171
0

Praca zdalna (pakiet wzorów dokumentów z regulaminem)

Pakiet dokumentów obejmuje:

 1. Regulamin pracy zdalnej
 2. Procedura poufności informacji i ochrony danych osobowych w pracy zdalnej,
 3. Poradnik dla pracowników – ochrona danych osobowych w pracy zdalnej,
 4. Instrukcja organizacji stanowiska pracy zdalnej z uwzględnieniem wymagań ergonomii oraz z oceną ryzyka zawodowego pracownika,
 5. Informacja o warunkach zatrudnienia w przypadku pracy zdalnej,
 6. Wniosek o uzgodnienie wykonywania pracy zdalnej,
 7. Wniosek o zgodę na wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej,
 8. Polecenie wykonywania pracy zdalnej,
 9. Informacja o ustaleniu kwot miesięcznego ryczałtu i ekwiwalentu,
 10. Aneks do umowy o pracę – uzgodnienie wykonywani pracy zdalnej,
 11. Oświadczenie pracownika o:
  – zapoznaniu się z regulaminem pracy zdalnej,
  – zapoznaniu się z procedurą ochrony danych osobowych,
  – zapoznaniu się z instrukcją organizacji stanowiska pracy zdalnej ,
  – posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej.

>> Czytaj więcej