązków uczestników w tym zakresie.

Finalnie nie bez znaczenia pozostaje kwestia zwolnienia  lub braku zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nagrody, czy także kwestia złożenia przez uczestnika oraz rozpatrzenia przez organizatora reklamacji dotyczącej konkursu. Przedmiotem  samodzielnego omówienia będzie natomiast zagadnienie przeprowadzania konkursu w wybranych serwisach społecznościowych. Co jest szczególnie ważne w tym zakresie? Dowiesz się w dalszej części artykułu.

O czym należy pamiętać robiąc Konkurs w serwisie: Facebook, Instagram i YouTube?

Chcąc przeprowadzić konkurs w social mediach przepisy prawa to nie wszystko. Pierwsza i podstawowa rzecz o której musisz pamiętać robiąc konkurs we wskazanych social mediach to – zgodność Twojego regulaminu konkursu z regulaminem danego serwisu społecznościowego. W pierwszej kolejności zatem należy sięgnąć do regulaminu serwisu na którym planujesz przeprowadzić konkurs, aby zapoznać się w szczególności z zapisami dokumentu które odnoszą się bezpośrednio do przeprowadzania konkursów z wykorzystaniem tego social media.

Co należy zaznaczyć, Twoje przedsięwzięcie będzie dopiero wtedy legalne, gdy przeprowadzisz je w zgodzie z zapisami regulaminu właściciela konkretnej platformy. Co do zasady koniecznym będzie wskazanie w Twoim regulaminie postanowień które będą wprost wskazane w regulaminie danego serwisu społecznościowego jako obligatoryjne, jak choćby takich kwestii, które zwalniają od odpowiedzialność dostawcę danej platformy, czy wyraźnie wskazują, że  ta platforma nie jest współorganizatorem konkursu.

Sprawdźmy zatem jakie kwestie w zakresie organizacji konkursów obejmują regulaminy poszczególnych mediów społecznościowych.

Przykład postanowienia regulaminu
Informacje o Konkursie, jego przebiegu oraz wynikach mogą zostać opublikowane również na profilach Organizatora, prowadzonych w ramach serwisów społecznościowych, w tym w szczególności Instagram, Facebook i YouTube. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez te serwisy społecznościowe. Organizator zwalnia w całości te serwisy społecznościowe od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu.

Konkurs na Facebooku

To o czym musisz pamiętać, przeprowadzając konkurs za pośrednictwem Facebooka to w szczególności następujące kwestie:

 1. zapewnienie, że konkurs będzie przeprowadzony przez Ciebie zgodnie z przepisami prawa, w szczególności poprzez oficjalne określenie zasad konkursu (regulamin konkursu); nie może zabraknąć warunków oferty oraz wymagań jakie musi spełnić dana osoba by wziąć udział w konkursie; nieodzowna jest zgodność z przepisami i warunkami dotyczącymi nagród oferowanych w ramach promocji (np. zarejestrowanie promocji i uzyskanie wszelkich obowiązkowych zezwoleń).
 2. konieczne jest zwolnienie Facebooka z odpowiedzialności przez każdego uczestnika; zawarcie informacji, że konkurs nie jest sponsorowany, popierany oraz  przeprowadzany przez  Facebook, ani także, iż  nie ma między tym wydarzeniem żadnego powiązania z tym serwisem;
 3. konkurs może być przeprowadzony na stronach, w grupach,  w wydarzeniach albo aplikacjach na serwisie, ale nie można do przeprowadzenia tego typu wydarzenia używać osobistych osi czasu uczestników, ani także połączeń ze znajomymi, do których należą komunikaty np. takie jak: ,,udostępnij na swojej osi czasu, aby wziąć udział’’ czy ,,oznacz znajomych w tym poście, aby wziąć udział”- są to działania zabronione!
 4. Pamiętaj Facebook wyłącza swoją odpowiedzialność w zakresie przeprowadzanego przez Ciebie konkursu, a więc organizujesz to wydarzenie na własną odpowiedzialność! 

Powyższe wskazuje o jakich kwestiach musisz bezwzględnie pamiętać, jeżeli chcesz – a domyślam się że właśnie dlatego tutaj jesteś – by Twoje wydarzenie w ramach tego serwisu było w pełni legalne.

