PDB #91 – Prawne aspekty IT (8/10) – O jakie postanowienia umowne powinieneś zadbać zawierając umowę z IT?

Jesteś tutaj: