PDB #89 – Prawne aspekty IT (6/10) – Czy w świetle prawa gra komputerowa to program komputerowy oraz czym są multimedia i bazy danych?

Jesteś tutaj:
Do góry