Konkurs na Instagramie

Przechodząc do Instagrama, warto byś po prostu wiedział, że reguła jest tożsama jak w przypadku Facebooka – czyli zgodność Twojego regulaminu z regulaminem tego serwisu jest nieodzowna. A zatem i  w tym przypadku nie unikniesz przestudiowania regulaminu tego social media. Co istotne, to że Facebook i Instagram należą do Meta nie oznacza jeszcze, że ich regulaminy są w każdym punkcie identyczne. O czym zatem powinieneś wiedzieć, jeżeli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem konkursu na tym serwisie? Są to przede wszystkim:

 1. zgodna z prawem obsługa konkursu, w tym zapewnienie oficjalnego regulaminu; określenie warunków oferty oraz wymagań wstępnych np. wieku;  zgodność z przepisami i warunkami dotyczącymi nagród oferowanych w ramach promocji (np. zarejestrowanie konkursu i uzyskanie wszelkich obowiązkowych zezwoleń),
 2. zakazane jest błędne oznaczanie treści oraz zachęcanie do tego innych uczestników, np. poprzez zachęcenie do oznaczania się na zdjęciach na których nie danej osoby,
 3. obowiązkowe jest umieszczenie zapisów regulaminu, że Instagram jest w pełni zwolniony przez każdego uczestnika od odpowiedzialności oraz informacji, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany;
 4. Instagram nie udziela pomocy w przeprowadzeniu konkursu ani także w uzyskaniu porady co do konieczności uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów użytkowników albo sposobu uzyskania koniecznych zezwoleń,
 5. konkurs jest przez Ciebie przeprowadzany na własną odpowiedzialność!

Konkurs na YouTube

Swoje zasady oraz wytyczne w zakresie przeprowadzenia konkursów posiada oczywiście także i serwis YouTube. W tym przypadku serwis w pierwszej kolejności zwraca uwagę na to, że jeżeli chcesz przeprowadzić konkurs za jego pośrednictwem to musisz postępować w zgodzie z Polityką prywatności serwisu oraz warunkami korzystania z usługi i wytycznymi dla społeczności YouTube. Wszystkie z powyższych dokumentów znajdziesz na stronie internetowej serwisu. Jakie więc kwestie musisz mieć na uwadze przy organizacji konkursu w ramach YouTube?

Do najważniejszych kwestii o których musisz pamiętać przeprowadzając konkurs na YouTube należą:

 1. Wymagania ogólne, takie jak: zaangażowanie użytkowników w konkursy jest możliwe o ile korzystasz z własnych materiałów dostępnych na platformie; jesteś jedynym odpowiedzialnym za przeprowadzany konkurs; odpowiadasz za zgodność konkursu z przepisami prawa; nie możesz naruszać praw osób trzecich i zachęcać do ich naruszenia, albo zachęcać do działań sprzecznych z prawem; brak możliwości wymagania przekazania praw do zgłoszenia lub przeniesienia praw własności; nieodpłatność udziału w konkursie; zakaz manipulacji przez Ciebie oraz uczestników danymi używanymi przez You Tube dla celu przedstawiania nieprawdziwych informacji na temat zaangażowania widzów w usłudze You Tube – dotyczy to np. liczby wyświetleń, subskrybentów etc.; bez zgody You Tube zakazane jest sugerowanie, że serwis jest związany z Twoim konkursem.
 2. Oficjalne zasady konkursu to w szczególności: publikacja oficjalnych zasad (regulaminu); przeprowadzenie konkursu oraz przyznanie nagród musi być zgodne z oficjalnymi zasadami; wyłączna Twoja odpowiedzialność za całokształt konkursu; informacja, że You Tube nie jest sponsorem konkursu; informacja że w zakresie konkursu użytkownicy zwalniają You Tube od jakiejkolwiek odpowiedzialności; kwestia przestrzegania RODO oraz wskazanie sposobu wykorzystywania danych osobowych zebranych na poczet konkursu 

Podsumowanie – regulamin konkursu w social mediach

Jaki widzisz, choć na ogół przeprowadzanie konkurów wydaje się nam być niezmiernie prostą czynnością, to wbrew temu twierdzeniu – co pokazało  z resztą powyższe – jest szereg postanowień o których musisz pamiętać, lub o których warto pamiętać, by stworzyć w pełni legalny regulamin konkursu, a następnie by przeprowadzić takie wydarzenie ze spokojną głową. 

Regulamin konkursu w social mediach

179 zł

brutto

Szukasz innego dokumentu?