PDB #93 – Fundamenty biznesu: jakie cechy pozwalają z sukcesem tworzyć biznes w IT (rozmowa z Krzysztofem Wojewodzicem CEO ESCOLA S.A.)

Jesteś tutaj: