prawo dla biznesu

PRZYGOTUJ SWOJĄ FIRMĘ NA NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY SYGNALISTÓW!

Już 25 września 2024 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy prawne dotyczące ochrony sygnalistów. Czy Twoja firma jest na nie gotowa?

Twoja firma zatrudnia co najmniej 50 pracowników (bez względu na podstawę zatrudnienia)? Zgodnie z nowymi przepisami Twoim obowiązkiem jest wdrożenie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych!

SPRAWDŹ PRZYGOTOWANY PRZEZ NAS PAKIET WZORÓW DOKUMENTÓW: OCHRONA SYGNALISTÓW 2024

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ

Regulamin to podstawowy wzór w ramach naszego pakietu. Przygotowany został zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Do regulaminu dołączony jest szereg załączników umożliwiających właściwe funkcjonowanie procedury ochrony sygnalistów w Twojej firmie.

WDROŻENIE PROCEDURY

Oprócz regulaminu i załączników, pakiet zawiera również wzory dokumentów koniecznych do wdrożenia procedury w Twojej firmie w ramach konsultacji z pracownikami.

Z dniem 25 września 2024 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy prawa dotyczące ochrony sygnalistów. Celem nowej ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Ustawa nakłada szczególne obowiązki na pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników, w tym w szczególności wprowadzenie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.

Próg 50 pracowników oblicza się uwzględniając wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz Twojej firmy!

Do liczby 50 osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz przedsiębiorstwa wlicza się pracowników w przeliczeniu na pełne etaty lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia.

 

W związku z tym osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnch lub kontraktach B2B również uwzględnia się przy obliczaniu stanu zatrudnienia i oceny czy wprowdzenie regulaminu zgłoszeń wewnętrzych jest obowiązkowe. Należy brać pod uwagę stan na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku.

CO ZAWIERA PAKIET OCHRONA SYGNALISTÓW 2024?

Kompletny pakiet wzorów dokumentów zawierających wszystko co jest niezbędne do wdrożenia w firmie procedury zgłoszeń wewnętrznych, zgodnej z wymogami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w tym przede wszystkim regulamin zgłoszeń wewnętrznych.

Nasz pakiet zawiera następujące wzory dokumenty (rozwiń, żeby dowiedzieć się więcej):

To podstawowy wzór w ramach naszego pakietu. Regulamin w sposób kompleksowy opisuje procedurę zgłoszeń wewnętrznych.

 

Regulamin opisuje sposoby zgłaszania naruszeń, określając kanały komunikacji. Określa tryb weryfikacji zgłoszeń i prowadzenia działań następczych, w tym postępowania wyjaśniającego. Wskazuje również środki zaradcze oraz sposób rejestrowania zgłoszeń.

To dokument, który pozwoli powołać upoważnionego pracownika, odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń i podejmownie działań następczych.

To wzór dokumentu, który umożliwi sygnaliście dokonanie zgłoszenia i zamieszczenie w nim wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do podjęcia działań następczych dotyczących tego zgłoszenia.

Obowiązkowym elementem regulaminu jest określenie kanałów komunikacji za pośrednictwem, których sygnalista może dokonać zgłoszenia.

 

Jednym z takich kanałów jaki przyjęliśmy w regulaminie jest skrzynka na zgłoszenia w siedzibie podmiotu. Jej regularne opróżnianie należy do obowiązków pełnomocnika ds. zgłoszeń, który adnotacje o tym zamieszcza w odpowiednim rejestrze.

W celu zapewnienia, aby postępowanie wyjaśniające w sprawie zgłoszenia było prowadzone w sposób maksymalnie bezstronny i obiektywny, przyjęliśmy w regulaminie rozwiązanie, że takie postępowanie jest prowadzone przez zespół, składający się co najmniej z dwóch członków. Podstawą ich działania są odpowiednie upoważnienia.

Prowadzenie rejestru zgłoszeń jest obowiązkiem wynikającym wprost z ustawy. W rejestrze należy gromadzić takie dane jak m.in. numer zgłoszenia, data zgłoszenia, przedmiot naruszenia, czy informacja o podjętych działaniach następczych.

Obsługa zgłoszenia nierozerwalnie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu. Klauzula informacyjna ma na celu spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO.

Zgodnie z ustawą procedurę zgłoszeń wewnętrznych wprowadza się po konsultacjach z zakładową organizacją związkową, a w przypadku jej braku z przedstawicielem osób świadczących pracę dla podmiotu.

 

Ten dokument umożliwi Ci przeprowadzenie procedury wyboru przedstawiciela celem konsultacji z pracownikami wprowadzanego regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.

28 STRON DOKUMENTÓW!

Nowa ustawa nakłada na przedsiębiorców liczne obowiązki związane z ochroną osób zgłaszających naruszenia prawa:

Chociaż zgodnie z przepisami wdrożenie procedury zgłoszeń wewnętrznych jest obowiązkowe w przypadku przedsiębiorstw dla których pracę zarobkową wykonuje co najmniej 50 osób, to jednak procedura ochrony sygnalistów może być wdrożona w każdej firmie, której zależy na wyeliminowaniu naruszenia prawa wewnątrz organizacji.

Dlaczego wybrać właśnie nas?

Jesteśmy kancelarią prawną, która specjalizuje się w usługach prawnych dla biznesu. Od przeszło 10 lat wspieramy firmy z różnych branż w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych, w tym również w obszarze prawa pracy.

Napisaliśmy książkę o zabezpieczeniu biznesu!

Oferowany pakiet dokumentów przygotowany został przez prawników będących autorami książki “Zabezpieczenie umów i biznesu. Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów”.

4 KROKI DO WDROŻENIA PROCEDURY W TWOJEJ FIRMIE!

1.

Wybierasz pakiet

Wybierz czy chcesz otrzymać sam regulamin, czy kompletny pakiet dokumentów. Możesz zlecić nam również przygotowanie indywidualnej, dostosowanej do Twojej firmy procedury.

2.

Zamawiasz i płacisz

Wypełniasz formularz i dokonujesz płatności w dogodny dla Ciebie sposób. Możesz wybrać przelew tradycyjny lub płatność on-line. W przypadku indywidualnej dokumentacji otrzymasz najpierw ofertę i dedykowaną wycenę.

3.

Otrzymujesz pakiet

Natychmiast po opłaceniu zamówienia otrzymujesz pakiet dokumentów. W przypadku natomiast wyboru indywidualnej dokumentacji, po opłaceniu proformy przeprowadzamy wstępny audyt.

4.

Wypełniasz wzory

Wypełniasz wzory zgodnie z insrukcją i wdrażasz dokumentację w swojej firmie. Jeżeli wybrana została indywidualna usługa to całe wdrożenie robimy za Ciebie.

WYBIERZ SWÓJ IDEALNY WARIANT!

WARIANT I

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ

WZÓR DOKUMENTU

Wybierz ten wariant jeżeli zależy Ci wyłącznie na otrzymaniu wzoru regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.

899,00 zł brutto

(730,89 zł netto)

WARIANT II

KOMPLETNA PROCEDURA

WZORY DOKUMENTÓW

Wybierz ten wariant jeżeli zależy Ci na otrzymaniu kompletnego pakietu wzorów dokumentów procedury ochrony sygnalistów.

2.749,00 zł brutto

(2.234,96 zł netto)

WARIANT III

WDROŻENIE PROCEDURY

INDYWIDUALNA DOKUMENTACJA

Wybierz ten pakiet, jeżeli zależy Ci na kompleksowym wdrożeniu i stworzeniu systemu ochrony sygnalistów w Twojej firmie.

od 6.100,00 zł brutto

(4.959,35 zł netto)

AUTORZY DOKUMENTÓW

Przygotowany przez nas pakiet dokumentów opracowany został przez prawników posiadających wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu wewnętrznych regulacji dla przedsiębiorstw, takich jak regulaminy pracy, czy procedury RODO.

RADCA PRAWNY

RADCA PRAWNY

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

Czy każda firma musi wprowadzić procedurę zgłoszeń wewnętrznych?

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów wprowadzenie procedury zgłoszeń wewnętrznych jest obowiązkowe w przypadku podmiotów dla których pracę zarobkową wykonuje co najmniej 50 osób. Niemniej ustawa wskazuje również, że w przypadku firm zatrudniających mniejszą liczbę pracowników taka procedura może być również wprowadzona. Będzie to szczególnie istotne w przypadku podmiotów, którym zależy na wewnętrznym wykrywaniu i zapobieganiu naruszeniom prawa.

Co grozi za brak procedury zgłoszeń wewnętrznych?

Nie ustanowienie procedury zgłoszeń wenętrznych, w przypadku gdy zgodnie z przepisami jest to obowiązkowe, stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny do 5.000 zł. Ponadto kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Czy poradzę sobie z samodzielnym wypełnieniem wzorów?

Przygotowany przez nas pakiet wzorów opracowany został w taki sposób, żeby jego dostosowanie do Twojej firmy było maksymalnie proste. Od kilku lat prowadzimy sklep z wzorami dokumentów prawnych, dlatego posidamy spore doświadczenie w przygotowywaniu wzorów w taki sposób, aby ich dostosowanie pod indywidualne potrzeby było jak najbardziej intuicyjne.

Jakie są dostępne formy płatności?

Za zamówienie możesz zapłacić przelew tradycyjnym albo szybką płatnością on-line przelewem elektronicznym, kartą płatniczą lub BLIK. Płatność możesz również rozłożyć na raty.

Czy i kiedy otrzymam fakturę VAT?

Jeżeli przy składaniu zamówienia podasz numer NIP fakturę VAT otrzymasz natychmiast po opłaceniu zamówienia.

Kiedy otrzymam wzory dokumentów?

Dokumenty otrzymasz od razu po opłaceniu zamówienia. W przypadku wyboru szybkiej płatności on-line dokumenty otrzymasz od razu po złożeniu i opłaceniu zamówienia. Jeżeli zlecisz nam indywidualne opracowanie dokumentacji termin realizacji otrzymasz wraz z ofertą.

Czy mogę uzyskać wsparcie w dostosowaniu dokumentów do mojej firmy?

Jeżeli po zakupie pakietu dokumentów uznasz, że potrzebujesz wsparcia w ich wypełnieniu, skontaktuj się z nami mailowo, a przygotujemy dla Ciebie ofertę konsultacji prawnej w specjalnej cenie: biuro@kancelariakantorowski.pl.

Czy mogę wam zlecić kompleksowe przygotowanie dokumentacji?

Tak, jak najbardziej. Jeżeli nie chcesz kupować pakietu wzorów dokumentów do samodzielnego dostosowania skontaktuj się znami mailowo, a przygotujemy dla Ciebie ofertę indywidualnej usługi prawnej: biuro@kancelariakantorowski.pl

Co to jest ustawa o ochronie sygnalistów?

Ustawa o ochronie sygnalistów to nowe przepisy wdrażające unijną dyrektywę dotyczącą ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Ustawa ma na celu zapewnienie ochrony zarówno sygnalistom, jak i osobom z nimi powiązanym. Ustawa wprowadza szereg obowiązków dla przedsiębiorców, a w przypadku podmiotów dla których pracę zarobkową wykonuje co najmniej 50 osób, nakłada obowiązek wdrożenia procedury zgłoszeń wewnętrznych.

Kim jest sygnalista?

Sygnalistą jest osoba fizyczna, która w kontekście pracy zgłasza lub publicznie ujawnia informacje o naruszeniach prawa. Może to być pracownik, stażysta, wolontariusz lub inne osoby w podobnych stosunkach zawodowych.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

 

 1. pracownik;
 2. pracownik tymczasowy;
 3. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 4. przedsiębiorca;
 5. prokurent;
 6. akcjonariusz lub wspólnik;
 7. członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 8. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 9. stażysta;
 10. wolontariusz;
 11. praktykant;
 12. funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
 13. żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248).
Jakie naruszenia prawa mogą być zgłaszane przez sygnalistę?

Sygnalista może zgłaszać szeroki zakres naruszeń, w tym korupcję, naruszenia prawa pracy, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska i wiele innych określonych w ustawie.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

 

 1. korupcji;
 2. zamówień publicznych;
 3. usług, produktów i rynków finansowych;
 4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 6. bezpieczeństwa transportu;
 7. ochrony środowiska;
 8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 9. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 10. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 11. zdrowia publicznego;
 12. ochrony konsumentów;
 13. ochrony prywatności i danych osobowych;
 14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 15. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.
Jakie są tryby zgłaszania naruszeń przez sygnalistę?

Ustawa przewiduje trzy tryby zgłoszeń: wewnętrzne (do pracodawcy), zewnętrzne (do organu publicznego) oraz ujawnienie publiczne, które co do zasady jest dopuszczalne po wyczerpaniu pierwszych dwóch trybów.

Na czym polega ochrona sygnalistów?

Ustawa zapewnia ochronę sygnalistom przed wszelkimi formami odwetu, takimi jak zwolnienie z pracy, obniżka wynagrodzenia czy inne działania mające na celu ukaranie sygnalisty za zgłoszenie.

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub drogą maliową, chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

TELEFON

+48 17 30 70 522

E-MAIL

biuro@kancelariakantorowski.pl

KANCELARIA PRAWNA
KANTOROWSKI, GŁĄB I WSPÓLNICY SP.J.

ul. Baczyńskiego 6B
35-505 Rzeszów

Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać w celu i zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.